НАЗВА

ftp - програма обміну файлами для Інтернету

ЗВЕДЕННЯ

ftp [-46AadegimnptVv] [-P порт] [-r секунд] [вузол [порт]]
ftp [-p вивід] ftp://[користувач:пароль@]вузол\ [:порт]/файл[/]
ftp [-p вивід] http://вузол[:порт]/файл
ftp [-p вивід] вузол:файл[/]

ОПИС

ftp являється користувацьким інтерфейсом для протоколу передачі файлів APRANET/Інтернету. Ця програма дозволяє передачу файлів з і на віддалену машину в мережі.

Останні три форми використання дозволяють добути файл за допомогою як протоколу FTP, так і HTTP. Це ідеально підходить для сценаріїв. Зверніться до розділу АВТОМАТИЧНЕ ЗДОБУТТЯ ФАЙЛІВ для додаткової інформації.

Ось опції, які програма розуміє:

-4 : Змушує ftp використовувати тільки адреси IPv4.

-6 : Змушує ftp використовувати тільки адреси IPv6.

-A : Використання активного режиму. Без задання, ftp намагатиметься скористатися з пасивного режиму FTP, і якщо він не підтримується - повернеться назад до активного. Ця опція змушує ftp завжди користуватися активним сполученням. Вона корисна тільки у випадку дуже старих серверів, в яких не втілено властивість пасивного режиму.

-a : Спричиняє до нехтування програмою ftp звичайної процедури реєстрації та використання анонімної реєстрації натомість.

-d : Вмикає відлагодження.

-e : Робить неможливим редагування командного рядка. Корисно для ange-ftp Emacs.

-g : Робить неможливим шаблонне узагальнення назв файлів (globbing).

-i : Вимикає інтерактивний стан, при якому користувача питають підтвердження для кожного файла у разі чисельної передачі.

-m : Змушує ftp завжди відображати лічильник поступу у випадках, коли вона не виводила би його без задання.

-n : Стримує ftp від спроби автоматичної реєстрації під час сполучення. У тих випадках, коли автоматичну реєстрацію ввімкнено, ftp перевіряє файл .netrc (дивіться нижче) у домашньому каталозі користувача стосовно облікової інформації користувача на віддаленій машині. Якщо такого запису немає в ньому, ftp спитає реєстраційне ім'я на віддаленій машині (типово надається ім'я користувача на локальній машині) i, якщо треба, - гасло і яким саме користувачем увійти.

-o вивід : При здобутті єдиного файлу чи ОЛР (однорідного локатору ресурсу), збереже його вміст як вивід. Щоб перенаправити вміст на пристрій стандартного виводу, вкажіть `-' в якості виводу.

-P порт : Задає номер порту.

-p : Дозволяє використання пасивного режиму обміну даними в середовищах, де мережний фільтр забороняє сполучення із зовнішнього світу. Ця опція застаріла позаяк ftp тепер намагається використати пасивний режим без задання, повертаючись до активного тільки тоді, коли сервер не підтримує пасивних сполучень.

-r секунд : Спробує сполучитися ще раз після вказаної кількості секунд, якщо сполучення зазнало невдачі.

-t : Вмикає трасування пакетів.

-V : Вимикає багатослівний режим, переважуючи стандартний, коли він увімкнений якщо ввід надходить з термінала.

-v : Вмикає багатослівний режим. Це - стандартний режим, якщо ввід надходить з термінала. Змушує ftp виводити усі відповіді віддаленого сервера, так само як звітувати статистику передачі даних.

Вузел для комунікації з ftp може бути вказано на командному рядку. У такому разі, ftp намагатиметься одразу встановити сполучення із сервером FTP на вказаному вузлі. Інакше, ftp увійде у стан інтерпретатора команд і очікуватиме інструкцій від користувача. Під час очікування команд, ftp надає користувачеві підказку "ftp>". ftp зрозумілі наступні команди:

! [команда [аргументи]] : Викликає інтерактивну оболонку на локальній машині. За знаком оклику може слідувати команда, яку буде виконано зі вказаними аргументами.

