Назва

getpid, getppid - отримати ідентифікаційний номер процесу

Огляд

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);

Опис

getpid() повертає ідентифікаційний номер, ID, поточного процесу. (Це часто використовується функціями, що генерують унікальні назви для тимчасових файлів.)

getppid повертає ідентифікаційний номер, ID, батьківського процесу поточного.

Відповідність стандартам

POSIX, BSD 4.3, SVID

Дивіться також

?exec(3), fork(2), kill(2), ?mkstemp(3), tmpnam(3), ?tempnam(3), tmpfile(3)