Назва

split - розбиває файл на частини

Стислий огляд

split [ОПЦІЇ] [ВВІД [ПРЕФІКС]]

Опис

Розбиває ВВІД на однакового розміру частини ПРЕФІКСaa, ПРЕФІКСab, ...; без задання, ПРЕФІКС дорівнює "x". Якщо ВВІД не вказано, або вказано як "-", читатиме зі стандартного пристрою вводу.

Обов'язкові аргументи довгих опцій являються обов'язковими також для коротких.

-a, --suffix-length=N : використати суфікси довжиною N (без задання - 2)

-b, --bytes=N : розбити на файли розміром N байтів

-C, --line-bytes=N : розмістити, щонайбільше N байтів рядків у вихідних файлах

-d, --numeric-suffixes : використати числові суфікси замість алфавітних

-l, --lines=N : розбити на файли довжиною N рядків

--verbose : вивести діагностичні повідомлення на стандартний пристрій помилок перед відкриттям кожного файлу виводу

--help : вивести допомогу по вживанню програми

--version : вивести інформацію про версію програми

Розмір у байтах може мати суфікс-множник: b - 512 байтів, k - 1 кілобайт, m - 1 мегабайт.

Автор

Написано Torbjorn Granlund і Richard M. Stallman.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

Повна документація для split підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та split правильно встановлені, команда "info coreutils split" надасть повну довідку.