$ макрос [аргументи] : Виконає макрос, визначений командою macdef. Аргументи, які буде передано макросу, не підлягають байдужому розкриттю.

? [команда] : Синонім команди help.

account [пароль] : Дозволяє надати додатковий пароль, якого може вимагати віддалена система для доступу до ресурсів після завершення реєстрації. Якщо виконано без аргументу, користувача спитають пароль у режимі невідображення.

\fBappend\fI локальнийфайл [віддаленийфайл] : Доточує локальний файл до файла на віддаленій машині. Якщо віддаленийфайл_ не вказано, тоді буде використано назву локального файла для назви віддаленого після того як вона пройде через ntrans або nmap налаштування. Передача файла використовує поточні налагодження type, format, mode і structure.

ascii : Встановлює тип передачі даних до мережного ASCII. Цей тип встановлено без задання.

bell : Влаштовує так, щоб після кожного виконання команди передачі даних, було подано звуковий сигнал.

binary : Встановлює бінарний тип передачі даних для передачі бінарних образів.

bye : Завершує сесію FTP з віддаленим сервером і припиняє виконання ftp. Вказівник кінця файла, як правило Ctrl+D, також завершить сеанс і програму.

case : Вмикає на віддаленій машині перетворення регістру під час команди mget. Якщо case увімкнено (без задання - ні), назви файлів на віддаленому комп'ютері з усіма літерами верхнього регістру будуть збережені у локальному каталозі з усіма літерами назви переведеними в нижній регістр.

cd віддаленийкаталог : Поміняє каталог у якому ви знаходитесь на віддаленій машині на вказаний вами віддаленийкаталог.

cdup : Перемістить вас на віддаленій машині каталогом вище.

chmod стан назвафайла : Поміняє права доступу до файла на віддаленій системі на вказаний стан_.

close : Завершить сесію FTP з віддаленим сервером і поверне вас до оболонки. Будь-які встановлені макро буде скасовано.

cr : Ввімкне очищення від символів повернення каретки під час добуття файлів у стані ASCII. Відрізки, як правило, помічено знаками повернення каретки під час ASCII обміну файлами. Якщо cr ввімкнено (типово - так), повернення каретки вилучається з потоку для сумісності з вказівником кінця рядка UNIX. Відрізки на не-UNIX системах можуть містити лише один знак як вказівник кінця рядка. У такому випадку, під час передачі файлів типу ASCII, вказівники рядка можна відрізнити від обмежувача відрізку тільки у випадку якщо cr вимкнено.

debug [рівень] : Вмикає стан відлагодження. Якщо надається необов'язковий параметр рівню, він вкаже який рівень відлагодження використовувати. У цьому стані, ftp виводить кожну команду, що посилається віддаленій машині, з міткою `-->' спереду.

delete віддаленийфайл : Знищить віддаленийфайл на віддаленій машині.

dir [віддаленийкаталог] [локальнийфайл] : Синонім команди ls. Виведе список вмісту віддаленого каталогу і, за бажанням, збереже вивід до локального файла. Якщо ввімкнено інтерактивний стан, ftp спитає користувача підтвердження, що останній аргумент дійсно являється кінцевим локальним файлом для збереження виводу ls. Якщо не вказано каталогу, використовується поточний робочий каталог на віддаленій машині. Якщо не вказано локального_файла, або його вказано як `-', вивід надходить до термінала.

disconnect : Синонім команди close.

form формат : Встановить форму передачі файлів до вказаного формату. Стандартним форматом є "file".

get [віддаленийфайл] [локальнийфайл] : Добуває віддаленийфайл_ і зберігає його на локальній машині. Якщо назву локального файла не вказано, він отримає ту саму назву, що й на віддаленій машині, із змінами згідно поточного налагодження case, ntrans і nmap. Для передачі файла також використовуються поточні налаштування type, form, mode і structure.

