Назва

sort - сортує рядки текстових файлів

Стислий огляд

sort [ОПЦІЇ]... [ФАЙЛИ]...

Опис

Команда sort виводить результат сортування всіх ФАЙЛІВ на стандартний пристрій виводу.

Опції упорядкування (обов'язкові аргументи довгих опцій являються обов'язковими для коротких теж):

-b, --ignore-leading-blanks : Ігнорує пробіли напочатку рядків.

-d, --dictionary-order : Розглядає лише буквенно-цифрові символи і пробіли.

-f, --ignore-case : Переведе символи нижнього регістру до верхнього.

-g, --general-numeric-sort : Порівняння згідно загального числового значення.

-i, --ignore-nonprinting : Розгляне лише друковні символи.

-M, --month-sort : Порівняння місяців на зразок 'MAR' < 'SEP'.

-n, --numeric-sort : Порівняння у відповідності з числовим значенням ланцюжків.

-r, --reverse : Обернути результат порівнянь.

Інші опції:

-c, --check : Перевірити, чи ввід вже було сортовано. Не сортувати.

-k, --key=ПОЗ1[,ПОЗ2] : Розпочати ключ у ПОЗ1 і завершити у ПОЗ2.

-m, --merge : З'єднати вже сортовані файли; не сортувати.

-o, --output=ФАЙЛ : Записати результат до ФАЙЛУ замість стандартного виводу.

-s, --stable : Стабілізувати sort через вимкнення last-resort порівняння.

-S, --buffer-size=РОЗМІР : Використати вказаний РОЗМІР основного буферу пам'яті.

-t, --field-separator=РОЗД : Використати розділювач РОЗД замість переходу від не-пробілу до пробілу.

-T, --temporaty-drectory=КАТАЛОГ : Використати КАТАЛОГ для тимчасових даних, замість $TMPDIR або /tmp; багатократні опції вказують різноманітні каталоги.

-u, --unique : З -c перевірити на предмет ретельної послідовності; без -c вивести лише перший або рівний результат.

-z, --zero-terminated : Завершити рядки нульовим байтом замість символу нового рядка.

--help : Вивести допомогу по вживанню команди.

--version : Вивести інформацію про версію програми.

ПОЗ є П[.З__ОПЦІЇ], де П - це номер поля, З - це позиція знака у полі. ОПЦІЇ - це одно або багато-літерні опції упорядкування, які переважать глобальні опції для цього ключа. Якщо жодного ключа не надано, використати цілий рядок як ключ.

За РОЗМІРОМ може слідувати один з наступних мультиплікативних суфіксів: % 1% пам'яті, b 1, K 1024 (стандартно) і так далі, з M, G, T, P, E, Z, Y.

Якщо не вказано ФАЙЛУ або коли вказано як -, читатиме зі стандартного вводу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Локаль, вказана у середовищі має вплив на порядок сортування. Встановіть LC_ALL=C, щоб отримати традиційну послідовність сортування, з оригінальним значеннями байтів.

Автор

Написано Mike Haertel і Paul Eggert.

Вади

Повідомляйте про знайдені помилки на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

Повна документація для sort зберігається у форматі Texinfo. Якщо sort і info встановлено належним чином на вашій системі, команда

   info sort

повинна надати вам доступ до повного посібника.