(Після коротких роздумів).
Хоч і виправив СИНТАКСИС на ВИКОРИСТАННЯ, але "використання" перекладається скоріше як "usage". USAGE може подеколи зустрічатись у man-сторінках.

synopsis : n. pl. synopses
A brief outline or general view, as of a subject or written work; an abstract or a summary.
(Late Latin, from Greek sunopsis, general view: sun-, syn- + opsis, view; see okw- in Indo-European roots.)

КОРОТКИЙ ОГЛЯД, напевне, в кінці кінців. Скоротити до ОГЛЯД теж не вдасться, так як це парекладається як "overview" (теж зустрічається в деяких сторінках).