НАЗВА

ifconfig – налаштувати мережевий пристрій

СИНТАКСИС

ifconfig [пристрій]
ifconfig пристрій [тип] параметри | адреса...

ОПИС

Ifconfig використовується для налаштування мережевих пристроїв, що керуються безпосередньо ядром. Він використовується при завантаженні для налаштування мережі, якщо це потрібно. Після цього, зазвичай використовується лише при виявленні помилок та для оптимізації роботи системи.

Якщо не задано жодних аргументів, на екрані відображається стан активних мережевих пристроїв. Якщо задано аргумент – назва мережевого пристрою, то відображається стан лише одного пристрою. Якщо задано параметр -а то виводиться стан усіх пристроїв. Навіть неактивних. У інших випадках – налаштовує мережевий пристрій.

родини адрес Якщо перший заданий аргумент після назви пристрою розпізнано як ім'я родини адрес що підтримується, то родина адрес використовується для визначення та відображення всіх адрес протоколу. На цей час підтримуються наступні родини адрес: inet (TCP/IP, за замовчуванням) inet6 (Ipv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) netrom (AMPR Packet Radio).

ОПЦІЇ

пристрій : Ім'я мережевого пристрою. Зазвичай назва драйверу доповнена номером пристрою, наприклад eth0 для першого пристрою Ethernet.

up : Цей параметр зазначає, що пристрій буде активовано. Він неявно зазначається при наданні адреси пристрою.

down : Цей параметр зазначає, що пристрій буде вимкнено.

[-]arp : Дозволяє або забороняє викристання протоколу ARP на цьому пристрої.

[-]promisc : Вмикає чи вимикає різнорідний режим роботи пристрою. Якщо використовується, то всі пакунки в мережі будуть отримані пристроєм.

[-]allmulti : Вмикає чи вимикає повний груповий режим. Якщо зазначено, то всі групові мережві пакунки будуть отримані пристроєм.

metric N : Встановлює метрику пристрою рівну N.

mtu N : Встановлює розмір максимальної одиниці передачі інформації для пристроя.

dstaddr адреса : Встановлює віддалену адресу при зв'язку пункт-пункт (так як у PPP). Це ключове слово застаріло; наразі використовується pointopoint

netmask адреса : Встановлює ІР мережеву маску для пристрою. Це значення є стандартним для мереж стандартних класів A, B чи C (встановлюється згідно адреси пристрою), але може бути встановлено на будь-яке можливе значення.

add адреса/число : Додати пристрою адресу класу ІР 6.

del адреса/число : Прибрати адресу класу ІР 6 від пристрою.

tunnel aa.bb.cc.dd : Створити новий SIT-пристрій, що створює тунель до заданого пункту призначення.

irq число : Встановлює адресу переривань, що використовується цим пристроєм. Не всі пристрої можуть динамічно змінювати свої параметри IRQ.

io_addr адреса : Встановити початкову адресу у просторі введення-виведення для цього пристрою.

mem_start адреса : Встановити початкову адресу пам'яті, що розподіляється яка буде використана цим пристроєм. Лише де-які пристрої потребують цього.

media тип : Встановлює фізичний порт чи тип носія, що буде використовуватись пристроєм. Не всі пристрої можуть змінювати ці налаштування, і це може сильно змінюватись, залежно від значень що підтримуються. Типовими значеннями є: 10base2 (“Тонкий” Ethernet), 10baseT (10 Mbps Ethetnet на основі витої пари), AUI (зовнішній приймаючий-передаючий пристрій) та інші. Особливий тип auto може бути використаний для повідомлення драйвера про автоматичний підбір носія. Не всі драйвери можуть це.

[-]broadcast [адреса] : Якщо параметр адреси розсилок вказано, то призначається адреса розсилок для пристроя. У іншому випадку встановлюється або стирається параметр IFF_BROADCAST.

[-]pointopoint [адреса] : Це ключове слово дозволяє режим роботи “пункт-пункт”, який є безпосереднім зв'язком між двома пристроями та ніхто більше не повинен прослуховувати канал. Якщо задано також адресу, встановлюється адреса протилежної сторони, на кшталт абсолютної адреси призначення. Інакше – встановлює або прибирає параметр IFF_POINTOPOINT для пристрою.

hw class адреса : Встановлює апаратну адресу пристроя, якщо драйвер підтримує цю операцію. Ключове слово має бути супроводжене ім'ям апаратного класу та ASCII- еквівалентом апаратної адреси. Апаратні класи підтримуються: ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet та netrom (AMPR NET/ROM).

multicast : Встановлює груповий параметр пристроя. Це не є потрібним для нормально працюючого драйвера, бо він автоматично виставляє цей параметр самотужки.

адреса : Встановлює ІР адресу пристроя.

txqueuelen довжина : Встановлює довжину черги передавання для пристрою. Є зручним встановлювати малі значення для повільних пристроїв з великими затримками (модеми, ISDN) для попередження швидкого перевантаження від інтерактивних споживачів ресурсів (накшталт telnet).

ЗАУВАЖЕННЯ

Так як у гілки ядра 2.2 більше немає однозначної статистики для пристроїв-псевдонімів. Статистика відображається лише для псевдонімів адрес на тому самому пристрої. Якщо потрібна по-адресна статистика потрібно додати окремі правила підрахунку використовуючи команду ?ipchains(8).

Проблеми переривань з драйверами пристроїв Ethernet. Дивись http://www.scyld.com/expert/irq-conflict.html для більшої інформації.

ФАЙЛИ

/proc/net/socket
/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6

ПРОБЛЕМИ

Доки appletalk DDP та IPX адреси відображуються, вони не можуть бути змінені за допомогою цієї команди.

ДИВИСЬ ТАКОЖ

route(8), netstat(8), arp(8), ?rarp(8), ?ipchains(8)

АВТОРИ

Алан Кокс Alan.Cox@linux.org
Філ Бланделл Philip.Blundell@pobox.com
Фред Н. Ван Кемпен waltje@uwalt.nl.mugnet.org
Енді Клін