System administration (25 Oct 2000)

НАЗВА

apt-get - інструмент керування пакунками у APT -- програма командного рядка

ЗВІД

apt-get [options] [command] [package ...]

apt-get [-hvs] [-o=config string] [-c=file] {update | upgrade | dselect-upgrade | install pkg... | remove pkg... | source pkg... | build-dep pkg... | check | clean | autoclean}

ОПИС

apt-get це інструмент командного рядка для керування пакунками та може вважатися засобом взаємодії користувача з apt(8).

command це одне з наступних:

  • update
  • upgrade
  • dselect-upgrade [1]
  • dist-upgrade
  • install package1 [package2] [...]
  • remove package1 [package2] [...]
  • source package1 [package2] [...]
  • check
  • clean
  • autoclean

Якщо відсутній параметр -h, або --help, одна з наведених вище команд повинна бути.

Зауваження: [1] Лише для системи Debian

update : update використовують для відновлення узгодженості файлу списку пакунків з його джерелами. Список наявних пакунків зачитується з адрес визначених у /etc/apt/?sources.list. Наприклад, коли використовується архів Debian, за цією командою завантажується та проглядається файл Packages.gz, так стає відомо про нові та поновлені пакунки. update завжди треба виконувати до upgrade або dist-upgrade. Будь ласка, завважте, що покажчик перебігу процесу буде невірним, оскільки розмір файлів пакунків не може бути відомим наперед.

upgrade : upgrade використовується для встановлення найновіших версій усіх пакунків, що вже встановлені в системі, з джерел, що перелічені в /etc/apt/?sources.list. Вже встановлені пакунки, що мають нові версії, будуть знайдені, завантажені та поновлені; ні за яких умов не видаляються вже встановлені пакунки, або отримуються та встановлюються ще не встановлені пакунки. Нові версії вже встановлених пакунків, що не можуть бути поновлені без зміни стану встановленості інших пакунків будуть залишені в їх поточному стані. Перше слід виконати update, щоб apt-get знав, для яких пакунків є нові версії.

мах з Debian.

dselect-upgrade : dselect-upgrade використовується разом з традиційною для Debian GNU/Linux оболонкою керування пакунками ?dselect (8). dselect-upgrade дивиться на зроблені у dselect зміни поля Status наявних пакунків та виконує дії, що необхідні для оновлення цього стану (наприклад, видалення старих та встановлення нових пакунків). Ця команда доступна лише на систе

мітливу" систему розв'язування конфліктів та буде намагатися поновити більш важливі пакунки за рахунок менш важливих, коли це треба. Файл /etc/apt/?sources.list містить список адрес, з яких отримуються потрібні файли пакунків. Дивіться також ?apt preferences (5) для засобу зміни загальних налаштувань для окремих пакунків.

dist-upgrade : dist-upgrade, окрім виконання функцій upgrade, також кмітливо відстежує зміни залежностей з новими версіями пакунків; apt-get має "к

install : За install іде один або більше пакунків, обраних для встановлення. Кожен package це назва пакунку, не повна назва файлу з розширеннями (наприклад, у системі Debian GNU/Linux, ldso буде аргументом для команди, а не ldso_1.9.6-2.deb). Всі пакунки, що потрібні пакункам обраним для встановлення, також будуть одержані та встановлені. Файл /etc/apt/?sources.list використовується для пошуку обраних пакунків. Якщо до назви пакунку добавлено мінус (без проміжного пробілу), позначений пакунок буде видалено, якщо він встановлений. Подібно, знак плюс може позначити пакунок для встановлення. Ці риси можна використати, щоб перепризначити рішення прийняті у системою розв'язання конфліктів apt-get.

Певну версію пакунку можна вибрати для встановлення, дописавши після назви пакунку знак рівності й відповідну версію пакунку. Також певний дистрибут можна вибрати, дописавши після назви пакунку дефіс і версію дистрибуту або назву архіву (stable, testing, unstable).

Обидва засоби вибору версії можуть ставити старіші за вже встановлені версії пакункуів, тому будьте уважні.

Зрештою, засіб ?apt preferences (5) дозволяє вам створювати власні правила встановлення для окремих пакетів.

Якщо не виявилося пакунків, що відповідають заданому виразу та виразу, що містить ., ? або , вважається, що задано регулярний вираз POSIX і він застосовується до всіх назв пакунків в базі даних. Будь-які пакети зі збігом у назвах будуть встановлені (або видалені). Зважте, що збіг шукається за підрядком, так lo відповідає how-lo та lowest. Якщо це небажано, заякоріть формальний вираз за допомогою символа '^' чи '$', чи створіть конкретніший вираз.

remove : remove діє як і install за виключенням того, що пакунки буде видалено, а не встановлено. Якщо перед назвою пакунку є плюс (без проміжку), позначений пакунок буде встановлено.

