Назва

sum - виводить контрольну суму і кількість блоків файлу

Стисло

sum [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

sum обчислює 16-бітну контрольну суму кожного, вказаного на командному рядкові ФАЙЛУ, або стандартного вводу, якщо ФАЙЛІВ не надано, або вказано як `-'. За контрольною сумою також виводиться (заокруглена) кількість блоків кожного файлу. Коли вказано вільше одного ФАЙЛУ, до виводу додається назва файлів. (З опцією --sysv, назви файлів виводяться, коли надано, принаймні один файл, як аргумент.)

Стандартно, sum GNU обчислює контрольну суму за сумісним із sum BSD алгоритмом, і виводить розміри файлів у блоках розміром 1024 байти.

Програма розпізнає наступні опції:

-r : Викристає стандартний (BSD-сумісний) алгоритм. Цю опцію включено для узгодження з sum System V. За виключенням, коли вживається разом із -s, вона не має жодної дії.

-s, --sysv : Обчислить контрольні суми, використовуючи алгоритм, сумісний з sum System V, і виведе розміри файлів у 512-байтових блоках.

--help : Вивдотить допомогу і завершує роаботу.

--version : Виводить інформацію про версію програми.

sum існує заради оберненої сумісності; для нових додатків, надається перевага ?chksum(1).

Статус виходу 0 програми означає успіх, а ненульове значення - помилку.

Автор

Написано Kayvan Aghaiepour і David MacKenzie.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

?chksum(1), shasum(1), md5sum(1)

Повна документація для sum підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та sum правильно встановлені, команда

   info coreutils sum

надасть повну довідку.