Назва

strcasecmp, strncasecmp - порівнює два ланцюжки, ігноруючи регістр

Використання

#include <strings.h>

int strcasecmp(const char s1, const char s2);
int strncasecmp(const char s1, const char s2, size_t n);

Опис

Функція strcasecmp() порівнює два ланцюжки s1 і s2, не зважаючи на регістр літер. Вона повертає ціле менше за, рівне або більше нуля, якщо s1 виявився, відповідно меншим за, рівним, або більшим за s2.

Функція strncasecmp() подібна до першої, за винятком того, що вона порівнює тільки із першими n символами s1.

Повернені значення

Функції strcasecmp() і strncasecmp() повертають ціле менше за, рівне, або більше нуля, якщо s1 (або перші n байтів s1), відповідно, менші, рівні, або більші за s2.

Відповідність стандартам

BSD 4.4

Дивіться також

bcmp(3), ?memcmp(3), strcmp(3), strcoll(3), ?strncmp(3), ?wcscasecmp(3), ?wcsncasecmp(3)