Назва

touch - змінює мітку часу файлів

Стисло

touch [-acm] [-r контрольнийфайл|-t час] [--] файл_...

Застаріла версія:
touch [-acm] [потворнийчас] файл_...

Версія GNU:
touch [-acfm] [-r файл-довідка] [-t десятковийчас] [-d час] [--time={atime,access,use,mtime,modify}] [--date=час] [--no-create] [--reference=файл-довідка] [--help] [--version] [--] файл_...

Опис

Програма touch змінює мітки часу доступу і/або модифікації кожного, вказаного їй файлу. Ці мітки змінено до поточного часу, хіба було вказано опцію -r, в разі чого їх змінено до мітки часу, що знаходиться у файлі-довідці, або коли було вказано опцію -t, що також дозволяє вказати певний час. Обидва часи змінено, доступу та модифікації, якщо не задано жодної опції, ні -a, ні -m, або задано обидві. Якщо файлу до цих пір не існувало, його буде створено (як порожній файл, маючи дозволи 0666, змінені umask), хіба було вказано опцію -c.

Ключі POSIX

-a Змінює час доступу до файлу.

-c : Не створюватиме нового файлу.

-m : Змінює час модифікації файлу.

-r файл-довідка : Використає мітку часу з файлу-довідки, як нове значення.

-t час : Використає вказаний час, як нове значення часових міток. Аргумент повинен бути десятковим числом, що має форму

   [[_СС_]_РР_]_ММДДггхх_[._сс_]

Якщо СС не вказано, рік ССРР вважатиметься що знаходиться в діапазоні 1969-2068. Якщо не задано cc, секунди дорівнюватимуть 0. Їх можна вказати в діапазоні 0-61, що дозволить звертатися до "перехідних" секунд. Вказаний час відповідатиме часовому поясу, вказаному змінною середовища TZ. Вважатиметься помилкою, якщо отриманий в результаті час передує 1-му січню 1970-го року.

-- : Закінчує список опцій.

Докладніше про POSIX

Недолік другої форми виклику полягає у тому, що існує первна двозначність, чи аргумент потворнийчас вказує час, чи назву файлу. Він вважатиметься часом, якщо відсутні ключі -r і -t, існують, принаймні два аргументи, і перший аргумент складається з восьми або десятикратного цілого. Формат потворногочасу складається з ММДДггхх[РР], де РР може знаходитись в діапазоні 69-99, позначаючи рік у проміжку 1969-1999; якщо РР не задано, вживатиметься поточний рік. Ця форма застаріла.

Докладніше про GNU

Якщо перший файл є чинним аргументом опції -t, і не задано часової мітки за допомогою опцій -d, -r або -t, і не вказано `--', аргумент файлу вважатиметься часом для решти файлів, замість назви файлу.

Під час зміни часу доступу і модифікації до поточного часу, touch в змозі змінити часові мітки для файлів, які не належать користувачеві, але на котрі він має дозвіл на запис. У протилежному випадку, файли повинні належати користувачеві.

Опції GNU

-a, --time=atime, --time=access, --time=use Змінить тільки час доступу.

-c, --no-create : Не створюватиме файлів, якщо їх досі не існувало.

-d, --date=час : Використає вказаний час замість поточного. Час може включати назви місяців, часові пояси, am' іpm' тощо.

-f : Ігнорується; збережено зарази сумісності з BSD-версіями touch(1).

-m, --time=mtime, --time=modify : Змінить тільки час модифікації.

-r файл-довідка, --reference=файл-довідка : Використає час, вказаний у файлі-довідці, замість поточного.

-t десятковийчас : Тут десятковийчас має формат ММДДггхх[[СС]РР][.сс]. Використає аргумент (місяць, день, година, хвилина, (необов'язкові) століття і рік, (необов'язкові) секунди) замість поточного часу. Зауважте, що цей формат порушує специфікацію POSIX.

Стандартні опції GNU

--help : Виводить повідомлення з поміччю на стандартний вивід і виходить з успішним статуом.

--version : Виводить інформацію про версію програми на стандартний вивід і виходить з успішним статусом.

Середовище

Змінна TZ використовується для інтерпретації явно заданого часу. Змінні LANG, LC_ALL, LC_CTYPE і LC_MESSAGES залишаються чинними.

Відповідність стандартам

У POSIX 1003.2 синтаксис, описаний для опції -t, відрізняється від того, що використовується в реалізації від GNU.

Приклад використання

Команда `touch foo' створить файл foo, якщо того не існувало, і змінить час останньої модифікації до теперішнього. Це часто використовується для спрямовування дій make(1).

Примітки

Примітки

Ця сторінка описує touch з пакету fileutils-4.0. Інші версії можуть трохи відрізнятися. Повідомлення про помилки надсилайте на fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.