Назва

nice - змінює пріоритет процесу

Стислий огляд

#include <unistd.h>

int nice(int inc);

Опис

nice додає значення аргументу inc до значення приоритету процесу, що його викликав. (Більше значення nice означає менший пріоритет). Тільки супер-користувач може задавати негативні значення, тобто збільшувати пріоритет процесу.

Повернені значення

При вдалому завершенні виклику значення, що повертається, дорівнює нулеві. При помилці воно дорівнюватиме -1, а змінній errno присвоюється номер помилки.

Коди помилок

Відповідність стандартам

SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Однак, Linux і glibc (до glibc 2.2.4) повертають нестандартні значення, дивіться нижче. SVr4 описує додатковий код помилки EINVAL.

Примітки

Зауважте, що в документація SUSv2 цієї функції вказує на повернення нового значення nice, у той час як цей системний виклик у Linux і функції (g)libc (до glibc 2.2.4) повертають при вдалому завершенні значення 0. Нове значення nice можна отримати через ?getpriority(2). Помітимо, що версія, у якій nice повертає нове значення пріоритету може фактично повернути -1. Щоб напевне виявити помилку, встановіть значення errno до 0, перед викликом, а після виклику перевірте його, чи nice не повертає -1.

Дивіться також

nice(1), ?getpriority(2), ?setpriority(2), fork(2), ?renice(8)

EPERM : Користувач з недостатніми привілеями намагається збільшити пріоритет процесу, надаючи негативне значення inc.