Анотація

Цей документ створено, щоб допомогти користувачу краще зрозуміти роботу інструменти керування пакунками Debian, APT. Його мета — полегшити життя новим користувачам Debian та допомогти тим, хто бажає поглибити свої знання у адмініструванні цієї системи. Документ було створено для проекту Debian з метою поліпшення підтримки цього дистрибутиву.


Повідомлення про авторські права

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004 Gustavo Noronha Silva

This manual is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License for more details.

A copy of the GNU General Public License is available as /usr/share/common-licenses/GPL in the Debian GNU/Linux distribution or on the World Wide Web at the GNU General Public Licence. You can also obtain it by writing to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.


Цей посібник розглядається як вільне програмне забезпечення; ви маєте право розповсюджувати та змінювати його згідно з умовами Загальної Публічної Ліцензії GNU, опублікованої Фондом вільного програмного забезпечення, або у редакції 2, або (на ваш вибір) у будь-якій пізнішій редакції.

Посібник розпосюджується з надією, що він буде корисним, проте без жодних гарантій; навіть без неявної гарантії комерційної або будь-якої іншої придатності. За подробицями дивіться Загальну Публічну Ліцензію GNU.

Примірник Загальної Публічної Ліцензії GNU наявний у файлі /usr/share/common-licenses/GPL в дистрибутиві Debian GNU/Linux, або ж у Інтернеті за адресою http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Її також можна отримати, написавши до Фонду Вільного програмного забезпечення на адресу Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place — Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.


Зміст

 1. Вступ
 2. Базові налаштування
 3. Керування пакунками
 4. Дуже корисні помічники
 5. Отримання інформації про пакунки
 6. Робота з джерельними пакунками
 7. Як виправляти помилки
 8. Які дистрибутиви підтримують APT?
 9. Подяки
 10. Нові версії цього підручника

Версія

 • Версія ориґіналу - 1.8.11 - Серпень 2005
 • Автор ориґіналу - Gustavo Noronha Silva, kov (at) debian.org
 • Сторінка ориґіналу - http://www.debian.org/doc/ddp.