НАЗВА

_llseek - встановити позицію зчитування/запису інформації у файлі

СИНТАКСИС

#include <unistd.h>
#include <linux/unistd.h>
syscall5(int, llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res, uint, wh);
int _llseek(unsigned int fd , unsigned long offset_high , unsigned long offset_low , loff_t * result , unsigned int whence );

ОПИС

Функція _llseek встановлює значення дескриптора файлу fd у (offset_high<<32) | offset_low байтів відносно початку файлу, поточної позиції у файлі чи кінця файлу в залежності від того, чи дорівнює параметр whence одному з наступних значень: SEEK_SET , SEEK_CUR , чи SEEK_END відповідно. Функція повертає остаточну позицію у файлі за допомогою арґумента result .

ПОВЕРТАЄ ЗНАЧЕННЯ

В разі успішного виклику, повертає значення, що дорівнює нулю. В разі помилки повертається -1, і змінній errno призначається код помилки.

КОДИ ПОМИЛОК

   

EBADF

fd не є відкритим файловим дескриптором.

EINVAL

Невірне значення whence .

ВІДПОВІДНІСТЬ

Ця функція є специфічною для Linux і не повинна використовуватись в програмах, що мають працювати на інших платформах.

ЗНАЙДЕНІ ПОМИЛКИ

Файлова система ext2 не підтримує файли розміром 2 Гb і більше.

ДИВ. ТАКОЖ

?lseek(2)