Назва

cp - копіювати файли та теки

Звід

cp [КЛЮЧ]... ДЖЕРЕЛО ПРИЗНАЧЕННЯ
cp [КЛЮЧ]... ДЖЕРЕЛО... ТЕКА
cp [КЛЮЧ]... --target-directory=ТЕКА ДЖЕРЕЛО...

Опис

Копіювати ДЖЕРЕЛО в ПРИЗНАЧЕННЯ, або декілька ДЖЕРЕЛ до ТЕКИ.

Обов'язкові арґументи для довгих ключів є обов'язковими і для коротких.

-a, --archive : те саме, що -dpR

--backup[=CONTROL] : робити резервну копію кожного файлу призначення

-b : як --backup, але не приймає арґумент

--copy-contents : копіювати вміст спеціальних файлів при рекурсії

-d : як --no-dereference --preserve=link

--no-dereference : ніколи не йти за символьними посиланнями

-f, --force : якщо існуючий файл призначення не можна відкрити на запис, стерти його і спробувати копіювати знов

-i, --interactive : запит перед перезаписом

-H : йти за символьними посиланнями з командного рядка

-l, --link : робити посилання замість копії

-L, --dereference : завжди йти за символьними посиланнями

-p : те саме, що --preserve=mode,ownership,timestamps

--preserve[=ATTR_LIST] : зберігати вказані атрибути (типово: mode,ownership,timestamps), якщо можливо додаткові атрибути: links, all

--no-preserve=ATTR_LIST : не зберігати вказані атрибути

--parents : додати шлях джерела до ТЕКИ

-P : те саме, що `--no-dereference'

-R, -r, --recursive : рекурсивно копіювати теки

--remove-destination : видаляти кожний існуючий файл призначення перед спробою відкрити його (порівняйте --force)

--reply={yes,no,query} : вказати як обробляти запит про існуючий файл призначення {так,ні,запитати}

--sparse=КОЛИ : керувати створення розріджених файлів

--strip-trailing-slashes : видалити будь-які кінцеві похилі з кожного арґументу ДЖЕРЕЛО

-s, --symbolic-link : робити символьні посилання замість копіювання

-S, --suffix=СУФІКС : перевизначити звичайний суфікс резерву

--target-directory=ТЕКА : перенести всі арґументи ДЖЕРЕЛО до ТЕКИ

-u, --update : копіювати лише коли файл ДЖЕРЕЛО новіший за файл призначення, або файл призначення відсутній

-v, --verbose : пояснювати, що відбувається

-x, --one-file-system : лишатись на цій файловій системі

--help : показати цю довідку і вийти

--version : показати інформацію про версію і вийти

За замовчуванням, розріджені ДЖЕРЕЛЬНІ файли визначаються грубою евристикою і відповідний файл ПРИЗНАЧЕННЯ робиться розрідженим теж. Це поведінка, що вибирається --sparse=auto. Вкажіть --sparse=always для створення розрідженого файлу ПРИЗНАЧЕННЯ завжди, коли ДЖЕРЕЛЬНИЙ файл містить досить довгу послідовність нульових байтів. --sparse=never забороняє створення розріджених файлів.

Суфікс резерву — «~», якщо не задано інший за допомогою --suffix або SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Метод контролю версій можна вибрати ключем --backup, або через змінну оточення VERSION_CONTROL. Можливі значення:

none, off : ніколи не створювати резерв (навіть якщо задано --backup)

numbered, t : створювати нумерований резерв

existing, nil : нумерований, якщо такий вже існує, простий інакше

simple, never : завжди робити простий резерв

Як виняток, cp робить резерв ДЖЕРЕЛА, коли вказані ключі force та backup і ДЖЕРЕЛО та ПРИЗНАЧЕННЯ однакові назви існуючого, звичайного файлу.

Автори

Написано Torbjorn Granlund, David MacKenzie та Jim Meyering.

Помилки

Повідомляйте про помилки на bug-coreutils@gnu.org.

Авторські права

Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc.

Це вільне програмне забезпечення; Дивіться умови копіювання в джерельних текстах. Немає ЖОДНОЇ гарантії; навіть про ВИГІДНІСТЬ чи ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ.

Дивіться також

Повна документація для cp підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та cp правильно встановлені, команда

info cp

надасть повну довідку.