НАЗВА

apt-cache - інструмент роботи з пакунками з APT -- керування кешем

ЗАПИС

apt-cache command [argument ...]

ОПИС

apt-cache здійснює різні дії з кешем пакунків APT. apt-cache рідко викликають безпосередньо; замість того нею автоматично користуються інші інструменти apt.

команда це одне з:

 • add file1 [file2] [...]
 • gencaches
 • showpkg package1 [package2] [...]
 • stats
 • dump
 • dumpavail
 • unmet
 • check
 • search
 • show
 • showpkg
 • depends
 • pkgnames
 • dotty

Коли не задано параметру -h або --help, одна з команд має бути присутня.

**add** **add** додає файли індексу назв пакунків до кешу пакунків.
**gencaches** **gencaches** виконує ту саму дію, що й **apt-get check**. Будує кеши джерел та пакунків відповідно до записаного в **/etc/apt/sources.list** та **/var/lib/dpkg/status** (або з бази даних RPM).
**showpkg** **showpkg** показує відомості про пакунки, що наведені у командному рядку. Інші аргументи - назви пакунків. Друкуються наявні версії та зворотні залежності для кожного відомого пакунку, разом з прямими залежностями для кожної версії. Прямі (звичайні) залежності - пакунки від яких залежать пакунки у запиті; зворотні залежності - вказують на пакунки, що залежать від запитуваного. Отже, прямі залежності повинні бути задоволеними для пакунка, але зворотні можуть не задовольнятися. Наприклад, **apt-cache showpkg libreadline2** викличе вивід такого вигляду: Package:libreadline2 Versions: 2.1-12(/var/lib/apt/lists/debian.midco.net_debian_dists_slink_main_binary-i386_Packages), Reverse Depends: libreadlineg2,libreadline2 libreadline2-altdev,libreadline2 Dependencies: 2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null)) ldso (2 1.9.0-1) Provides: 2.1-12 - Reverse Provides: Звідси можна зрозуміти, що libreadline2, версії 2.1-8, залежить від libc5, ncurses3.0, та ldso, які повинні бути встановленими щоб libreadline2 працювало. Напроти, libreadlineg2 та libreadline2-altdev залежать від libreadline2. Якщо libreadline2 встановлено, libc5, ncurses3.0, та ldso також повинні бути встановлені; libreadlineg2 та libreadline2-altdev не повинні бути встановленими. Щоб розібратися з іншою частиною виводу, краще подивитися джерельний код apt.
**stats** **stats** показує певну статистику відносно **cache**. Не сприймає додаткових аргументів. Статистика повідомляє: * **Total package names** кількість назв пакунків знайдених у кеші. * **Normal packages** кількість простих, звичайних назв пакунків; це пакунки для яких назва точно співпадає з назвами у залежностях з інших пакунків до до них. Більшість пакунків належать саме до цієї категорії. * **Pure virtual packages** кількість пакунків, що існують лише як назви удаваних пакунків; це значить, що пакунки лише "забезпечують" надання такої назви без існування пакунка з такою назвою. Наприклад, "mail-transport-agent" у системі Debian GNU/Linux абсолютно удаваний пакунок; декілька пакунків забезпечують існування "mail-transport-agent", але нема жодного пакунка з такою назвою. * **Single virtual packages** кількість удаваних пакунків існування яких забезпечує лише один реальний пакунок. Наприклад, у системі Debian GNU/Linux, "X11-text-viewer" удаваний пакунок, але лише один реальний пакунок, xless, забезпечує існування "X11-text-viewer". * **Mixed virtual packages** кількість пакунків, що можуть бути як реальними так і удаваними. Наприклад, у системі Debian GNU/Linux, e2fsprogs може бути реальним пакунком або задовольнятися через пакунок e2compr. * **Missing** кількість назв пакунків, що згадуються у залежностях але не забезпечуються жодним з пакунків. Загублені пакунки можуть бути серед даних коли немає доступу до повного комплекту, або коли пакунки (реальні або удавані) було викинуто з комплекту. * **Total distinct Versions** кількість версій пакунків знайдена у кеші; це значення хоча б дорівнює загальній кількості назв пакунків. Коли є доступ до більше ніж одного комплекту (як "усталений" так і "тестовий", наприклад), це число може бути значно більшим за загальну кількість пакунків. * **Total dependencies** кількість залежностей, що їх вимагають всі пакунки у кеші.
**dump** **dump** показує стислий перелік відомостей відносно кожного пакунку в кеші. Використовується переважно для відлагоджування.
**dumpavail** **dumpavail** друкує наявний перелік відомостей про пакунки до стандартного виводу. Це може використовуватися з **dpkg** та використовується методом **dselect**.
**unmet** **unmet** показує звіт про всі обірвані залежності у кеші пакунків.
**check** **check** це випадкова функція для перевірки певних аспектів кешу. Не користуйтеся нею.
**showpkg** **showpkg** показує звіт про побудову певного кешу пакунків та деякі пов'язані відомості про нього. Звіт призначено переважно для відлагоджування.
**show** **show** виконує дію подібну до dpkg --print-avail або rpm -qi, показує записи про пакунки для означених пакунків.
**search** **search** виконує повнотекстний пошук у всіх доступних файлах пакунків за визначеним зразком. Шукаються назви пакунків та описи у яких є зразок та друкується назва і стислий опис у випадку появи збігів. Коли задано --full вивід співпадає з **show** для кожного знайденого пакунку, коли задано --names-only то повний опис не розшукується, лише назва пакунку.
**depends** **depends** показує перелік всіх залежностей пакунка та всі пакунки які можуть задовольнити ці залежності.
**pkgnames** Ця команда друкує назву кожного пакунка в системі. Можливий аргумент - префікс для фільтрування переліку назв. Вивід можна використовувати в функції доповненні командної оболонки та генерується він дуже швидко. Краще використовувати цю команду з параметром **--no-generate**.
**dotty** **dotty** Бере перелік пакунків з командного рядка та генерує вивід придатний для перегляду у пакунку dotty від фірми GraphVis () package. Результатом буде набір вузлів та зв'язків, що показують спорідненість пакунків. Типово, від зазначених пакунків будуть прослідковані всі залежні пакунки, що може породити дуже великий граф. Це може бути відключено встановленням параметру APT::Cache::GivenOnly . Отримані вузли будуть мати різний вигляд, звичайні пакунки - прямокутники, чисто удавані - трикутники, ті, що можуть бути як звичайними так і удаваними, - ромби, шестикутники позначають загублені пакунки. Оранжеві прямокутники позначають де рекурсію було зупинено [leaf packages], сині лінії - передзалежності, зелені - конфлікти. Увага, dotty не може показувати значні набори пакунків.

