Назва

readlink - виведе значення символічного посилання

Стисло

readlink [ОПЦІЯ]... ФАЙЛ

Опис

Програма readlink виводить значення символічного посилання (назву об'кту, на який воно вказує) на стандартний пристрій виводу.

-f, --canonicalize : канонічний вивід, виводячи назву справжнього файлу кожної складової шляху, якщо та виявиться також символічним посиланням.

-n, --no-newline : не виводити кінцявий новий рядок.

-q, --quiet, :

-s, --silent : пригнітить повідомлення про помилки.

-v, --verbose : виводитиме повідомлення про помилки, якщо такі з'являться.

--help : Виведе поміч і вийде.

--version : Виведе інформацію про версію програми і вийде.

Автор

Написано Dmitry V. Levin.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

ln(1), ls(1)

Повна документація для readlink підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та readlink правильно встановлені, команда

   **info coreutils readlink** 

надасть повну довідку.