Назва

stty - виводить і міняє налагодження рядка терміналу

Використання

stty [-F прилад] [--file=прилад] [ПАРАМЕТРИ]...
stty [-F прилад] [--file=прилад] [-a|--all]
stty [-F прилад] [--file=прилад] [-g|--save]

Опис

Видрукує і поміняє характеристику терміналу.

-a, --all : Виведе поточні налагодження терміналу у сприйнятній для читання формі.

-g, --save : Виводить поточні налагодження терміналу у форматі stty.

-F, --file=прилад : Відкриває для використання вказаний прилад замість stdin.

--help : Покаже цю довідку і вийде.

--version : Покаже інформацію про версію програми і вийде.

Необов'язкова -' перед _ПАРАМЕТРАМИ_ вказує на дію узгодження. Знак*' позначає не-POSIX налаштування. Сама система визначає які саме налаштування доступні.

Спеціальні знаки:

Спеціальні параметри:

Налагодження контролю:

Налаштування вводу:

Налаштування виводу:

Локальні налаштування:

Налаштування комбінацій:

 • dsusp ЗНАК : ЗНАК буде посилатися як сигнал зупинки терміналу як тільки ввід буде очищено.

eof ЗНАК : ЗНАК що буде позначати кінець файлу (кінець вводу).

eol ЗНАК : ЗНАК що означатиме кінець рядка.

eol2 ЗНАК : Альтернативний ЗНАК кінця рядка.

erase ЗНАК : ЗНАК що зітре останній надрукований символ на командному рядку.

intr ЗНАК : ЗНАК що пошле сигнал переривання.

kill ЗНАК : ЗНАК що зітре зміст поточного рядка.

 • lnext ЗНАК : ЗНАК що екранує наступний введений символ.

quit ЗНАК : ЗНАК що пошле сигнал припинення роботи.

 • rprnt ЗНАК : ЗНАК що поновить поточний рядок.

start ЗНАК : ЗНАК що продовжить вивід після його зупинки.

stop ЗНАК : ЗНАК що зупинить вивід.

susp ЗНАК : ЗНАК що пошле сигнал зупинки терміналу.

 • swtch ЗНАК : ЗНАК переключення до іншого прошарку терміналу.

 • werase ЗНАК : ЗНАК що зітре останнє введене слово.

N : встановлює швидкість вводу і виводу до N бод (одиниця швидкості передавання інформації).

 • cols N : Вкаже ядру що термінал має N колонок.

 • columns N : Те саме що й `cols N'.

ispeed N : Встановлює швидкість вводу до N.

*line N : Використає N-ний алгоритм рядка.

min N : З -icanon встановить мінімум N знаків до того як зчитування вважатиметься завершеним.

ospeed N : Встановлює швидкість виводу до N.

 • rows N : Вкаже ядру що термінал має N рядків.

 • size : Виведе кількість рядків і колонок, відповідно до інформації, внесеної у ядро.

speed : Виведе швидкість терміналу.

time N : Разом з -icanon встановить ліміт часу зчитування до N десятих секунди.

[-]clocal : Внеможливлює сигнали контролю модема.

[-]cread : Дозволяє ввід.

 • [-]crtscts : Включить RTS/CTS підтвердження зв'язку (квитування).

cs_N : Встановлює розмір знаків до N бітів. N_ може бути [5..8].

[-]cstopb : Використає два стоп-біти на один знак (один з `-').

[-]hup : Пошле сигнал зависання (hangup) після того як останній процес закриє tty.

[-]hupcl : Тотожно [-]hup.

[-]parenb : Генеруватиме біт парності у виводі і очікуватиме біт парності у вводі.

[-]parodd : Встановить непарність (навіть з `-').

[-]brkint : Команди припинення роботи викликатимуть сигнал переривання.

[-]icrnl : Перекладатиме повернення каретки у новий рядок.

[-]ignbrk : Ігнорує знаки припинення роботи.

[-]igncr : Ігнорує повернення каретки.

[-]ignpar : Ігнорує знаки з помилками парності бітів.

 • [-]imaxbel : Подає звуковий сигнал і не очищатиме повний буфер вводу з-за одного знаку.

[-]inlcr : Перекладатиме новий рядок у повернення каретки.

[-]inpck : Вмикає перевірку парності вводу.

[-]istrip : Видаляє верхній (8-ий) біт знаків вводу.

 • [-]iuclc : Переводить літери верхнього регістру у нижній.

 • [-]ixany : Дозволить будь-якому знакові рестартувати ввід.

[-]ixoff : Уможливлює старт/стоп знаки.

[-]ixon : Уможливлює XON/XOFF потік даних.

[-]parmrk : Позначає помилки парності (255-0 послідовністю знаків).

[-]tandem : Тотожно [-]ixoff.

 • bs_N : Стиль запізнення зворотнього переміщення (backspace delay style), N_ серед [0..1].

