CD-Writing-ЯК-ЦЕ.

Необхідно в[икористовувати опц]ію -R для Rock Ridge разширення (якщо бажаєте щоб імена записаних файлів коректно відібражалися у MS Windows додайте опцію – J для Joliet розширення) и діяти як root .

Зробіть директорії “track” з нумерацією відповідною до кількості сесій. Й розташуйте в цих директоріях файли і директорії, які бажано записати на CD.

Після цього необхідно зробити файловую систему або “image1” відповідного “track1” за допомогою програми mkisofs. Наприклад:

mkisofs -R -o track1.img track1/

Відмонтуйте CD за допомогою команди:

umount /mnt/cdrom

Запишіть першу сессію:

cdrecord -v speed=2 dev=x,y,z -eject -multi track1.img

Де x,y, z можливо винайти за допомогою команди:

cdrecord -scanbus

Наступний крок обчислення “коордінат” записаного на CD. Щоб вилучити цю інформацію з CD необхідно виконати програму cdrecord.

cdrecord -msinfo dev=x,y,z

Створюємо “image2” відповідно “track2” або наступної доріжки для 2-ї сессії, за допомогою программи mkisofs. Наприклад:

mkisofs -R -o track2.img -C X,Y -M /dev/scd0 track2/

Лишилося записати другу сессію на CD.

cdrecord -v speed=2 dev=x,y,z -eject -multi track2.img

Те ж саме, але коротше можливо виконати таким чином, за допомогою скриптів:

Для першої сессії:

umount /mnt/cdrom; mkisofs -R -o track.img track/; cdrecord -v speed=2 dev=0,0,0 -eject -multi track.img

Для наступної сессії:

umount /mnt/cdrom; XY=`cdrecord -msinfo dev=0,0,0`; mkisofs -R -o track.img -C $XY -M /dev/scd0 track/; cdrecord -v speed=2 dev=0,0,0 -eject -multi track.img

Які записуються у файли з перміссією “x”, або одиниця.

Бажаю успіху, Дмитро Чигрінець chigrinets@ukr.net