source : source примусить apt-get доставити тексти джерел пакунків. APT перевірить доступні пакунки, щоб визначити які пакунки джерел завантажувати. Потім знайде та завантажить до поточного каталогу найновіші доступні версії потрібних пакунків джерел. Пакунки джерел відстежуються окремо від двійкових пакунків за типом deb-src або rpm-src в файлі /etc/apt/?sources.list. Це може значити, що ви отримаєте пакунок джерел не тої самої версії, що встановлений двійковий варіант пакету або що ви бажали б встановити. Якщо вказано параметр --compile то, пакунок буде скомпільовано в двійковий варіант .deb з використанням dpkg-buildpackage, або у системах з RPM, буде побудовано двійковий пакет .rpm з використанням rpm -ba. Якщо зазначено --download-only то, пакунок джерел не буде розпаковано.

Зважте, що пакунки джерел не відстежуються на зразок двійкових пакунків, вони існують виключно в поточному каталозі і подібні до завантажених архівних файлів джерел (tar balls).

build-dep : build-dep змусить apt-get встановити/вилучити пакунки намагаючись задовольнити залежності необхідні для збирання пакунків з текстами джерел.

check : check це інструмент діагностування; він поновлює кеш пакунків та шукає зламані пакунки.

clean : clean очищує місцеве сховище отриманих файлів пакунків. Це видаляє все, крім файлу блокування з /var/cache/apt/archives/ та /var/cache/apt/archives/partial/. Коли APT використовується як метод ?dselect(8), clean виконується автоматично. Хто не використовує dselect мабуть матиме бажання виконувати apt-get clean час від часу, для звільнення місця на диску.

autoclean : Так само, як clean, autoclean очищує місцеве сховище отриманих файлів пакунків. Відмінність полягає в тому, що видаляються лише файли пакунків, що не можуть бути більше завантаженими, вони переважно вже непотрібні. Це дозволяє супроводжувати кеш на протязі тривало часу без втрати контролю над його розміром. Ключ налаштування APT::Clean-Installed може запобігати видаленню встановлених пакунків.

Ключі

Всі ключі командного рядка можна встановити з файлу налаштувань, нижче пояснено ключі, та як їх встановлювати у налаштуваннях. Для булевих ключів ви можете перепризначити параметри з файлу налаштувань використовуючи щось на зразок -f-, --no-f, -f=no або якісь інші варіації.

-d, --download-only : Лише завантажити; файли пакунків лише отримуються, не розпаковуються чи встановлюються. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Download-Only.

-f, --fix-broken : Виправити; спробувати полагодити систему з обірваними залежностями. Цей параметр, коли використовується разом з install/remove, дозволяє викинути будь який пакунок, щоб дозволити APT віднайти вірогідне рішення. Будь-який пакунок, що позначено, повинен повністю вирішувати проблему. Цей параметр іноді необхідно застосувати, коли APT виконується перший раз; сам APT не дозволяє появи обірваних залежностей в системі. Можливо, що структура залежностей в системі буде зламана так, що потрібне втручання людини (що як правило значить використання dselect або dpkg --remove, у системах побудованих на Debian, для видалення деяких пакунків з конфліктами залежностей). Використання цього параметра разом з -m може викликати появу помилок в деяких ситуаціях. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Fix-Broken.

-h, --help : Підказка; показати підказку з використання та припинити роботу.

-v, --version : Показати версію програми.

-m, --ignore-missing, --fix-missing : Не помічати відсутні пакунки; Якщо пакунки не можуть бути віднайдені або порушують цілісність системи після отримання (файли пакунків з помилками), притримати такі пакунки та тримати результат. Використання цього параметру разом з -f може викликати помилку в деяких ситуаціях. Коли пакунок обрано до встановлення (зокрема, якщо це вказано командним рядком) та не може бути завантаженим, то він буде мовчки затриманий. Налаштовуючий рядок: APT::Get::ignore-missing.

-S, --summary : Коли використовується з командами upgrade або dist-upgrade, показує відомості про те, що буде поновлено, з важливістю та підсумком змін (коли такі дані доступні) та зупиняється. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Show-Upgrade-Summary&.

--no-download : Забороняє завантаження пакунків. Це краще використовувати разом з --ignore-missing, щоб змусити APT використовувати лише вже завантажений .debs. Налаштовуючий рядок: APT::Get::No-Download.

-q, --quiet : Quiet; формує вивід прийнятний для протоколювання, подавляє показ перебігу процесу. Більше q буде збільшувати рівень подавлення виводу до максимального: 2. Ви також можете використовувати для встановлення рівня подавлення -q=#, перекриваючи файл налаштувань. Зауважимо, що рівень подавлення 2 має на увазі -y, ви ніколи не повинні використовувати -qq без команд, що забороняють виконання, таких як -d, --print-uris або -s так як APT може вирішити робити щось, що ви не очікуєте. Налаштовуючий рядок: quiet

Імітує друкований вивід окремими рядками кожен з яких показує операцію dpkg (rpm у ALTLinux), Configure (Conf), Remove (Remv), Unpack (Inst). Прямі дужки позначають пакунки з помилками і якщо такі дужки пусті значить все гаразд.

