Назва

unexpand - обертає пробіли на табуляцію

Стисло

unexpand [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

Програма unexpand обертає пробіли у вказаних їй ФАЙЛАХ на табуляцію, пишучи до стандартного виводу. Якщо ФАЙЛІВ не вказано, або вказано як "-", читає зі стандартного пристрою вводу.

Обов'язкові аргументи довгих опцій являються обов'язковими також для коротких.

-a, --all : обертає всі пробіли, а не тільки початкові

--first-only : обартає тільки початкову послідовність пробілів (переважить -a)

-t, --tabs=N : встановлює крок табуляції до N символів, замість 8 (вмикає -a)

-t, --tabs=СПИСОК : використає, розділений комою, СПИСОК положень табуляції (вмикає -a)

--help : виведе поміч і завершить роботу

--version : виведе інформацію про версію програми і завершить роботу

Автор

Написано David MacKenzie.

Зголошення помилок

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Авторські права

Copyright (r) 2004 Free Software Foundation, Inc. Це вільне програмне забезпечення. Дивіться умови копіювання в джерельних текстах. Немає ЖОДНОЇ гарантії; навіть про ВИГІДНІСТЬ чи ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ.

Дивіться також

expand(1)

Повна документація для chmod підтримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та chmod правильно встановлені, команда

   info coreutils chmod

надасть повну довідку.