МОЖЛИВОСТІ

Всі можливості командного рядка можна задати у файлі налаштувань, опис показує як і що треба прописувати. Для булевих параметрів ви можете перепризначати встановлене у файлі налаштувань чимось на зразок -f-, --no-f, -f=no або якимось іншим чином.

**-h, --help** Покаже стислу корисну підказку.
**-v, --version** Покаже версію програми.
**-p --pkg-cache** Визначить файл для збереження кешу пакунків. Кеш пакунків це головний кеш, що використовується для всіх дій. Налаштовуючий рядок: **Dir::Cache::pkgcache**.
**-s --src-cache** Визначає файл для збереження кешу джерел. Джерело використовується лише **gencaches** та зберігає опрацьовану версію відомостей про пакунки з віддалених джерел. Коли будується кеш пакунків кеш джерел використовується для запобігання повторної обробки всіх файлів пакунків. Налаштовуючий рядок: **Dir::Cache::srcpkgcache**.
**-q, --quiet** Пропустити; продукує вивід придатний для протоколювання, викидає покажчик перебігу. Більше q буде викликати більшу глибину відкидання, максимальний рівень 2. Ви можете також використовувати **-q=#** для встановлення рівня відкидання, перекриваючи файл налаштувань. Налаштовуючий рядок: **quiet**.
**-i --important** Друкувати лише важливі залежності; для використання з unmet викликає друк лише _Depends_ та _Pre-Depends_ відносини. Налаштовуючий рядок: **APT::Cache::Important**.
**-f --full** Друкувати повні записи про пакунки під час пошуку. Налаштовуючий рядок: **APT::Cache::ShowFull**.
**-a --all-versions** Друкувати повні записи для всіх доступних версій, це стосується лише команди show. Налаштовуючий рядок: **APT::Cache::AllVersions**
**-g --no-generate** Не робити автоматичну перегенерацію кешу пакунків, користуватися наявним кешем. Налаштовуючий рядок: **APT::Cache::NoGenerate**.
**--names-only** Шукати лише по назвах пакунків, не користуватися повними описами. Налаштовуючий рядок: **APT::Cache::NamesOnly**.
**--all-names** Make **pkgnames** print all names, including virtual packages and missing dependencies. Configuration Item: **APT::Cache::AllNames**.
**-c, --config-file** Файл налаштувань; Визначає яким файлом налаштувань користуватися. **apt-get** буде читати стандартний файл налаштувань та після нього означений. Дивись **apt.conf(5)** за відомостями як його писати.
**-o, --option** Встановлює налаштовуючий параметр; Це буде встановлювати довільний налаштовуючий параметр. Запис такий: -o Foo::Bar=bar

ФАЙЛИ

/etc/apt/sources.list : місця звідки брати пакунки

/var/lib/apt/lists/ : місце зберігання відомостей про стан кожного визначеного ресурсу пакунків

/var/lib/apt/lists/partial/ : місце зберігання відомостей про стан завантаження

ДИВИСЬ ТАКОЖ

apt-get(8), ?sources.list(5), apt.conf(5).

ДІАГНОСТУВАННЯ

apt-cdrom повертає нуль у випадку нормального завершення та десяткове 100 у випадку помилки.

ПОМИЛКИ

Дивись http://bugs.debian.org/apt. Коли ви бажаєте повідомити про помилку apt-get, будь ласка, подивіться /usr/doc/debian/bug-reporting.txt або команду ? bug(1) . Якщо ви користуєтесь apt на системі з RPM, будь ласка, користуйтеся http://distro.conectiva.com.br/bugzilla/.

АВТОРИ

apt-get було написано командою APT apt@packages.debian.org та пристосовано до використання з RPM Conectiva S.A. kojima@conectiva.com.br.

ПЕРЕКЛАД

Перекладено Андрієм М. Добровольським dobr@altlinux.ru 20.06.2002