Назва

tac - зчеплює та виводить файли навпаки

Стисло

tac [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

Програма tac виведе кожний ФАЙЛ на стандартний пристрій виводу, обернутим навпаки (перший рядок як останній). Якщо ФАЙЛ не вказано, або вказано як "-", читатиме зі стандартного пристрою вводу.

Кожен рядок файлу розглядається tac як окремий відрізок, тож розділювачем відрізків, без задання, являється знак нового рядка. Робота tac полягає у виводі їх у оберненій послідовності, при цьому розділювач стандартно добавляється до кінця відрізку (поводження, яке можна змінити опцією -b).

Обов'язкові аргументи довгих опцій являються обов'язковими також для коротких.

-b, --before : додає розділювач попереду, замість позад відрізку

-r, --regex : розгляне розділювач як регулярний вираз

-s, --separator=ЛАНЦЮЖОК : використати ЛАНЦЮЖОК як розділювач, замість знаку нового рядка

--help : виведе поміч і завершить роботу

--version : виведе інформацію про версію програми та завершить роботу

Статус виходу програми рівний нулю вказує на вдале завершення, а ненульове значення - на помилку.

Автор

Написано Jay Lepreau та David MacKenzie.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

cat(1)

Повна документація для tac підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та tac правильно встановлені, команда

  **info coreutils tac** 

надасть повну довідку.