Назва

strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - ланцюжкові функції

Огляд

#include <strings.h>

int strcasecmp(const char s1, const char s2);
int strncasecmp(const char s1, const char s2, size_t n);
char index(const char s, int c);
char rindex(const char s, int c);

#include <string.h>

char strcat(char dest, const char src);
**char
strchr(const char s, int c);
int strcmp(const char
s1, const char s2);
int strcoll(const char
s1, const char s2);
char
strcpy(char dest, const char src);
size_t strcspn(const char s, const char reject);
char strdup(const char s);
char strfry(char string);
size_t strlen(const char s);
char
strncat(char dest, const char src, size_t n);
int strncmp(const char s1, const char s2, size_t n);
char strncpy(char dest, const char src, size_t n);
char
strpbrk(const char s, const char accept);
char strrchr(const char s, int c);
char strsep(char stringp, const char delim);
size_t strspn(const char s, const char accept);
char strstr(const char haystack, const char needle);
char
strtok(char s, const char delim);
size_t strxfrm(char dest, const char src, size_t n);**

Опис

Ланцюжкові функції здійснюють операції з ланцюжками з нульовим закінченням. Дивіться індивідуальні сторінки посібника щодо опису кожної функції.

Дивіться також

?index(3), ?rindex(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3), strcoll(3), strcpy(3), ?strcspn(3), ?strdup(3), ?strfry(3), strlen(3), ?strncat(3), ?strncmp(3), ?strncpy(3), ?strncasecmp(3), ?strpbrk(3), ?strrchr(3), ?strsep(3), strspn(3), strstr(3), ?strtok(3), ?strxfrm(3)