Лінукс 0.99 Довідник Лінукс Програміста (20 Листопада 1993)

НАЗВА

nfs - формат та параметри nfs fstab

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

/etc/fstab

ОПИС

Файл fstab містить інформацію про те, які файлові системи приєднуються, їх точки та параметри приєднання. Для опису приєднання NFS, сюди входить назва серверу та тека серверу, яка приєднується, локальна тека яка служить точкою приєднання, та специфічні для NFS параметри, які контрольюють процес приєднання.

Нижче наведено приклад з файлу /etc/fstab яким чином приєднати NFS.

  сервер:/usr/local/pub  /pub  nfs  rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Параметри

rsize=кількість : Кількість байт, які використовуються NFS для читання файлів з NFS сервера. Первинне значення залежить від ядра, і наразі становить 1024 байти. (Хоча, результат значно покращується при використанні rsize=8192 .)

wsize=кількість : Кількість байт, які використовуються NFS для запису файлів на NFS сервер. Первинне значення залежить від ядра, і наразі становтиь 1024 байти. (Хоча, результа значно покращується при використанні wsize=8192 .)

timeo=інтервал : Інтервал, вказується у десятих секунди, через який відбувається повторна передача після затримки роботи RPC. Первинне значення рівне семи десятих секунди. Після першої затримки, інтервал подвоюється з кожною наступною затримкою, поки не досягне максимального інтервалу, який рівний 60 секундам, або поки не пройде достатня кількість повторних передач, що викличе головну затримку. Тоді, якщо файлова система приєднана жорстко, кожна нова каскадна затримка перезавантажуватиметься, з початковим значенням, яке удвічі більше ніж значення попередньої затримки, яке знову ж таки подвоюється при кожній повторній передачі даних. Максимальна затримка завжди є рівною 60 секундам. Кращої загальної продуктивності можна досягнути, за рахунок збільшення затримок, коли приєднуємо розділ у надмірно навантаженій мережі, на повільному сервері, або коли використовуємо шлюзи та маршрутизатори.

retrans=кількість : Кількість незначних затримок та повторних передач, які вібудуться до виникнення головної затримки. Початково дозволяється 3 затримки. Коли виникає головна затримка, тоді операція з файлом або припиняється, або ж на екрані друкується повідомлення "server not responding" ("сервер не відповідає").

acregmin=кількість : Мінімальний інтервал часу в секундах, впродовж якого властивості звичайного файлу буде записано, до запиту нової інформації з сервера. Первинне значення 3 секунди.

acregmax=кількість : Максимальний інтервал часу в секундах, впродовж якого властивості звичайного файлу буде записано, до запиту нової інформації з сервера. Первинне значення 60 секунд.

acdirmin=кількість : Мінімальний інтервал часу в секундах, впродовж якого властивості теки буде записано, до запиту нової інформації з сервера. Первинне значення 30 секунд.

acdirmax=кількість : Максимальний інтервал часу в секундах, впродовж якого властивості теки буде записано, до запиту запитом нової інформації з сервера. Первинне значення 60 секунд.

actimeo=значення : Використовуючи actimeo, Ви встановлюєте acregmin, acregmax, acdirmin, та acdirmax однакові значення. Первинного значення немає.

retry=кількість : Кількість хвилин, які відведено для повторної спроби приєднання NFS на тлі чи на передньому плані. Первинне значення рівне 10000 хвилин, що приблизно рівне тижню.

namlen=значення : Коли NFS сервер не підтримує другу версію протоколу приєднання RPC, цей параметр можна використовувати для вказання максимальної довжини файлу, який підтримується віддаленою файловою системою. Це може бути корисним для підтримки POSIX функцій налаштування шляхів. Первинне значення 255 символів.

port=значення : Числове значення порту, який використовується для приєднання до NFS сервера. Якщо номер порту рівний 0 (первинне значення) тоді надсилається запит до програми, яка визначає порти для програм на віддаленому комп'ютері, який порт використовувати. Якщо NFS демон на віддаленому комп'ютері не зареєстрований цією програмою, тоді використовується стандартний порт для NFS - 2049.

mountport=значення : Числове значення порта для mountd .

