Назва

wc - виводить кількість рядків, слів і байтів у файлі

Стисло

wc [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

Програма wc надрукує кількість рядків, слів і байтів для кожного, вказаного їй ФАЙЛУ, і підсумок, якщо вказано більше одного ФАЙЛУ. Якщо ФАЙЛ не вказано, або вказано як "-", читатиме зі стандартного пристрою вводу.

-c, --bytes : Виведе кількість байтів.

-m, --chars : Виведе кількість знаків.

-l, --lines : Виведе кількість рядків.

-L, --max-line-length : Виведе довжину найдовшого рядка.

-w, --words : Виведе кількість слів.

--help : Виведе поміч і вийде.

--version : Виведе інформацію про весію програми і вийде.

Автор

Написано Paul Rubin і David MacKenzie.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

Повна документація для wc підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та wc правильно встановлені, команда

  **info coreutils wc** 

надасть повну довідку.