glob : Вмикає і вимикає доповнення назв файлів для команд mdelete, mget і mput. Якщо доповнення назв вимкнене glob, аргументи у вигляді назв файлів розглядаються буквально і не доповнюються. Доповнення для mput здійснюється подібно до того, як це відбувається у ?csh(1). Для mdelete і mget кожна віддалена назва файлів виповнюється окремо на віддаленій машині і список не об'єднується. Доповнення назви каталогу може відрізнятися від того, як це відбувається по відношенню до звичайних файлів: результат може залежати від операційної системи і серверної програми FTP віддаленого вузла. Щоб дізнатись, як відбудеться доповнення, вжийте команду `mls віддаленіфайли_ -'. Примітка: mget і mput не створені для передачі цілих ієрархій підкаталогів файлів. Це можна здійснити, використовуючи архів tar(1) ієрархії (у бінарному стані).

hash : Викликає вивід гратки (#) для кожного переданого блоку даних. Розмір блоку даних без задання дорівнює 1024-ом байтам.

help [команда] : Виводить допомогу щодо змісту команди. Якщо не надано жодного аргументу, виведе список всіх відомих команд.

idle [секунд] : Встановить дозволений час бездіяльності на віддаленому сервері до вказаної кількості секунд. Якщо параметр секунди пропущено, виводиться поточне значення дозволеної бездіяльності.

lcd [каталог] : Змінить робочий каталог на локальній машині. Якщо не вказано каталог, використовуватиметься домашній каталог користувача.

ls [віддаленийкаталог] [локальнийфайл] : Видрукувати перелік вмісту каталогу віддаленої машини. Перелік включатиме будь-яку інформацію залежну від системи, який сервер надаватиме: наприклад, більшість систем UNIX видають вивід аналогічний команді ls -l'. Якщо віддалений_каталог не вказано, використовується поточний робочий каталог (на віддаленій машині). Якщо ввімкнено інтерактивний стан, **ftp** спитає користувача підтвердження, що останній аргумент дійсно являється кінцевим локальним файлом для збереження виводу **ls**. Якщо не вказано _локального_файла_, або його вказано як-', вивід надходить до термінала.

macdef назвамакро : Визначити макро. Послідовність рядків буде збережено як макрос назвамакро. Поодинокий знак нового рядка (послідовність знаків нового рядка у файлі або повернення каретки з термінала) закінчують ввід до (файла) макроса. Існує обмеження у 16 макросів і 4096 знаків для всіх встановлених макросів. Макро залишається чинним доти, доки не буде виконано команду close. Оброблювач макросів вважає знаки $' й\' спеціальними. Знак $', за яким слідує число (або числа) замінюється на відповідний аргумент командного рядка під час виклику макроса. Знак$' з наступною літерою i' вказує оброблювачу щоб виконання макроса здійснювалось циклічно. При першому проходженні циклу,$i' замінюється на перший аргумент командного рядка, при другому проходженні циклу - на другий і.т.д. Знак \' за яким слідує будь-який знак замінюється цим знаком. Використовуйте\' щоб позбутися спеціального значення `$'.

mdelete [віддаленіфайли] : Усуне віддаленіфайли на віддаленій машині.

mdir віддаленіфайли локальніфайли : Схоже до dir, за винятком того, що можна вказати багаточисельні віддалені файли. Якщо ввімкнено інтерактивний режим, ftp спитає підтвердження від користувача, чи останній аргумент дійсно являється локальним файлом для збереження виводу mdir.

mget віддаленіфайли_ : Розширить назви файлів на віддаленій машині і надасть кожну назву як аргумент команді get. Подивіться glob щодо деталей доповнення назв файлів. Отримані в наслідок назви файлів буде оброблено згідно налагоджень case, ntrans та nmap. Файли буде завантажено у поточний каталог локальної машини, який можна змінити командою lcd. Нові локальні каталоги можна створити командою `! mkdir каталог'.

mkdir назвакаталогу_ : Створить каталог на віддаленій машині.

mls віддаленіфайли локальнийфайл : Подібна до nlist, за винятком того, що можна вказати чисельні віддалені файли, і локальнийфайл_ має бути вказано. Якщо дійсний інтерактивний стан, у користувача спитають, чи останній аргумент дійсно є назвою файла, куди зберегти вивід mls.

