НАЗВА

chgrp - міняє належність файлу до певної групи

СТИСЛО

chgrp [опції] група файл...

Опції POSIX: [-R] [--]

Опції POSIX 1003.1-2001: [-hHLPR]

GNU позначення груп: [--reference=довідковийфайл_]

Опції GNU (коротка форма): [-cfvR] [--help] [--version] [--]

ОПИС

chgrp поміняє належність кожного вказаного їй файлу до заданої групи, яку можна вказати як назва, або числовий ідентифікаційний номер.

ОПЦІЇ POSIX

-R : Рекурсивно поміняє належність до групи каталогів і їхнього вмісту. (Продовжуватиме, навіть при виникненню помилок.)

-- : Закінчує список опцій.

ОПЦІЇ ОСТІНСЬКОЇ ЧЕРНЕТКИ

-h : Для кожного операнду, що виявиться символічним посиланням, поміняти належність до групи самого посилання, а не об'єкту, на який воно вказує. Якщо система не підтримує належність до групи символічних посилань, не виконувати жодних дій.

-H (напів-логічна дія) : (Разом із -R.) Для кожного операнду, що виявиться символічним посиланням на каталог, поміняти належність до групи каталога і всіх файлів ієрархією нижче.

-L (логічна дія) : (Разом із -R.) Для кожного файлу - операнду, вказаному на командому рядкові, або такому, що знайдено під час проходження деревовидної ієрархії, що виявиться символічним посиланням на каталог, поміняти належність до групи каталога і всіх файлів ієрархією нижче.

-P (фізична дія) : (Разом із -R.) Для кожного файлу - операнду, вказаному на командому рядкові, або такому, що знайдено під час проходження деревовидної ієрархії, що виявиться символічним посиланням на каталог, поміняти належність до групи самого символічного посилання, а не об'єкту на який воно вказує.

-R : Рекурсивно поміняти належність до групи каталогів і їхнього вмісту.

ДОДАТКОВИЙ ОПИС GNU

GNU-розширення (додане, починаючи з fileutils 4.0) дозволяє використання --reference=довідковийфайл_ для опису групи.

ОПЦІЇ GNU

-c, --changes : Докладний опис дії для кожного файлу, чию групу змінено.

-f, --silent, --quiet : Не виводити повідомлень про помилки про файли, чию групу неможливо змінити.

-h, --no-dereference : Діяти стосовно самих символічних посилань, замість об'єктів на які вони вказують. Працює тільки за умови наявності системного виклику ?lchown(2).

-v, --verbose : Докладний опис кожної дії, або неспроможності діяти для кожного файлу.

-R, --recursive : Рекурсивно поміняти належність до групи каталогів і їхнього вмісту.

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ GNU

--help : Вивести поміч у використанні на стандартний вивід і вийти з успішним статусом.

--version : Вивести інформацію про версію програми на стандартний вивід і вийти з успішним статусом.

-- : Закінчує список ключів.

СЕРЕДОВИЩЕ

Змінні LANG, LC_ALL, LC_CTYPE і LC_MESSAGES залишаються чинними. Для систем, що відповідають стандартові XSI, дійсна також NLSPATH.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

POSIX 1003.2 вимагає тільки опції -R. Використання решти ключів може виявитись непортабельним.

ПРИМІТКИ

У цій сторінці описується chgrp з пакунку fileutils-4.0; інші версії можуть дещо відрізнятися. Поправки і доповнення поштою надсилайте на aeb@cwi.nl. Про недоліки - на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

chmod(1), chown(1), ?group(5), ?newgrp(1)