 • cr_N : Стиль запізнення повернення каретки (carriage return delay style), N_ серед [0..3].

 • ff_N : Стиль запізнення зміни сторінки (form feed delay style), N_ серед [0..1].

 • nl_N : Стиль запізнення нового рядка (newline delay style), N_ серед [0..1].

 • [-]ocrnl : Перекладає повернення каретки у новий рядок.

 • [-]ofdel : Використовувати знаки усунення (delete) для заповнення замість нульових знаків.

 • [-]ofill : Використає знаки заповнення замість очікування запізнення.

 • [-]olcuc : Перекладатиме літери нижнього регістру у верхній.

 • [-]onlcr : Перекладатиме новий рядок у новий рядок з поверненням каретки.

 • [-]onlret : Новий рядок здійснюватиме повернення каретки.

 • [-]onocr : Не виводитиме повернення каретки у першій колонці.

[-]opost : Вивід після закінчення процесу.

 • tab_N : Стиль запізнення горизонтальної табуляції (horizontal tab delay style), N_ серед [0..3].

 • tabs : Те саме що й tab0.

 • -tabs : Те саме що й tab3.

 • vt_N : Стиль запізнення вертикальної табуляції (vertical tab delay style), N_ серед [0..1].

[-]crterase : Ехо-вивід знаків стирання (erase) як повернення-пробіл-повернення.

 • crtkill : Знищуватиме рядок згідно налаштувань echoprt та echoe.

 • -crtkill : Знищуватиме рядок згідно налаштувань echoctl та echok.

 • [-]ctlecho : Ехо-вивід контрольних знаків як карет-запис (`^c').

[-]echo : Ехо-вивід вводимих знаків.

 • [-]echoctl : Тотожно [-]ctlecho.

[-]echoe : Тотожно [-]crterase.

[-]echok : Виводитиме новий рядок після знаку нищення (kill).

 • [-]echoke : Тотожно [-]crtkill.

[-]echonl : Ехо-вивід нового рядка, навіть якщо жодного іншого знаку не було виведено.

 • [-]echoprt : Ехо-вивід стертого (erased) знаку навпаки, замість `\' - '/'.

[-]icanon : Уможливлює спеціальні знаки erase, kill, werase та rprnt.

[-]iexten : Уможливлює не-POSIX спеціальні знаки.

[-]isig : Уможливлює спеціальні знаки interrupt, quit та suspend.

[-]noflsh : Вимикає очищення після переривання і скасовує спеціальні знаки.

 • [-]prterase : Тотожно [-]echoprt.

 • [-]tostop : Зупиняє фонові завдання що намагаються здійснити запис у термінал.

 • [-]xcase : Разом з icanon, екранує з допомогою `\' знаки верхнього регістру.

 • [-]LCASE : Тотожно [-]lcase.

cbreak : Тотожно -icanon.

-cbreak : Тотожно icanon.

cooked : Дорівнює brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof й eol із значеннями за замовчуванням.

-cooked : Тотожно raw.

crt : Тотожне echoe echoctl echoke.

dec : Тотожне echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u.

 • [-]decctlq : Тотожно [-]ixany.

ek : Встановлює знаки erase і kill до їхніх значень за замовчуванням.

evenp : Тотожно parenb -parodd cs7.

-evenp : Тотожно -parenb cs8.

 • [-]lcase : Тотожне xcase iuclc olcuc.

litout : Тотожне -parenb -istrip -opost cs8.

-litout : Тотожне parenb istrip opost cs7.

nl : Тотожно -icrnl -onlcr.

-nl : Тотожне icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret.

oddp : Тотожне parenb parodd cs7.

-oddp : Тотожно -parenb cs8.

[-]parity : Тотожно [-]evenp.

pass8 : Тотожне -parenb -istrip cs8.

-pass8 : Тотожно parenb istrip cs7.

raw : Тотожне -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0

-raw : Тотожне cooked.

sane : Тотожне cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, всім спеціальним знакам у їхньому значенні за замовчуванням.

Програма stty керує рядком tty, під'єднаним до стандартного вводу. Без аргументів, виведе частоту бод, алгоритм рядка і відхилення від stty sane. Під час налагоджень, ЗНАК розглядатиметься буквально, або буде кодовано на зразок ^c, 0x37, 0177 або 127; спеціальні значення ^- або undef використовуються щоб унеможливити спеціальні знаки.

Автор

Написано David MacKenzie.

Повідомлення про вади

Повідомляйте про вади на bug-coreutils@gnu.org.

Авторські права

Copyright ╘ 2004 Free Software Foundation, Inc.

Дивіться також

Повна документація для stty знаходиться у посібнику Texinfo. Якщо програми info і stty у вас правильно встановлені, команда

info coreutils stty

повинна надати вам доступ до повної документації.


Переклав українською Віталій Цибуляк vi@uatech.atspace.com