mode [стан] : Вказує стан передачі даних. Без задання - "stream".

modtime назвафайла_ : Покаже час останньої модифікації файла на віддаленій машині.

mput локальніфайли_ : Розкриє байдужі знаки у назвах локальних файлах, наданих як аргумент і передасть кожен з них команді put. Дивіться glob щодо деталей доповнення назв файлів. Отримані в наслідок назви файлів буде оброблено відповідно до налагоджень ntrans і nmap.

newer назвафайла [локальнийфайл] : Добуде файл лише у випадку, якщо час модифікації віддаленого файла є останнішим за час локального файла. Якщо відповідного файла не існує на локальній машині, віддалений файл вважається "новішим". В усьому іншому, ця команда ідентична get.

nlist [віддаленийкаталог] [локальнийфайл] : Виведе список файлів каталогу на віддаленій машині. Якщо віддаленийкаталог не вказано, тоді використовується поточний робочий каталог. Якщо інтерактивний стан увімкнено, користувача спитають, чи останній аргумент дійсно є назвою файла, куди зберегти вивід nlist. Якщо не вказано локальногофайла, або вказано як `-', вивід насилається до термінала.

nmap [шаблонвводу шаблонвиводу] : Встановлює та скасовує механізм перетворення назв файлів. Якщо не вказано жодних аргументів, механізм перетворень буде скасовано. Якщо аргументи вказані, назви віддалених файлів буде перетворено під час команд mput і put без вказівки віддалених назв файлів. Те саме відбувається навпаки, з mget і get, тільки для локальних назв файлів. Ця команда особливо корисна під час під'єднань до не-Unix серверів із відмінними умовами надання назв файлів.

Перетворення відбуваються згідно зі вказаними шаблонами. Шаблонвводу є зразком для початкової назви файла, яка може бути також обробленою згідно ntrans та case. Змінні зразків передаються послідовністю з $1',$2', ..., $9' у _шаблонах_вводу_. Використовуйте\', щоб запобігти цього спеціального значення знака $'. Решта знаків розглядаються буквально. Тому, маючи _вхідний_шаблон_ як $1.$2 і віддалену назву файла як "mydata.data", $1 буде містити "mydata" а $2 - "data". _Шаблон_виводу_ визначає кінцеву, перетворену назву файла. Послідовності$1', $2', ....,$9' буде замінено на значення, що знаходяться у шаблонівиводу. Послідовність $0' замінюється оригінальною назвою файла. Додатково, послідовність[посл1, посл2]' заміняється на [посл1], якщо посл1 не є нульовим рядком; у протилежному випадку, вона замінюється на посл2. Так наприклад, команда

nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

видасть "myfile.data" якщо вхідна назва файла була "myfile.data" або "myfile.data.old". Одночасно, вона видасть "myfile.file", якщо вхідною назвою була "myfile" або "myfile.myfile" для вхідного файла ".myfile". Пробіли також можна включити до шаблонавиводу_, як показано у наступному прикладі: nmap $1 sed "s/ *$//" > $1'. Використайте\', щоб запобігти спеціального значення знаків $','[',']' та,'.

ntrans [вхіднізнаки [вихіднізнаки]] : Встановлює та скасовує механізм перетворення знаків. Якщо не вказано жодних аргументів, перетворення знаків буде скасовано. Якщо надано аргументи, знаки назв файлів на віддаленій машині буде перетворено під час команд mput і put, вживаних без вказівки віддалених назв файлів. Те саме відбувається навпаки для команд mget і get. Ця команда виявиться корисною для під'єднань до не-Unix наших з відмінною умовністю щодо надання назв файлів. Знаки назв файлів, вказані як вхіднізнаки, буде поміняно на відповідні знаки, вказані як вихіднізнаки. Якщо позиція знака у вхіднихзнаках є довшою, ніж кількість знаків у вихіднихзнаках, цей знак буде знищено з назв файлів при передачі даних.

