Назва

strcmp, strncmp - порівнює два ланцюжка

Огляд

#include <string.h>

int strcmp(const char s1, const char s2);

int strncmp(const char *>/b>s1>b>, const char *>s2, size_t n);

Опис

Функція strcmp() порівнює два ланцюжки s1 і s2. Вона повертає ціле менше, рівне або більше нуля, якщо s1, відповідно, менше, співпадає або більше за s2.

Функція strncmp() є подібною за винятком того, що вона порівнює перші (щонайбільше) n символів s1 і s2.

Повернені значення

Функції strcmp() й strncmp() повертають ціле менше, рівне або більше нуля, якщо s1 (або їхні перші n байтів), відповідно, менше, співпадає(ють) або більше за s2.

Відповідність стандартам

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

Дивіться також

bcmp(3), ?memcmp(3), strcasecmp(3), ?strncasecmp(3), strcoll(3)