НАЗВА

du - обчислює скільки простору займає файл

ЗВЕДЕННЯ

du [опції] [файл...]

Опції POSIX: [-askx] [--]

Опції GNU (найкоротша форма): [-abcDhHklLmsSxX] [--block-size=розмір] [--exclude=зразок] [--max-depth=n] [--help] [--version] [--]

ОПИС

du (disk usage) доповідає про кількість дискового простору, використаного вказаними файлами та кожним каталогом у ієрархії, що бере початок у заданих файлах. Тут, "використаний дисковий простір" означає цілу ієрархію розміщену нижче вказаного файла.

Без жодного аргументу, du доповідає використаний дисковий простір файлами поточного каталогу.

ВЛАСТИВОСТІ POSIX

Стандартно, вивід здійснюється у 512-байтових одиницях виміру, але у 1024-байтових одиницях, якщо задано ключ -k.

ВЛАСТИВОСТІ GNU

Вивід здійснюється у 1024-байтових одиницях, якщо інших одиниць виміру не вказано в опціях, або не встановлено змінної оточення POSIXLY_CORRECT (у разі чого du слідує стандартові POSIX).

ОПЦІЇ POSIX

Виводить обчислення для всіх знайдених файлів, а не тільки каталогів. Використовує 1024-байтові одиниці вимірювання, а не стандартні 512-байтові. Виводить використання простору тільки заданими аргументами, а не їхніми підкаталогами.

-a :

-k :

-s :

-x : Обчислює використаний простір тільки на тому самому пристрої, що й заданий аргумент.

-- : Завершує список опцій.

ОПЦІЇ GNU

-a, --all : Виводить обчислення для всіх знайдених файлів, а не тільки каталогів.

-b, --bytes : Виводить розміри у байтах, замість кілобайтів.

--block-size=байтів : Виводить розміри у блоках вказаної кількості байтів. (З'явилася у fileutils-4.0.)

-c, --total : Виводить загальний підсумок усіх аргументів після їхнього опрацьовування. Це можна використати, щоб з'ясувати сумарне використання диска заданим набором файлів або каталогів.

-D, --dereference-args : Розв'язати символічні посилання, вказані на командному рядку. Це не стосується до інших символічних посилань. Може бути корисним для з'ясування використаного дискового простору каталогами (такими як /usr/tmp), які часто бувають символічними посиланнями.

--exclude=зразок : Під час рекурсії, опустити підкаталоги та файли, що збіглися зі зразком. Зразком може служити будь-який глобальний шаблон оболонки Борна. (З'явилася у fileutils-4.0.)

-h, --human-readable : Додасть літеру одиниць розміру, таку як M для бінарних мегабайтів, до кожної величини.

-H, --si : Зробить те саме, що і -h, але з використанням офіційних SI-одиниць (зі степінню 1000 замість 1024, тож M означатиме 1000000 замість 1048576). (З'явилося у fileutils-4.0.)

-k, --kilobytes : Вивести розміри в кілобайтах (1024 байт).

-l, --count-links : Обчислити розміри усіх файлів, навіть тих, що вже з'являлися (як тверді посилання).

-L, --dereference : Розв'язати символічні посилання (вивести використання дискового простору файлом або каталогом, на який посилання вказує, замість простору, який займає саме посилання).

-m, --megabytes : Вивести розміри в мегабайтах (1048576 байт).

--max-depth=n : Вивести обчислення для каталогу (або файла, коли задано прапорець -a) тільки тоді, коли він знаходиться не більше як n рівнів нижче в ієрархії ніж аргумент командного рядка; --max-depth=0 тотожно прапорцеві -s. (З'явилася у fileutils-4.0.)

-s, --summarize : Вивести тільки загальне значення для кожного аргументу.

-S, --separate-dirs : Звітує розмір кожного каталогу окремо, виключаючи розміри підкаталогів.

-x, --one-file-system : Опустити каталоги, що знаходяться на відмінній файловій системі від тої, на якій знаходиться аргумент командного рядка.

-X файл, --exclude-from=файл : Схоже до --exclude, але шаблони того, чого пропустити, знаходитимуться у вказаному файлі. Зразки мають бути розміщені по-одному на рядок. Якщо файл вказано як "-", зразки читатимуться зі стандартного вводу. (З'явилася у fileutils-4.0.)

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ GNU

--help : Вивести інформацію про використання програми на стандартний вивід і успішно завершитись.

--version : Вивести інформацію про версію програми на стандартний вивід і успішно завершитись.

-- : Закінчує список опцій.

ВАДИ

На BSD-системах, du звітує розміри наполовину менші правильних значень для файлів, монтованих через NFS з систем HP-UX. На HP-UX - вдвічі більші справжніх значень для файлів, монтованих через NFS з BSD. Така поведінка завдячує ваді HP-UX; це також стосується програми du HP-UX.

СЕРЕДОВИЩЕ

Змінна POSIXLY_CORRECT визначає обрання одиниць вимірювання. Якщо її не задано, і змінна BLOCKSIZE утримує значення, що починається з "HUMAN", тоді du поводиться так, ніби її викликано з прапорцем -h, за винятком, коли застосовано опцію -k або -m.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

POSIX 1003.2

ПРИМІТКИ

У цій сторінці описано du, яка постачається з пакетом fileutils-4.0; інші версії можуть трохи відрізнятися. Поправки та доповнення надсилайте на aeb@cwi.nl. Повідомлення про вади - на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

df(1)