НАЗВА

finger - програма здобуття інформації про користувача

ЗВЕДЕННЯ

finger [-lmsp] [користувач ...] [користувач@машина ...]

ОПИС

Програма finger виводить інформацію про користувачів системи.

Ключі:

-s : Виводить реєстраційне ім'я користувача, справжнє ім'я, назву термінала та чи існує дозвіл на запис до нього (додає "*" після назви термінала, якщо запис заборонено), час простою, час реєстрації, розположення офісу та телефонний номер офісу.

Час реєстрації відображається як місяць, день, година та хвилини, хіба що пройшло більше ніж півроку, у випадку чого вказується рік, замість години та хвилин.

Невідомі пристрої (терміналів), а також брак часу простою або реєстрації відображено як зірочки.

-l : Спричиняє до багаторядкового формату, що виводить ту саму інформацію, що й опція -s, а також домашній каталог користувача, домашній телефон користувача, реєстраційна оболонка, стан поштової скриньки, і вміст файлів .plan, .project, .pgpkey і .forward з домашнього каталогу користувача.

Телефонні номери складаються з одинадцяти цифр, як от "+N-NNN-NNN-NNNN". Номери, що містять десяти або семи цифр, виводяться як відповідна частина цього набору. Номери, вказані як п'ять цифр виводяться як "xN-NNNN", чотири цифри - "xNNNN".

Якщо заборонено запис до пристрою (термінала), до рядка, що включає назву пристрою, додається вираз "messages off". З опцією -l, виводиться тільки по одному запису для окремого користувача; якщо користувач багатократно зареєструвався, інформацію про термінал буде повторено для кожної реєстраційної сесії.

Стан пошти виводиться як "No Mail.", якщо немає повідомлень, "Mail last read ДДД МММ ## ГГ:ХХ РРРР (Часовий Пояс)", якщо користувач переглянув свою скриньку з того часу, як отримано останнього листа, і "New mail received ...", " Unread since ...", якщо з'явилися нові поштові повідомлення.

-p : Запобігає виводу опцією -l вмісту файлів .plan, .project і .pgpkey.

-m : Перешкоджає пошуку користувачів по їхніх справжніх іменах, - тільки по реєстраційних. Пошук імен користувачів програмою finger є регістронезалежним.

Коли не вказано жодних опцій, finger обумовлено застосує вивід, типовий для ключа -l, якщо задано операнди, і -s - у протилежному випадку. Зауважте, що деякі поля можуть не з'явитися, якщо інформація, яку вони містять, недоступна.

finger можна застосувати для пошуку користувачів на віддаленій машині. В такому разі, формат, за яким вказується користувач, виглядатиме як "користувач@машина", або "@машина", де стандартний формат виводу першого відповідатиме стилю -l, а стандартний формат виводу другого - стилю -s. Опція -l - це єдина опція, яку можна передати віддаленій машині.

Якщо стандартний вивід направлений на сокет, finger видаватиме символ повернення каретки (^M) перед кожним знаком переведення рядка (^J). Це - для обробки віддалених запитів finger, викликаних ?fingerd(8).

ФАЙЛИ

~/.nofinger : Якщо finger знайде цей файл у домашньому каталозі користувача, то не відповідатиме на запити, що надійшли поза локальної машини, рішуче заперечуючи існування такого користувача. Щоб це спрацювало, програма finger, запущена ?fingerd(8), має бачити файл .nofinger. Це загалом означає, що домашній каталог, у якому міститься файл, повинен мати заданий біт виконання іншими користувачами (o+e). Дивіться chmod(1). Якщо ви користуєтесь цією рисою заради приватності, перевірте її командою "finger @localhost" про всяк випадок.

~/.plan :

~/.project :

~/.pgp : Ці файли буде виведено у разі запиту розширеного формату. Файл .project обмежено одним рядком; файл .plan може бути довільної довжини.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)