open вузол [порт] : Здійснить сполучення з сервером FTP на вказаному вузлі. Якщо вказати необов'язковий порт, ftp намагатиметься під'єднатися саме до цього порту. Якщо ввімкнено autologin, ftp також спробує здійснити автоматичну реєстрацію.

prompt : Вмикає інтерактивний стан підтвердження. Стан підтвердження виявляє себе під час передачі багаточисельних файлів, дозволяючи користувачеві вибірково добувати чи вносити файли. Якщо підтвердження вимкнено (стандартно - ні), будь-яка mget чи mput команда передасть всі файли, а mdelete - видалить, без зайвих питань.

proxy ftp-команда : Виконати ftp-команду на вторинному контрольному з'єднанні. Ця команда дозволяє одночасне сполучення до двох віддалених серверів FTP і обмін даними між ними. Першою командою proxy має бути open для встановлення вторинного з'єднання. Введіть `proxy?', щоб побачити решту команд ftp, можливих на вторинному з'єднанні. Наступні команди поводяться інакше, якщо їх вживати разом з proxy: open не в спроможна встановити нові макроси під час процесу автоматичної реєстрації, close не скасовує наявні макроси, get та mget передають файли з вузла на первинному з'єднані на вузол на вторинному, тоді як put, mput і append передають файли з вузла на вторинному з'єднанні вузлові на первинному. Передача файлів від третьої особи залежить також від того, чи підтримується протоколом FTP команда PASV на сервері вторинного сполучення.

put локальнийфайл [віддаленийфайл] : Копіює локальний файл на віддалену машину. Якщо назву віддаленогофайла_ не вказано, буде використана назва локального файла після обробки у відповідністю з налаштуваннями ntrans і nmap. Передача файла також використовує поточні налаштунки type, format, mode та structure.

pwd : Виведе назву поточного робочого каталогу на віддаленій машині.

quit : Синонім команди bye.

quote аргумент1 аргумент2 ... : Вказані аргументи будуть послані буквально віддаленому сервера FTP.

recv віддаленийфайл [локальнийфайл] : Синонім команди get.

reget віддаленийфайл [локальнийфайл] : Команда reget діє схоже до get, за винятком того, що якщо локальнийфайл вже існує і менший за розміром ніж віддаленийфайл, то локальнийфайл вважатиметься частково переданою копією віддаленогофайла і передача продовжиться з місця очевидної перерви. Ця команда корисна для передачі дуже великих файлів через мережі, що схильні переривати зв'язок.

remotehelp [назвакоманди_] : Попросить допомоги у віддаленого FTP сервера.

remotestatus [назвафайла] : Без аргументів покаже статус віддаленої машини. Якщо надано назвуфайла, покаже статус цього файла на віддаленій машині.

rename [поточнаназва] [нованазва] : Змінить назву файла на віддаленій машині.

reset : Очистить чергу відповідей. Ця команда синхронізує послідовність команда/відповідь з віддаленим сервером FTP. Синхронізація буває потрібною у випадку порушення віддаленим сервером протоколу FTP.

restart мітка : Рестартує наступні команди get або put у місці, що відповідає мітці. На системах UNIX, як правило, міткою служить позиція байту всередині файла.

rmdir назвакаталогу_ : Усуне каталог на віддаленій машині.

runique : Викликає збереження на локальній машині файлів з унікальними назвами. Якщо під час команд get або mget файл з таким іменем вже існує на локальній машині, то до добутого файла додається суфікс ".1". Якщо вже існує файл з закінченням ".1", тоді до добутого файла додається суфікс ".2". Цей процес продовжується аж до ".99", місце у якому ftp видасть повідомлення про помилку і не завантажить файла. Зауважте, що runique не впливає на створення локальних файлів за допомогою команд оболонки. Без задання runique вимкнено.

send локальнийфайл [віддаленийфайл] : Синонім команди put.

sendport : Викликає вживання команди PORT. Типово, ftp намагається використовувати команду PORT під час сполучення для кожної передачі даних. Використання PORT запобігає затримок під час обміну багаточисельними файлами. Якщо команда PORT зазнає невдачі, ftp використовуватиме стандартний порт даних. Якщо за допомогою sendport вимкнути команду PORT, не робитиметься спроб вжитку останньої. Це потрібно часом для деяких втілень FTP, що ігнорують команди PORT, одночасно вказуючи, що вони були прийняті.

