НАЗВА

kill - завершує процес

СТИСЛИЙ ОГЛЯД

kill [-s сигнал | -p] [-a] [--] PID...
kill -l [сигнал]

ОПИС

Команда kill посилає вказаний сигнал певному процесу або групі процесів. Якщо сигнал не визначено, буде надіслано TERM. Сигнал TERM уб'є процес, якщо останній не блокує TERM. Для інших процесів, можливо доведеться використати KILL (9), оскільки цей сигнал неможливо блокувати.

Більшість сучасних оболонок включають вбудовану функцію kill, з синтаксисом, схожим до синтаксису команди, описаної тут. Опції -a і -p і можливість вказівки ідентифікації процесу за його ім'ям являються розширеннями, характерними лише для програми kill.

ОПЦІЇ

PID... : Список процесів, котрим kill пошле сигнал. Кожний PID може складатися з одного з наступних п'ятьох визначень:

n    ціле число номера процесу n, де n повинно бути більше 0. Номер певного процесу можна дізнатися з виводу команди ?ps(1).
0    всі процеси у поточній групі процесів.
-1    всі процеси, чий номер більший за 1.
-n     де n повинен бути більшим за 1. Всі процеси у групі процесу n. Коли надано аргумент типу -_n_, і мається на увазі група процесів, необхідно або вказати спочатку який саме сигнал посилається, або спереду повинна стояти опція --', в протилежному випадку n розглядатиметься як вказівка сигналу.
назва_команди    всі процеси, які було викликано цією назвою, отримають сигнал.

-s сигнал : Вказує, який саме сигнал надіслати. Тип сигналу можна вказати як число, або назва сигналу.

-l : Виведе список назв сигналів. Їхнє визначення можна знайти у /usr/include/linux/signal.h.

-a : Не перешкоджати перетворення назви команди до ідентифікаційного номера (PID) для процесів з тим самим користувацьким ідентифікаційним номером (UID), що й поточний процес.

-p : Команда kill виведе лише ідентифікаційний номер (PID) вказаних процесів і не посилати жодних сигналів.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

bash(1), ?tcsh(1), kill(2), ?sigvec(2), ?signal(7)

АВТОР

Запозичено з BSD 4.4. Спроможність перекладу назв процесів на їхні ідентифікаційні номера була додана Salvatore Valente svalente@mit.edu.