Назва

tail - виводить останню частину файлів

Стисло

tail [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

Команда tail виводить останні 10 рядків кожного вказаного їй ФАЙЛУ на стандартгний пристрій виводу. Якщо задано більше одного ФАЙЛУ, перед виводом додається заголовок з його назвою. Без вказівки ФАЙЛУ, або коли його вказано як -, читатиме зі стандартного пристрою вводу.

Обов'язкові аргументи довгих опцій, обов'язкові також для коротких.

--retry : Намагатиметься відкрити файл, навіть якщо від недоступний під час запуску tail, або якщо стає недоступним пізніше. Має сенс тільки з опцією -f.

-c, --bytes=N : Виведе останні N байтів.

-f, --follow[={name|descriptor}] : Додає доточувані дані під час зсростання файлу; -f, --follow і --follow=дескриптор є тотожними.

-F : Тотожно --follow= name --retry.

-n, --lines=N : Виведе останні N рядків, замість останніх 10.

--max-unchanged-stats=N : Разом з --follow=ім'я, відкрити ФАЙЛ, що не змінив свій розмір після N (без задання - 5) ітерацій, щоб побачити, чи його видалено, чи переіменовано (типово для змінюваних по черзі журнальних файлів).

--pid=PID : Разом з опцією -f, завершить роботу після того, як PID (ідентифікаційний номер процесу) вбито.

-q, --quiet, --silent : Не виводитиме заголовки з назвами файлів.

-s, --sleep-interval=S : Разом з опцією -f, робитиме перерви по приблизно S секунд (без задання - 1.0) між ітераціями.

-v, --verbose : Завжди додаватиме заголовки з назвою файлів.

--help : Вивести поміч і вийти.

--version : Вивести інформацію про версію програми і вийти.

Якщо поперед N стоїть "+", вивід здійснюватиметься, починаючи з N-нного об'єкту (байти або рядки) від початку файлу, у протилежному випадку, виведе останні N об'єктів файлу. N може включати суфікс-множник: b - 512 байт, k - 1024 байт, і m - 1024*1024 байт.

Під час використання опції --follow (-f), tail читатиме дескриптор файлу, що означає, що навіть якщо файл, за яким спостерігає tail перейменовано, програма не загубитиь його і не припинить читання. Це поводження небажане, якщо ви дійсно хочете слідкувати за дійсною назвою файлу, а не дескриптором (наприклад у випадку черговних журналів). Використайте --follow=name в таких випадках. Це примусить tail слідкувати за вказаним файлом шляхом періодичного його відкриття, щоб з'ясувати, чи не видалено його і сворено заново якоюсь іншою програмою.

Автор

Написано Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor, and Jim Meyering.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

head(1)

Повна документація для tail підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та tail правильно встановлені, команда

  **info coreutils tail** 

надасть повну довідку.