Назва

tmpfile - створює тимчасові файли

Огляд

#include <stdio.h>

FILE *tmpfile (void);

Опис

Функція tmpfile() генерує тимчасові файли з унікальною назвою. Цей файл, після того, відкривається у бінарному режимі читання і запису (w+b). Файл буде автоматично видалено, якщо його закрити або під час нормального завершення програми.

Повернені значення

Функція tmpfile() повертає дескриптор потоку або NULL, якщо унікальну назву файлу неможливо генерувати або файл неможливо відкрити. У останньому випадку змінна errno набуде значення помилки.

Коди помилок

EACCES : Пошук заборонено у каталозі, що є складовою шляху до файлу.

EEXIST : Неможливо генерувати унікальну назву файлу.

EMFILE : Процесом використовується забагато дескрипторів файлу.

ENFILE : Забагато відкритих файлів у системі.

ENOSPC : Не залишилося місця в каталозі для відкриття нового файлу.

EROFS : Файлова система тільки для читання.

EINTR : Виклик було перервано сигналом.

Відповідність стандартам

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899, SUSv2

Примітки

Повідомлення про помилку може надійти на стандартний пристрій виводу, stdout, якщо потік неможливо відкрити.

Стандарт не вточнює каталог для використання функцією tmpfile(). Glibc спробує застосувати префікс шляху P_tmpdir, означений у <stdio.h> і, якщо зазнає невдачі, тоді /tmp.

Дивіться також

exit(2), ?mktemp(3), ?mkstemp(3), tmpnam(3), ?tempnam(3)