НАЗВА

losetup - встановлює та контролює пристрої локальної передачі даних

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

losetup [ -e шифрування ] [ -o зсув ] [ -p число ] пристрійloop файл
losetup [ -d ]
пристрійloop

ОПИС

losetup використовується для зв'язку пристроїв локальної передачі даних із звичайними файлами чи пристроями, для від'єднання пристроїв локальної передачі даних та для опитування статусу пристрою. Якщо ж задано пристрійлокальноїпередачіданих_, тоді відображається статус пристрою.

ПАРАМЕТРИ

**--delete, --detach, -d** від'єднати файл або пристрій асоційований з вказаним пристроєм локальної передачі даних.
**--encryption, -e ** _шифрування_ дозволяє шифрування даних. Розпізнаються наступні ключові слова:
**NONE** не використовувати шифрування (використовується за замовчуванням).
**XOR** використовувати просте шифрування XOR.
**AES** використовувати Розширений Стандарт Шифрування (РСШ). РСШ доступний лише тоді, якщо Ви використовуєте міжнародне ядро та РСШ підтримується Crypto API.
**Blowfish** використовувати шифрування Blowfish. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання Blowfish, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**Twofish** використовувати шифрування Twofish. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання Twofish, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**CAST** використовувати шифрування CAST. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання MARS, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**DES** використовувати кодування DES. Даний метод шифрування є доступним, якщо до ядра було включено необов'язковий пакет DES. Шифрування DES використовує додаткові початкові значення для захисту паролів від словникових атак. Використання DES забороняється.
**DFC** використовувати шифрування DFC. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання DFC, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**IDEA** використовувати шифрування IDEA. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання IDEA, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**MARS** використовувати кодування MARS. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання MARS, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**RC5** використовувати шифрування RC5. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання RC5, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**RC6** використовувати шифрування RC6. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання RC6, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**Serpent** використовувати шифрування Serpent. Якщо Ви використовуєте міжнародне ядро, а у Crypto API дозволено використання Serpent, тоді це єдиний метод шифрування, який Ви можете використовувати.
**--offset, -o ** _зсув_ початок даних переміщується на вказаний _зсув_ байтів на вказаному файлі або пристрої.
**--pass-fd, -p ** _значення_ зчитує пароль не з терміналу, а з дескриптору файлу заданого _значенням_.
**--keybits, -k ** _значення_ встановити кількість бітів для використання в ключі рівним заданому _значенню_.

РЕЗУЛЬТАТ

losetup повертає 0 при успішному виконанні, а ненульові значення при появі помилок. Коли losetup відображає статус пристрою локальної передачі даних, то повернення 1 означає, що пристрій не сконфігуровано, а 2 - що помилка завадила losetup встановити статуспристрою.

ФАЙЛИ

/dev/loop0,/dev/loop1,...   пристрої локальної передачі даних (старший=7)
/proc/cipher/*              доступні шифри

ПРИКЛАД

Якщо Ви використовуєте модуль, то для його включення в ядро необхідно ввести:

# insmod loop.o 

Наступні команди можуть вживатися як приклад використання пристрою локальної передачі даних.

dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
losetup -e blowfish /dev/loop0 /file
Password :
mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
 ...
umount /dev/loop0
losetup -d /dev/loop0

Якщо Ви використовуєте модуль, то Ви можете його видалити з ядра написавши:

# rmmod loop

ОБМЕЖЕННЯ

Шифрування DES найдзвичайно повільне. З іншої сторони, XOR є дуже простим. І жодне з них на сьогодні не є досить захищеним. Деякі шифри вимагають ліцензії для свого використання.

ПОМИЛКИ

CAST, DES, RC5 та Twofish на сьогодні легко розшифровуються, тому вони є непридатними для використання.

АВТОРИ

Дана версія: Теодор Тсо (Theodore Ts'o) tytso@athena.mit.edu
Інформація щодо DES: Ерік Янг (Eric Young) eay@psych.psy.uq.oz.au