НАЗВА

install - копіює файли та задає їхні атрибути

ЗВЕДЕННЯ

install [опції] [-s] [--strip] джерело призначення
install [опції] [-s] [--strip] джерело... каталог
install [опції] [-d,--directory] каталог...

ОПИС

install копіює файли, одночасно встановлюючи їхні дозволи і, якщо можливо, також користувача та групу.

Опції (найкоротша форма) : : [-b] [-c] [-D] [-g група] [-m дозволи] [-o власник] [-S СУФІКС] [-V {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]

У першій формі виклику, файл джерела копійовано до файла призначення. У другому - всі джерельні файл(и) копійовано в каталог призначення. В останньому - всі каталоги (і відсутній батьківський каталог) буде створено.

Програма install подібна до cp(1), але дозволяє контролювати атрибути файлів призначення. Її типово використовують у Makefile-ах, щоб копіювати програми в каталоги призначення. Вона відмовляється копіювати файли до самих себе.

ОПЦІЇ

-c : Ігнорується; існує для сумісності зі старою версією install Юнікса.

-d, --directory : Створює вказані каталоги і відсутні батьківські, задаючи власника, групу та режим як вказано на командному рядку, або стандартні. Батьківські каталоги утворено з тими самими атрибутами. (Така поведінка відрізняється від install з SunOS 4.x, яка надає створеним нею каталогам стандартні атрибути.)

-D : Створює всі початкові складові призначення крім останнього, потім копіює джерело до призначення. Ця опція корисна у першому форматі КОРОТКОГО ОГЛЯДУ вище. (Вперше з'явилась у fileutils-4.0.)

-g група, --group=група : Задає групу для встановлених файлів чи каталогів. Стандартним значенням є поточна група процесу. Аргумент група може складатися з її назви, або числового ідентифікаційного номера.

-m дозволи, --mode=дозволи : Задає дозволи встановлених файлів чи каталогів. Аргумент дозволи може складатися з вісімкового числа, символічних позначень команди chmod(1), з 0, як відправний пункт. Стандартним значенням є 0755 - дозвіл на читання, запис і виконання для власника, і читання та виконання - для групи і решти.

-o власник, --owner=власник : Якщо встановлення має досить прав (виконується користувачем root), задає власника інстальованих файлів і каталогів. Стандартним є "root". Аргумент власник може складатися або з назви користувача, або його числового ідентифікаційного номера.

-s, --strip : Видаляє таблицю символів з інстальованих бінарних файлів.

ОПЦІЇ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ GNU

GNU-версії таких програм як cp, mv, ln, install і patch можуть, за вимогою, створювати резервну копію файлів перед тим як їх буде перезаписано, змінено чи видалено. Бажання резервних копій вказується опцією -b. Як саме їх назвати вказується опцією -V. У випадку, коли назва резервної копії складається з назви оригіналу плюс суфікс, останній можна вказати з допомогою -S.

-b, --backup : Створить резервну копію файлів перед тим як перезаписати або видалити їх.

-S СУФІКС, --suffix=СУФІКС : Додасть СУФІКС до кожного резервного файла. Якщо ця опція не вказана, використовуватиметься значення змінної середовища SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Якщо ж SIMPLE_BACKUP_SUFFIX не встановлено, суфіксом поза вибором буде `~'.

-V МЕТОДА, --version-control=МЕТОДА : Вказує яким чином будуть названі резервні файли. Аргумент МЕТОДА може бути numbered' (абоt'), existing' (абоnil') і never' (абоsimple'). Якщо цю опцію не вказано, буде використовуватись значення змінної середовища VERSION_CONTROL. Якщо ж VERSION_CONTROL не задано, уставною методою створення резервних копій є `existing'.

Ця опція відповідає змінній Emacs `version-control'. Чинними МЕТОДАМИ є (включаючи скорочені назви): .RS

t, numbered : Робить нумеровані резервні копії.

nil, existing : Робить нумеровані резервні копії тих файлів що вже мають резерви, і звичайні копії для решти.

never, simple : Завжди робитиме тільки прості резервні копії.

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ GNU

--help : Виведе допомогу по використання програми і вийде з успішним статусом.

--version : Виведе версію програми на стандартний вивід і вийде з успішним статусом.

-- : Закінчує список опцій.

СЕРЕДОВИЩЕ

Змінні LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE і LC_MESSAGES залишаються чинними. Для GNU-версії програми, змінні SIMPLE_BACKUP_SUFFIX і VERSION_CONTROL впливають на назву резервних копій, як було описано вище.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

BSD 4.2 (що включала опції -c, -m, -o, -g і -s).

ПРИМІТКИ

У цій сторінці описано install, включений у пакет fileutils-4.0; інші версії можуть дещо відрізнятися. Поправки і доповнення надсилайте на aeb@cwi.nl. Повідомлення про вади - на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.