-s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act : No action; виконати імітацію подій, що мають відбутися але не робити реальних змін в системі. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Simulate.

-y, --yes, --assume-yes : Автоматична підстановка yes у відповіді; викликає ввід "yes" як відповіді на всі запити програми та її виконання без діалогу. У випадку нештатної ситуації, як заміна пакунку, що позначений незмінним, або спроба видалення особливо важливого пакунку - apt-get припинить роботу. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Assume-Yes.

-u, --show-upgraded : Показати поновлені пакунки; Надрукувати перелік всіх пакунків, що були поновлені. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Show-Upgraded.

-b, --compile, --build : Скомпілювати пакунки джерел після їх завантаження. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Compile.

--ignore-hold : Не звертати увагу на позначку незмінності (Holds); Це дозволяє apt-get не звертати увагу на позначки незмінності виставлені на пакунки. Це може бути корисним разом з dist-upgrade для відміни великої кількості небажаних утримань. Налаштовуючий рядок: APT::Ignore-Hold.

--no-upgrade : Не поновлювати пакунки; Коли використовується разом з install no-upgrade запобігає поновленню перелічених пакунків, якщо вони вже встановлені. Налаштовуючий рядок: APT::Get::no-upgrade.

--force-yes : Force yes; Це небезпечна можливість, що змушує apt продовжувати без запитань коли він робить щось потенційно небезпечне. Її не треба використовувати, за виключенням безвихідних ситуацій. Використання force-yes потенційно може знищити вашу систему! Налаштовуючий рядок: APT::Get::force-yes.

--print-uris : Замість того щоб встановлювати файл, друкує його URIs. Кожен URI містить шлях, назву фала призначення, розмір та очікуваний хеш md5. Зауважимо, що назва файлу призначення не завжди співпадає з назвою файла на віддаленій машині! Це також працює разом з командою source. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Print-URIs.

--purge : Використовувати очищення замість видалення для всього, що буде видалятися. Ця можливість не діє на системах, що користуються RPM. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Purge.

--reinstall : Перевстановити вже встановлений пакунок і новішу версію.

--list-cleanup : Ця можливість завжди діє, якщо не позначено іншого, скористайтеся --no-list-cleanup щоб її відключити. Коли воно включене, apt-get буде автоматично керувати вмістом /var/lib/apt/lists щоб там не було застарілих файлів. Єдиний сенс виключення її - коли ви часто змінюєте ваш перелік джерел. Налаштовуючий рядок: APT::Get::List-Cleanup

--trivial-only : Виконувати лише беззаперечні дії (trivial). Логічно це можна співставити відносно --assume-yes, де --assume-yes буде підставляти yes до командного рядка, --trivial-only буде підставляти no. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Trivial-Only

--no-remove : Якщо якісь пакунки мають бути видалені, apt-get терміново припиняється без запитань. Налаштовуючий рядок: APT::Get::No-Remove

--diff-only, --tar-only : Завантажити лише diff або tar файл з архіву джерела. Налаштовуючий рядок: APT::Get::Diff-Only

-c, --config-file : Файл налаштувань; Визначає який файл налаштувань використовувати. apt-get буде читати стандартний файл налаштувань і потім визначений файл. Дивись man/man5/apt.conf(5) щоб дізнатися про його синтаксис.

-o, --option : Встановлює можливості налаштувань; Це встановить варіанти можливих налаштувань. Синтаксис такий: -o Foo::Bar=bar

ФАЙЛИ

/etc/apt/?sources.list : місця де шукати файли для завантаження

/var/cache/apt/archives/ : місце зберігання завантажених файлів

/var/cache/apt/archives/partial/ : місце зберігання файлів пакунків під час роботи

/var/lib/apt/lists/ : місце зберігання відомостей про стан кожного ресурсу пакунку визначеного у переліку джерел

/var/lib/apt/lists/partial/ : місце зберігання відомостей про стан під час роботи

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?apt-cache(8), ?dpkg(8), ?dselect(8), ?sources.list(5), apt.conf(5), Настанови користувачу APT у /usr/doc/apt/

ДІАГНОСТУВАННЯ

apt-get повертає нуль коли все гаразд та десяткове 100 у випадку помилки.

ПОМИЛКИ

Дивись http://bugs.debian.org/apt. Коли ви бажаєте повідомити про помилку apt-get, будь ласка, подивіться /usr/doc/debian/bug-reporting.txt або команду ?bug(1). Якщо ви користуєтесь apt на системі з RPM, будь ласка, користуйтеся http://distro.conectiva.com.br/bugzilla/.

АВТОРИ

apt-get було написано командою APT apt@packages.debian.org та пристосовано до використання з RPM Conectiva S.A. kojima@conectiva.com.br.