site аргумент1 аргумент2 ... : Вказані аргументи посилаються буквально як команда SITE віддаленому серверу FTP.

size назвафайла_ : Повертає розмір файла на віддаленій машині.

status : Виводить поточний статус ftp.

struct [назваструктури_] : Встановлює обмін даними до вказаної структури. За узгодженням, вживається структура "stream".

sunique : Викликає збереження на віддаленій машині файлів з унікальними назвами. Віддалені сервери мають підтримувати команду STOU протоколу FTP для цього. Віддалений сервер повідомлятиме про новостворені унікальні назви файлів. Без задання - вимкнено.

system : Виведе тип операційної системи на віддаленій машині.

tenex : Встановить тип передачі даних то того, що використовується машинами TENEX.

trace : Вмикає відслідковування пакетів.

type [назватипу] : Встановлює тип передачі даних. Якщо не вказати назвитипу, виводить поточний тип передачі даних. За узгодженням, використовується мережний ASCII.

umask [маска] : Встановлює маску дозволів новостворених файлів на віддаленому сервері. Якщо аргумент маска пропущено, виводить поточну маску.

user назвакористувача [гасло] [рахунок_] : Ідентифікуватися на віддаленому сервері FTP. Якщо гасло не вказане і сервер вимагає його, ftp спитає гасла у вас (вимкнувши локальне відлуння). Якщо не вказано поле рахунку і сервер FTP вимагає його, вас також спитають надати цю інформацію. Хіба ftp було запущено з вимкненою автоматичною реєстрацією, цей процес здійснюється автоматично ftp під час під'єднання до віддаленого сервера.

verbose : Вмикає багатослівний стан. У багатослівному стані, всі відповіді з сервера FTP відображаються користувачеві. На додаток, якщо багатослівний стан ввімкнено, кожний обмін даними супроводжується виводом статистики про ефективність передачі. Без задання, цей стан увімкнено.

? [команда] : Синонім для help.

Аргументи, що містять пробіли можна залапковувати подвійними лапками `"'.

ПЕРЕРИВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Щоб перервати передачу даних, скористайтесь комбінацією переривання термінала (як правило - Ctrl-C). Відсилання даних, у такому випадку, негайно перерветься. Віддалений сервер отримає команду ABOR протоколу FTP і припинить будь-яку передачу даних або відкине дані, частково отримані. Швидкість переривання залежить від швидкості обробки сервером команди ABOR. У випадку, якщо сервер не підтримує команди ABOR, підказка `ftp>' зникне допоки віддалений сервер не завершить передачу запитаних файлів.

Сигнал переривання буде ігноровано, якщо ftp завершила локальну обробку і очікує відповіді від віддаленого сервера. У такому стані може виникнути довга затримка при обробці ABOR, описаної вище або при несподіваної поведінки віддаленого сервера, включаючи порушення протоколу FTP. У разі затримок, пов'язаних з помилками віддаленого сервера, локальну програму ftp треба зупинити вручну (дивіться kill(1)).

