НАЗВА

setterm - задає атрибути термінала

ЗВЕДЕННЯ

setterm [опції]

ОПИС

setterm пише до стандартного виводу символьний ланцюжок, який викликає певні характеристики термінала. Для знаходження потрібних ланцюжків setterm може звернутися до бази даних terminfo. Проте, деякі опції (позначені як "тільки для віртуальних консолей") не відповідають характеристиці ?terminfo(5). У такому разі, якщо тип термінала становить "con" або "linux", і буде виведено ланцюжок вказаної характеристики для віртуальної консолі PC Minix. Опції, не втілені терміналом ігноруються.

ОПЦІЇ

Для булевих опцій (on або off) уставним є on (так).

Для стислості, колір-8 позначає кольори black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan і white.

колір-16 позначає кольори, включені в колір-8, з grey і можливістю додання слова bright з наступним red, green, yellow, blue, magenta, cyan або white.

Різноманітні кольорові опції можна задати незалежно одна від одної, принаймні у віртуальних консолях, хоч результат задання комбінацій режимів (наприклад -underline і -half-bright) залежить від устаткування. printk() ядра. Тільки повідомлення, важливіші за вказаний рівень, будуть виводитись, тож рівень запису 0 є тотожним -msg on, а рівень запису 8 виводитиме всі повідомлення ядра. ?klogd(8) - це можливо зручніший інтерфейс для спостереження над повідомленнями ядра. VESA.

-term назватермінала_ : Переважить змінну середовища TERM.

-reset : Відобразить ланцюжок відновлення термінала, який типово перезавантажить термінал у початковий стан (стан під час завантаження системи).

-initialize : Відобразить ланцюжок ініціалізації термінала, який типово встановлює опції візуалізації та інші атрибути в їхні стандартні значення.

-cursor [on|off] : Вмикає та вимикає курсор термінала.

-repeat [on|off] (тільки для віртуальних консолей) : Вмикає і вимикає клавіатурне повторення.

-appcursorkeys [on|off] (тільки для віртуальних консолей) : Задає режим застосування клавиші курсора. Коли вказано on, тоді клавиші курсора генеруватимуть ESC O A, ESC O B тощо, замість ESC [ A, ESC [ B, і так далі. Подивіться розділ "vi та клавиші курсора "ЯКЦЕ з текстового термінала" стосовно того, як це може спричинити труднощі користувачам ?vi(1).

-linewrap [on|off] (тільки для віртуальних консолей) : Вмикає та вимикає завертання рядків.

-default : Встановлює стандартні параметри формування зображення термінала.

-foreground 8-color|default (тільки для віртуальних консолей) : Встановлює колір переднього плану тексту.

-background 8-color|default (тільки для віртуальних консолей) : Встановлює колір тла тексту.

-ulcolor 16-color (тільки для віртуальних консолей) : Встановлює колір підкреслених символів.

-hbcolor 16-color (тільки для віртуальних консолей) : Встановлює колір затемнених символів.

-inversescreen [on|off](тількидлявіртуальнихконсолей) : Обертає кольори екрану. Колір переднього плану і тла міняються місцями так само, як колір підкреслених символів та затемнених.

-bold [on|off] : Вмикає та вимикає режим жирного (дуже ясного) шрифту. У віртуальних консолях -bold off вимикає всі атрибути (жирного шрифту, затемненого, блимання, інверсії).

-half-bright [on|off] : Вмикає та вимикає режим затемненого шрифту (дивіться -hbcolor). За винятком віртуальних консолей, -half-bright off вимикає всі атрибути (жирного шрифту, затемненого, блимання, інверсії).

-blink [on|off] : Вмикає режим миготіння (блимання). За винятком віртуальних консолей, -blink off вимикає всі атрибути (жирного шрифту, затемненого, блимання, інверсії).

-reverse [on|off] : Вмикає обернений візуальний режим. За винятком віртуальних консолей, -reverse off вимикає всі атрибути (жирного шрифту, затемненого, блимання, інверсії).

-underline [on|off] : Вмикає та вимикає режим підкреслення (дивіться -ulcolor).

-store (тільки для віртуальних консолей) : Зберігає поточні параметри відображення термінала (колір переднього плану і тла) як значення, що використовуватимуться при "переладовуванні до стандартних".

-clear [all] : Очищує екран і переміщає курсор у "домашнє" положення (як після виконання clear(1)).

-clear rest : Очищає від поточного положення курсора до кінця екрану.

-tabs [таб1 таб2 таб3 ...] (тільки для віртуальних консолей) : Задає положення кроків табуляції, починаючи з поточного положення курсора, у діапазоні 1-160. Без аргументів виводить поточні настройки табуляції.

-clrtabs [таб1 таб2 таб3 ...] (тільки для віртуальних консолей) : Очищує положення кроків табуляції, починаючи з поточного положення курсора, у діапазоні 1-160. Без аргументів очищає всі кроки табуляції.

-regtabs [1-160] (тільки для віртуальних консолей) : Очищує всі кроки табуляції, потім задає звичайну схему кроків табуляції, де кожний крок зміщений на певне число положень. Без аргументів - 8.

-blank [0-60] (тільки для віртуальних консолей) : Задає інтервал бездіяльності в хвилинах, після якого екран автоматично загаситься (з використанням APM, якщо можливо). Без аргументів значення прирівнюється до 0 (заборона гасіння екрана).

-dump [1-NR_CONS] : Записує миттєвий знімок (копію) заданої віртуальної консолі (разом з атрибутами) у файл, вказаний ключем -f, перезаписуючи його вміст; поза вибором - screen.dump. Без аргументів скидає поточну віртуальну консоль. Переважає -append.

-append [1-NR_CONS] : Подібна на -dump, але доточує миттєвий знімок до файлу замість перезаписувати останній. Працює тільки якщо не вказано опцію -dump.

-file файл : Задає файл для скидання миттєвого знімку для ключів -dump або -append. Якщо цієї опції немає, стандартним файлом є screen.dump у поточному каталозі.

-msg [on|off] (тільки для віртуальних консолей) : Дозволяє чи забороняє надсилання повідомлень printk() ядра консолі.

-msglevel 1-8 (тільки для віртуальних консолей) : Задає рівень запису повідомлень

-powersave on|vsync : Переводить монітор у режим призупинення vsync

-powersave hsync : Переводить монітор у режим призупинення hsync VESA.

-powersave powerdown : Переводить монітор у режим вимкнення живлення (powerdown) VESA.

-powersave [off] : Вимикає функції збереження енергії VESA.

-powerdown [0-60] : Задає інтервал вимкнення живлення VESA у хвилинах. Без аргументів значення прирівнюється до 0 (забороняє вимкнення живлення). Якщо консоль загашено, або монітор знаходиться в режимі призупинення, тоді монітор перейде в режим призупинки vsync або режим вимкнення живлення (powerdown) відповідно після того, як мине відведений інтервал часу.

-blength [0-2000] : Задає тривалість дзвоника у мілісекундах. Без аргументу значення прирівнюється до 0.

-bfreq [частота] : Задає частоту сигналу дзвоника у Герцах. Без аргументу значення прирівнюється до 0.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?tput(1), stty(1), ?terminfo(5), ?tty(4)

ВАДИ

Відмінності у версіях Minix та Linux не задукоментовано.