Назва

umask - встановлює маску створення файлів

Синтаксис

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

mode_t umask(mode_t mask);

Опис

umask встановлює значення umask (бітової маски) рівним mask & 0777.

umask використовується функцією open(2) для надання стандартних дозволів щойно створеного файлу. Якщо точніше, дозволи вказані в umask виключаються з дозволів параметра mode функції open(2) (так, наприклад, стандартне значення umask, рівне 022-м, призводить до того, що встановлюване значення прав доступу до новоствореного файлу стане рівними 0666 & ~022 = 0644 або rw-r--r-- у типовому випадку, коли значення mode дорівнює 0666-и).

Повернені значення

Цей системний виклик завжди завершується успішно і повертає попереднє значення mask.

Відповідність стандартам

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

Дивіться також

?creat(2), open(2)