УМОВНОСТІ НАЗВ ФАЙЛІВ

Файли, вказані як аргумент командам ftp, обробляються згідно наступних правил: .IP 1. 3 Якщо назву файла вказано як -', використовуватиметься стандартний ввід і стандартний вивід. .IP 2. Якщо першим знаком назви файла є|', усе що слідуватиме за ним сприйматиметься як команда оболонки. Ftp у такому випадку розгалужується у оболонку, використовуючи ?popen(3), зі вказаними аргументами і читає і записує до стандартного вводу і виводу. Якщо команда оболонки містить пробіли, її слід взяти в лапки, наприклад `"ls -lt"'. .IP 3. Якщо вищенаведена метода зазнає невдачі, ftp перевірить, чи ввімкнене шаблонне узагальнення. Локальні назви файлів розширюються, відповідно правил, використовуваних у ?csh(1) (дивіться команду glob). Якщо одна з команд ftp очікує лише одного аргументу (наприклад put), то лише перша назва файлів з отриманого списку вживатиметься. .IP 4. У випадку команд get і mget з невказаними назвами локальних файлів, локальні файли отримають назву віддалених файлів, можливо змінених згідно з налаштуваннями case, ntrans, та nmap. Додатково, назви можуть бути ще змінені у випадку ввімкненого runique. .IP 5. У випадку команд put і mput з невказаними віддаленими назвами файлів, віддалені файли отримають назву локальних, можливо змінених згідно з налаштуваннями case, ntrans, та nmap. Додатково, назви можуть бути ще змінені віддаленим сервером у випадку ввімкненого sunique.

ПАРАМЕТРИ ПЕРЕДАЧІ ФАЙЛІВ

Специфікація FTP вказує на різноманітні параметри, що можуть мати вплив на передачу файлів. Тип передачі, type, може бути 'ascii', 'image' (бінарний), 'ebcdic' і 'local byte size' (для PDP-10's та PDP-20 головним чином). Ftp підтримує 'ascii' і 'image' типи передачі даних, так само як розмір локального байту рівний 8-и у випадку стану передачі даних tenex.

Ftp підтримує лише стандартні значення для решти параметрів передачі файлів: mode, form і struct.

ФАЙЛ .netrc

Файл .netrc містить реєстраційну інформацію і дані ініціалізації, використовувані процесом автоматичної реєстрації. Він повинен знаходитись у домашньому каталозі користувача. Наступні лексеми розпізнаються ftp; вони можуть бути розділені пробілами, табуляцією або новим рядком:

machine назвавузла : Вказує назву віддаленого вузла. Процес автоматичної реєстрації шукатиме в .netrc_ лексеми machine, яка б зійшлася з назвою віддаленої машини, вказаною на командному рядку слідом за ftp, або як аргумент команди open.

default : Ця лексема збігається з будь-якою назвою вузла. Вона виконуватиметься у разі, якщо жоден запис machine не з збігся з тим, який було вказано на командному рядку. Файл .netrc може містити тільки однин запис default і він повинен знаходитись за буд-якими можливими пунктами machine. Ці записи використовуются як:

default login anonymous password user@site

Останне надає користувачеві автоматичну анонімну реєстрацію з серверами, які дозволяють це. (Цю поведінку можна скасувати, якщо вжити прапорець -n.)

login ім'я : Ідентифікує користувача на віддаленій машині. Якщо ця лексема наявна, процес автоматичної реєстрації використає це ім'я.

password гасло : Надасть гасло. Якщо ця лексема наявна, процес автоматичної реєстрації передасть вказане гасло віддаленому серверу FTP. Зауважте також, що якщо ця лексема наявна в .netrc для інших користувачів крім (lqanonymous(rq, ftp передчасно припине роботу, якщо файл .netrc є читаємим іншіми користувачами, крім власника. (Надайте йому дозволи 600.)

account ланцюжок : Надасть додаткове гасло реєстрації. Ящо ця лексема наявна, процес автоматичної реєстрації передасть вказаний ланцюжок віддаленому серверу, якщо останній вимагає додаткового гасла. У протилежному випадку, процес автоматичної реєстрації ініціює команду ACCT.

macdef назва : Означити макрос. Ця лексема діє схоже до функцій команди ftp macdef Ця означує макро, яке почнеться з наступного рядка і закінчиться першим порожнім рядком. Якщо назвою макро вказано init, це макро виконуватиметься як останній крок процесу автоматичної реєстрації.

СЕРЕДОВИЩЕ

Ftp послуговується наступними змінними середовища:

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Команда ftp з'явилась у 4.2BSD.

ВАДИ

Виконання багатьох команд залежить від правильного поводження віддаленого сервера.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?csh(1), stty(1), ?popen(3), ?services(5), ?ftpd(8)

HOME : Стандартне знаходження файла .netrc, якщо такий існує.

SHELL : Оболонка, що використовується.