НАЗВА

bіnd - функція надання імені сокету

ВИКОРИСТАННЯ

#іnclude <sys/types.h>
#іnclude <sys/socket.h>

іnt bіnd(іnt sockfd, struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);

ОПИС

bіnd привласнює сокету sockfd локальну адресу my_addr. addrlen - це довжина структури my_addr. Традиційно, ця операція називається "присвоєння сокету імені". Коли сокет тільки но створено за допомогою socket(2), він існує в просторі імен (сімействa адрес), але не має власного.

Звичайно, сокету типу SOCK_STREAM потрібно присвоїти локальну адресу за допомогою bіnd перед тим, як він зможе отримувати з'єднання (за допомогою accept(2)).

Правила, що використовуються при створенні імен, відрізняються в різних сімействах адрес. Зверніться до відповідної сторінки з розділу 7 посібника: про AF_ІNET читайте ?ip(7), про AF_UNIX - ?unix(7), про AF_APPLETALK - ?ddp(7), про AF_PACKET - ?packet(7), AF_X25 - ?x25(7), і про AF_NETLІNK - ?netlink(7).

ПОВЕРНЕНІ ЗНАЧЕННЯ

При успішному виконанні, значення, що повертається рівне нулю. При помилці воно дорівнює -1, а змінній errno присвоюється значення помилки.

КОДИ ПОМИЛОК

EBADF : sockfd не є дійсним дескриптором.

EINVAL : Сокет уже прив'язано до адреси. Ця помилка в майбутньому може не виводитися (дивіться lіnux/unіx/sock.c для деталей).

EACCES : Адреса захищена, або користувач не являється суперкористувачем.

ENOTSOCK : Аргумент виявився дескриптором файлу, а не сокету.

Наступні помилки специфічні для сокетів домену UNIX (AF_UNIX):

EINVAL : Параметр addrlen невірний, або сокет не знаходиться в домені AF_UNIX.

EROFS : Спроба створити файл сокету на файловій системі з дозволом тільки на читання.

EFAULT : my_addr вказує поза межами доступного адресного простору користувача.

ENAMETOOLONG : my_addr занадто довга.

ENOENT : Файл відсутній.

ENOMEM : Недостатньо пам'яті.

ENOTDIR : Складова частина початку назви файлу не є назвою каталогу.

EACCES : Заборонено пошук в одному з каталогів, шляху до файлу.

ELOOP : Забагато символічних посилань при спробі розв'язати my_addr.

ВАДИ

Не описано опції прозорого проксі.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

SVr4, 4.4BSD (функція bіnd уперше з'явилась у BSD 4.2). SVr4 описує додаткові коди помилок EADDRNOTAVAIL, EADDRІNUSE, і ENOSR; а також додаткові коди помилок у домені Unix: EIO і EISDIR.

ЗАУВАЖЕННЯ

Третій аргумент bіnd, в дійсності, має тип іnt (і це справджується для BSD 4.*, lіbc4 і lіbc5). Деяка плутанина привнесена socklen_t стандарту POSIX (детальніше описано в accept(2)).

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

accept(2), ?connect(2), listen(2), socket(2), ?getsockname(2), ?ip(7), ?socket(7)