mounthost=назва : Назва комп'ютера на якому працює mountd .

mountprog=значення : Використовувати додатковий номер RPC програми для обміну даними з демоном приєднання на віддаленому комп'ютері. Цей параметр є корисним для комп'ютерів, які використовують декілька NFS серверів. Первинне значення є 100005 і є стандартним номером демону приєднання RPC.

mountvers=значення : Використовувати додатковий номер RPC версії для обміну даними з демоном приєднання на віддаленому комп'ютері. Цей параметр є корисним для комп'ютерів, які використовують декілька NFS серверів. Первинне значення версії рівне 1.

nfsprog=значення : Використовувати додатковий номер RPC програми для зв'язку з демоном NFS на віддаленому комп'ютері. Цей параметр є корисним для комп'ютерів, які використовують декілька NFS серверів. Первинне значення рівне 100003 і є стандартним номером RPC програми NFS демону.

nfsvers=значення : Використовувати додатковий номер RPC версії для зв'язку з NFS демоном на віддаленому комп'ютері. Цей параметр є корисним для комп'ютерів, які використовують декілька NFS серверів. Первинне значення версії дорівнює 2.

nolock : Заборонити блокування NFS. Корисний для деяких застарілих версій NFS серверів, які не підтримують блокування.

bg : Якщо перша спроба приєднання NFS розділу затримається, наступна спроба відбудеться на тлі. Після того як операцію приєднання буде виконано на тлі, всі наступні приєднання на тому ж самому NFS сервері будуть негайно виконуватись на тлі, не чекаючи першої затримки. Помилкова точка приєднання трактується як затримка, щоб дозволити виконання NFS приєднань.

fg : Якщо перша спроба приєднання NFS розділу затримається, наступна спроба приєднання відбудеться на передньому фоні. Це є доповненням до параметру bg , а також первинна дія.

soft : Якщо операція над NFS файлом виконується з головною затримкою, тоді програма отримує звіт про помилку вводу/виводу. Первинне значення змушує програму продовжити виконувати операції з NFS файлом.

hard : Якщо операція над NFS файлом виконується з головною затримкою, тоді на консоль виводиться повідомлення "server not responding" ("сервер не відповідає") та продовжуються подальші спроби роботи з файлом. Це значення є первинним.

intr : Якщо операція над NFS файлом виконується з головною затримкою і є жорстко приєднана, тоді дозволити сигналам перервати операцію над файлом та повернути EINTR як результат завантаженій програмі. Первинне значення не дозволяє переривати операції над файлами.

posix : Приєднати файлову систему NFS використовуючи семантику POSIX. Даний параметр дозволяє файловій системі NFS правильно підтримувати POSIX команди налаштування шляхів, запитуючи сервер приєднання про максимальну довжину імені файлу. Для цього, віддалений комп'ютер повинен підтримувати RPC протокол приєднання версії 2. Багато NFS серверів підтримують лише версію 1.

nocto : Заборонити надання нових властивостей при створенні файлу.

noac : Заборонити безпосереднє кешування всіх форм властивостей. Це зменшує швидкодію сервера, але дозволяє двом різним NFS клієнтам одержати досить значні результати, коли вони активно записують дані на одну і ту ж файлову систему сервера.

nolock : Не використовувати блокування. Не завантажувати lockd.

tcp : Приєднати файлову систему NFS, використовуючи TCP протокол замість протоколу UDP, чкий використовується первинно. Багато NFS серверів підтримують лише UDP протокол.

udp : Приєднати файлову систему NFS використовуючи UDP протокол. Використовується первинно.

Всі параметри подані без значень мають форму запису з використанням "no". Наприклад, nointr означає заборону переривання операцій над файлами.

ФАЙЛИ

/etc/fstab

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

fstab (5), mount (8), umount (8), exports (5)

АВТОР

"Rick Sladkey" jrs@world.std.com

ПОМИЛКИ

Параметри posix та nocto розпізнаються командою mount, але наразі повністю іґноруються.

Параметри tcp та namlen реалізовано, але вони не підтримуються ядром Лінукса.

Команда umount повинна повідомлювати сервер, при від'єднанні файлової системи NFS.