Кластерні файлові системи (v 1.01.00 переклад альфа версія)

ІМ'Я

gnbd_import - маніпулює пристроями GNBD на клієнтській стороні.

ВИКОРИСТАННЯ

   **gnbd_import** [_OPTION_]...

ОПИС

gnbd_import імпортує, переглядає, та від'єднується від GNBD. GNBD подібний до Network Block Device (nbd) в ядрі Лінукса, за вийнятком того, що він дозволяє багато одночасний з'єднань клієнтів та має вбудовану програму захисту fence

ОПЦІЇ

-a : Перевірка.

: Перевантажує завислі gnbd_recvd процеси. Зазвичай, коли gnbd стає від'єднаним, процес gnbd_recvd для того пристрою буде автоматично старатись відновити зв'язок. Якщо цей процес був зупинений команда gnbd_import -a перезапустить його.

-c server

: Перевіряє захист.

: Виводить список всіх IP адрес з яких здійснюються IO fenced з вказаного серверу. Якщо вказаний сервер не має жодного IP адресу fenced, не виводиться нічого. Якщо на вказаному сервері не працює gnbd serv(8), виводиться помилка.

-e server

: Список експортованих пристроїв.

: Виводить список GNBD експортованих вказаним сервером, разом з портами через котрі можна до них доступитись. Якщо вказаний сервер не експортує жодного GNBD пристрою, нічого не виводиться. Якщо на вказаному сервері не працює gnbd_serv, виводиться помилка.

-h : Допомога.

: Видруковує інформацію по використанню.

-i server

: Імпорт.

: Імпортує всі GNBD котрі вказаний сервер експортує. Коли інший пристрій з тим же ім'ям імпортований новий не імпортуватиметься.

-l : Список.

: Виводить перелік всіх імпортованих GNBD. Якщо не вказано ніяких опції то ця поведінка буде по замовчуванню. Кожний пристрій описується в восьми полях: Device name - ім'я вибране для пристрою при експортуванні його сервером. Minor # - the minor number for the GNBD на локальному комп'ютері. Proc name - ім'я пристрою котре появляється в /proc/ для забезпечення належних імен. ПРИМІТКА: ім'я пристрою буде розповсюджене по кластеру, а його Minor # та Proc name можуть і не розповсюджуватись. Server - ім'я серверу. Port - номер порту. Для з'єднання з GNBD сервером використовують тільки Server та Port'.' State - описує стан пристрою. Він має три змінні. Перша вказує на відкритість чи закритість (Open/Closed). Друга вказує на стан зв'язку (Connected/Disconnected) в залежності від роботи TCP з'єднання між пристроєм та його сервером. Коли зв'язок обривається то ця змінна не поновлюється моментально. Третя змінна приймає значення (Pending/Clear), в залежності від наявності чи ні IO запитів, що GNBD посилає до серверу, але котрі ще не виконані до кінця. Readonly - вказує чи gnbd сервер експортує пристрій в режимі тільки для читання. Sectors - розмір пристрою в 512 byte-них секторах.

-n : Без кластеру.

: Ця опція застерігає gnbd_import від спроб зв'язатись з програмою управління кластером. Використовують разом з опцією -i

: ПРИМІТКА: з цією опцією неможливо експортувати пристрої без кешування.

: ЗАУВАЖЕННЯ: Опцію використовують у ситуації, при котрій не потрібно ніякого кластеру. Спроба використати fence gnbd(8). для блокування доступу до пристрою з цією опцією буде невдалим, та приведе до можливого пошкодження даних у кластерному середовищі.

Опція дозволяє gnbd_import працювати не в інтерактивному режимі. Вона не питатиме більше користувача перед здійсненням небезпечних операцій. Наполегливо рекомендується не використовувати цю опцію.

-O : Override

-p Port

: Змінює номер порту до якого здійснюється підключення на сервері. Опцію використовують разом з -c, -e та -i. Якщо порт не вказаний то gnbd_import спробує під'єднатись до 14567 на серверну машину та зв'язатись з gnbd serv(8) сервісом. Її необхідно використовувати тільки у випадку коли ви змінили порт по замовчуванню gnbd serv(8) сервісу.

-q : Тихий режим.

: Видруковує тільки помилки чи питання.

-R : Відміняє все.

: Зупиняє імпорт всіх GNBD у системі. Тільки GNBD, що мають стан: Closed Disconnected Clear можуть зупинитись (дивіться опцію -l), інакше використовуйте опцію -O.

: Зупиняє всі, але припиняє роботу після першої не вдалої спроби.

-r [GNBD | LIST]

: Зупинити.

: Зупиняє імпорт вказаних пристроїв GNBD в системі. Можуть бути зупинені тільки GNBD, що знаходяться у станах: Closed Disconnected Clear (дивіться опцію -l), хіба що використовується опція -O. Припиняє зупинку імпорту після першої невдалої спроби.

-s host : Захист.

: Захист вводу /виводу вказаного комп'ютера. Ця команда звичайно запускається fenced.

: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не завжди є можливим ідеально гладко знову під'єднати клієнта, що мав перерваний свій зв'язок. Дуже не бажано запускати цю команду в ручну, хіба впевнені в тому, що робите. Дивіться опцію -t для детальної інформації. Як тільки від комп'ютеру захищаються з серверу він не зможе доступитись до всіх GNBD з того серверу, поки захист не відмінять (дивіться опцію -u).

-t server : Захист зі сторони серверу.

: Вказує сервер для захисту IO (використовується тільки з опцією -s).

-u host : Unfence.

: Відміняє захист IO вказаним сервером.(Unfence the specified host.)

: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:Відміна захисту клієнта в "не той час" приведе до пошкодження даних. В нормальних ситуаціях цю опцію ніколи не треба використовувати. Дивіться опцію -t.

-V : Інформація про версію.

: Видруковує версію програми.

-v : Багатослівний режим.

: Видруковує додаткову інформацію протягом роботи gnbd serv.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

gnbd export(8).

BUGS

A computer should not import a GNBD device that it exports. Any significant amount of IO on that device will cause a kernel deadlock. This is a problem common to most NBDs. Instead, the underlying device should be used directly. See gnbd_export for more on this.