НАЗВА

chown - змінює власника і групу файла

ЗВЕДЕННЯ

chown [опції] користувач[:група] файл...

Опції POSIX: [-R] [--]

Опції GNU (найкоротша форма): [-cfhvR] [--dereference] [--reference=файл] [--help] [--version] [--]"

ОПИС

chown змінює належність користувачеві і/або групі кожного вказаного їй файла, згідно першого аргументу, який не являється опцією: якщо вказано тільки ім'я користувача (або числовий ідентифікаційний номер), цей користувач стане власником кожного файла, належність файла до групи залишившись незмінною; якщо за ім'ям користувача слідує двокрапка з назвою групи (або числовим ідентифікаційним номером групи) без пробілів між ними, тоді змінюється також належність до групи файла.

ВЛАСТИВОСТІ GNU

Версія GNU дозволяє використання крапки замість двокрапки (слідуючи BSD). (Це заборонено POSIX, оскільки крапка - це чинний символ в імені користувача.) Якщо за іменем користувача стоїть двокрапка чи крапка, але не вказано групу, то належність до групи файла буде змінено на реєстраційну групу користувача. Якщо вказано тільки двокрапку чи крапку разом із назвою групи, але опущено ім'я користувача, тоді буде змінено тільки належність до групи; у такому разі chown виконує ту саму функцію, що й chgrp(1).

ВЛАСТИВОСТІ POSIX

-R : Рекурсивна зміна належності всіх каталогів та їхнього вмісту.

-- : Завершує список опцій.

ОПЦІЇ GNU

-c, --changes : Багатослівний опис дій стосовно кожного файла, чию належність дійсно змінено.

-f, --silent, --quiet : Не виводити повідомлень про помилки стосовно файлів, чию належність змінити неможливо.

-h, --no-dereference : Діяти стосовно самих символічних посилань, а не того, на що вони вказують. Дійсна тільки при наявності системного виклику ?lchown(2).

-v, --verbose : Багатослівний опис кожної дії (чи бездіяльності) стосовно кожного файла.

-R, --recursive : Рекурсивна зміна належності всіх каталогів та їхнього вмісту.

--dereference : Зміна належності пункту призначення символічних посилань, а не самих посилань. (З'явилася у fileutils-4.0.)

--reference=файл-еталон : Змінить належність файла згідно опорного файла-еталону (З'явилася у fileutils-4.0.)

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ GNU

--help : Виводить довідку по використанню на стандартний пристрій виводу, і завершується з успішним статусом.

--version : Виводить на стандартний пристрій виводу інформацію про версію програми, і завершується з успішним статусом.

-- : Заключає список опцій.

СЕРЕДОВИЩЕ

Змінні LANG, LC_ALL, LC_CTYPE і LC_MESSAGES залишаються чинними.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

POSIX 1003.2 забороняє використання крапки, як розділювач між ім'ям користувача та назвою групи.

ПРИМІТКИ

У цій сторінці описано програму chown, яку постачається з пакетом fileutils-4.0; інші версії можуть трохи відрізнятися. Поправки та доповнення надсилайте на aeb@cwi.nl. Повідомлення про вади - на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.