Назва

mv - перенести (перейменувати) файли

Звід

mv [ОПЦІЯ]... ДЖЕРЕЛО ПРИЗНАЧЕННЯ
mv [ОПЦІЯ]... ДЖЕРЕЛО... ТЕКА
mv [ОПЦІЯ]... --target-directory=ТЕКА ДЖЕРЕЛО...

Опис

Перейменовує ДЖЕРЕЛО на ПРИЗНАЧЕННЯ, чи переносить ДЖЕРЕЛО(А) to ТЕКИ.

Арґументи, обов'язкові для довгих опцій, також обов'язкові й для коротких.

--backup[=CONTROL] : робити резервну копію кожного файлу призначення

-b : як --backup але не приймає арґумент

-f, --force : не питати перед перезаписом, тотожне до --reply=yes

-i, --interactive : питати перед перезаписом, тотожне до --reply=query

--reply={yes,no,query} : вказати як обробляти запит про існуючий файл призначення {так,ні,запитати}

--strip-trailing-slashes : видалити будь-які кінцеві похилі з кожного арґументу ДЖЕРЕЛО

-S, --suffix=SUFFIX : перевизначити звичайний суфікс резерву

--target-directory=DIRECTORY : перенести всі арґументи ДЖЕРЕЛО до ТЕКИ

-u, --update : переносити лише коли файл ДЖЕРЕЛО новіший за файл призначення, або файл призначення відсутній

-v, --verbose : пояснювати, що відбувається

--help : показати цю довідку і вийти

--version : показати інформацію про версію і вийти

Суфікс резерву — '~', якщо не задано інший за допомогою --suffix або SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Метод контролю версій можна вибрати опцією --backup, або через змінну оточення VERSION_CONTROL. Можливі значення:

none, off : ніколи не створювати резерв (навіть якщо задано --backup)

numbered, t : створювати нумерований резерв

existing, nil : нумерований, якщо такий вже існує, простий інакше

simple, never : завжди робити простий резерв

Автори

Написано Mike Parker, David MacKenzie та Jim Meyering.

Помилки

Повідомляйте про помилки на bug-coreutils@gnu.org.

Авторські права

Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Це вільне програмне забезпечення; Дивіться умови копіювання в джерельних текстах. Немає ЖОДНОЇ гарантії; навіть про ВИГІДНІСТЬ чи ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ.

Дивіться також

Повна документація для mv підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та mv правильно встановлені, команда

info mv

надасть повну довідку.