НАЗВА

df - доповідає використання диску файловою системою

СТИСЛИЙ ОГЛЯД

df [опції] [файл]

Опції POSIX : [-kP] [--]

Опції GNU (найкоротша форма): [-ahHiklmPv] [-t fstype] [-x fstype] [--block-size=розмір] [--print-type] [--no-sync] [--sync] [--help] [--version] [--]

ОПИС

df повідомляє про кількість використаного і вільного дискового простору на файлових системах.

Без жодних аргументів, df доповідає про простір використаний і вільний на всіх поточних монтованих файлових системах (всіх типів). В інших випадках, df доповідає по файловій системі що відповідає кожному аргументу файл.

POSIX ПОДРОБИЦІ

Вивід робиться у 512-байтових одиницях виміру за замовчуванням, але у 1024-байтових одиницях якщо надана опція -k. Формат виводу неозначений, хіба опція -P надана. Якщо файл не є звичайним файлом, каталогом чи FIFO, результат не є передбачуваним.

GNU ПОДРОБИЦІ

Вивід робиться у 1024-байтових одиницях, якщо інших одиниць виміру не вказано в опціях або якщо не встановлена змінна середовища POSIXLY_CORRECT, в останньому випадку POSIX стандарт використовується.

Якщо аргумент файл є дисковим пристроєм що утримує монтовану файлову систему, df швидше покаже місце що є вільним на даній файловій системі ніж на файловій системі що утримує пристроєвий вузол (device node).

ОПЦІЇ POSIX

-k : Використати 1024-байтові одиниці замість стандартних 512-байтових.

-P : Вивід форматовано у шість стовпчиків із заголовком `Filesystem N-blocks Used Available Capacity Mounted on' (із N=512, зате N=1024 коли надана -k опція).

-- : Закінчує список опцій.

ОПЦІЇ GNU

-a, --all : Включити у перелік файлові системи із розміром у 0 блоків, які опускаються за замовчуванням. Такі файлові системи, як правило, є псевдо файловими системами з спеціальним призначенням, такі як позначення авто-монтувальника (auto-mounter). Також файлові системи "ignore" або "auto" типу, підтримувані деякими операційними системами, також будуть показані завдяки цій опції.

--block-size=size : Вивести розміри у блоках із size байтами.

-h, --human-readable : Добавити літеру розміру, таку як M, скажімо, для двійкових мегабайтів.

-H, --si : Те саме що й опція -h за винятком того, що вживатиметься офіційні SI одиниці виміру (із множником 1000 замість 1024, тож M означатиме 1000000 замість 1048576).

-i, --inodes : Перечислити використання індексових вузлів (inodes) замість використання блоків. Індексовий вузол (index node) утримує таку інформацію про файл як його власник, дозволи, часові мітки і місце знаходження на диску.

-k, --klobytes : Вивести розміри у 1024-байтових блоках.

-l, --local : Обмежити вивід лише до локальний файлових систем.

-m, --megabytes : Вивести розміри у двійкових мегабайтових (це 1048576 байти) блоках. Зауважте що чотири опції, -h, -H, -k та -m взаємно виключні і тільки та що стоїть останньою буде мати дію; наприклад, якщо надати одночасно --si з опцією -m, вивід не буде у 1000000-байтових мегабайтах. (На інтерпретацію розмірів блоків також впливає змінна середовища BLOCK_SIZE, але це не працює у fileutils-4.0 версії).

--no-sync : Не здійснювати системний виклик ?sync перед отриманням даних про використання диску. Ця опція значно прискорює df, але на деяких системах (а саме SunOS), результати можуть виявитись дещо застарілими. Ця опція встановлена за замовчуванням.

-P, --portability : Використати POSIX формат виводу. Ця схоже на звичайний формат, за винятком того що інформація про кожну файлову систему завжди виводиться на одному рядку; монтований пристрій ніколи не може стояти самостійно на рядку. Це означає що якщо назва пристрою довша за 20 знаків (наприклад у випадку монтування через мережу), колонки опиняться зсунутими.

--sync : Здійснить системний виклик ?sync перед отриманням даних про використання диску. На деяких системах (SunOS, наприклад) ця опція дозволить отримати сучаснішу інформацію. Загалом, ця опція значно сповільнює df, особливо при багатьох або завантажених файлових системах.

-t fstype, --type=fstype : Обмежує вивід до типу файлової систем fstype. Додаткові файлові системи можуть бути вказаними з допомогою декількох опцій -t. За замовчуванням жодна не пропускається.

-T, --print-type : Надрукує тип кожної файлової системи. Типи відповідатимуть тим що доповідає система (і виявляються у спосіб залежний від системи, наприклад, через прочитання /etc/mtab файла). Дивіться також mount(8) для додаткових деталей.

-x fstype, --exclude-type=fstype : Запобігає перечисленню файлових систем вказаного типу. Додаткові типи вказуються додатковими -x опціями. За замовчування жодний тип файлової системи не пропускається.

-v : Ігнорується. Існує лише для сумісності з System V версією df.

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ GNU

--help : Виводить допомогу у використанні на стандартний прилад виводу і завершується успішним статусом.

--version : Видрукує версію на стандартний вивід, завершується успішним статусом.

-- : Закінчує список опцій.

СЕРЕДОВИЩЕ

Змінна POSIXLY_CORRECT визначає одиниці виміру що використовуються. Якщо вона не встановлена і змінна BLOCKSIZE має значення що починається з `HUMAN', тоді df поводитиметься так ніби їй була надана опція -h, хіба ця поведінка буде пересиленою -k або -m. Змінні LANG, LC_ALL, LC_TYPE та LC_MESSAGES залишаються чинними.

УЗГОДЖЕННЯ З СТАНДАРТАМИ

POSIX 1003.2

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

mount(8)

ПРИМІТКИ

Ця сторінка описує df що постачається з пакетом fileutils-4.0; інші версії можуть трохи відрізнятись. Поправки і доповнення висилайте на aeb@cwi.nl. Доповіді про вади програми - на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.

Переклав українською Віталій Цибуляк vi@uatech.atspace.com