НАЗВА

sleep - затримка на вказаний час

СИНОПСИС

sleep NUMBER [ SUFIX ]...
sleep OPTION

ОПИС

Затримка на ЧИСЛО секунд. СУФІКС може бути 's' для секунд (за замовчуванням), 'm' для хвилин, 'h' для годин або 'd' для днів. Не зважаючи на те, що більшість реалізацій вимагають, щоб ЧИСЛО було цілим, тут можна вказати число з плаваючою крапкою.

--help виводить цю довідку і завершує виконання

--version виводить версію програми і завершує її виконання

АВТОР

Написано Джимом Меєрінґом (Jim Meyering) та Полом Еґертом (Paul Eggert).

ПЕРЕКЛАД

Олександр Кравчук kravchuk.o@gmail.com

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

Надсилайте повідомлення про знайдені помилки за адресою bug-coreutils@gnu.org

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc.
Це вільне програмне забезпечення; умови копіювання шукайте у джерельних текстах. Ніяких гарантій НЕ надається; навіть КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГІДНОСТІ чи ПРИДАТНОСТІ ЯКІЙСЬ КОНКРЕТНІЙ МЕТІ

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Повна документація по sleep підтримується в посібнику у форматі Texinfo. Якщо програмне забезпечення info і sleep належним чином встановлене на вашому майданчику тенет, команда

info coreutils sleep

надасть вам доступ до повного посібника.