НАЗВА

bcmp - порівнює низку байтів

ОГЛЯД

 **#include <strings.h>** 

 **int bcmp(const void ***_s1_**, const void ***_s2_**, size_t **_n_**);** 

ОПИС

Функція bcmp() порівнює дві низки байтів, s1 і s2, довжиною n байтів. Якщо послідовності рівні або ж n дорівнює нулю, bcmp() повертає 0. У протилежному випадку, результат ненульовий.

ПОВЕРНЕНІ ЗНАЧЕННЯ

bcmp() повертає 0, якщо послідовності байтів рівні, у протилежному випадку повертається ненульове значення.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

4.3BSD. Ця функція застаріла, використовуйте memcmp() у нових програмах.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?memcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), ?strncmp(3), ?strncasecmp(3)