НАЗВА

atof - перетворює ланцюжок до типу double

ОГЛЯД

 **#include <stdlib.h>**

 **double atof(const char ***_nptr_**);** 

ОПИС

Функція atof() перетворює початковий відрізок ланцюжка, на який вказує nptr на тип double. Поводження є тим самим, що й у випадку

 strtod(nptr, (char **)NULL);

за винятком того, що atof() не виявляє помилок.

ПОВЕРНЕНІ ЗНАЧЕННЯ

Перетворене значення.

СТАНДАРТИ

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

atoi(3), ?atol(3), strtod(3), strtol(3), ?strtoul(3)