<!== SEQ 1 2006-12-25 "coreutils 5.2.1" "Користувацькі команди" ==>

Назва

seq - виводить послідовність чисел

Стисло

seq [ОПЦІЯ]... ОСТАННЄ
seq [ОПЦІЯ]... ПЕРШЕ ОСТАННЄ
seq [ОПЦІЯ]... ПЕРШЕ ПРИРІСТ ОСТАННЄ

Опис

Програма seq виводить числа від ПЕРШОГО до ОСТАННЬОГО, керуючись ПРИРОСТОМ.

-f, --format=ФОРМАТ : використати, характерний для printf(3) ФОРМАТ (стандартний - %g)

-s, --separator=ЛАНЦЮЖОК : використає ЛАНЦЮЖОК як розділювач чисел під час виводу (без задання - \n)

-w, --equal-width : вирівняє ширину виводу шляхом додання нулів попереду

--help : виведе поміч і завершить роботу

--version : виведе інформацію про версію програми і завершить роботу

Коли опустити ПЕРШЕ число чи ПРИРІСТ, за узгодженням використовуватиметься 1. Тобто, ПРИРІСТ без задання є рівним 1, навіть якщо ОСТАННЄ є меншим за ПЕРШЕ число. Всі три значення (ПЕРШЕ, ПРИРІСТ і ОСТАННЄ) розглядаються як числа з плаваючою точкою. ПРИРІСТ, як правило, додатній, якщо ПЕРШЕ число менше за ОСТАННЄ, від'ємний, якщо навпаки. Аргумент ФОРМАТУ повинен містити точно один з вказівників формату printf(3) для чисел з плаваючою точкою, тобто %e, %f або %g.

Автор

Написано Ulrich Drepper.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

printf(1), printf(3)

Повна документація для seq підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та seq правильно встановлені, команда

  **info coreutils seq** 

надасть повну довідку.