НАЗВА

pstree - відображає деревовидну ієрархію процесів

ЗВЕДЕННЯ

pstree [-a] [-c] [-h|-Hpid] [-l] [-n] [-p] [-u] [-G|-U] [pid|user]
pstree -V

ОПИС

pstree виводить активні процеси як деревовидну структуру. Дерево братиме свій початок від вказаного ідентифікатору процесу (аргумент pid), або від init, якщо pid опущено. Якщо вказано вказано користувача (user), тоді буде відображено всі структури процесів, що належать цьому користувачеві.

pstree візуально об'єднує однакові гілки, включаючи їх у квадратні дужки з числовим префіксом повторень, тобто:

 init-+-getty
      |-getty
      |-getty
      `-getty

стає 

 init---4*[getty]

Якщо pstree викликано як pstree.x11, тоді вона попросить користувача на протилежному кінці проводу натиснути клавішу введення (return або enter) і не завершить роботи доки цього не станеться. Це корисно, коли pstree виконано в графічному терміналі.

ОПЦІЇ

-a : Разом з назвами програм вивести аргументи їхнього командного рядка. Якщо командний рядок процесу завантажено в обмінник, такий процес буде показано в дужках. -a неявно вимикає компактний вивід.

-c : Вимикає компактний вивід однакових паростей (гілок). Без задання, парості наскільки можливо компактно об'єднуються.

-G : Скористатися із символів лінійної графіки VT100.

-h : Вивести поточний процес і його нащадків з підсвіткою. Не діє, якщо термінал не підтримує підсвітки, або поточний процес і його нащадки не відображені.

-H : Схоже до -h, але застосувати підсвітку до вказаного процесу. На відміну від -h, pstree зазнає невдачі, якщо підсвітка неможлива.

-l : Вивести довгі рядки. Стандартно, рядки зітнено до розміру екрана чи до 132-ох знаків, якщо вивід надіслано до не до термінала, або ширина екрана невідома.

-n : Сортувати процеси з однаковими прабатьками за їхнім ідентифікатором процесу (PID) замість назви. (Числове сортування.)

-p : Вивести ідентифікатори процесів (PID). Ідентифікатори показано, як десяткові числа в дужках після назв процесів. -p неявно вимикає компактний вивід.

-u : Показати зміни ідентифікатору користувача (UID). Кожного разу, як UID процесу відрізняється від батьківського ідентифікатору користувача, новий UID буде додано в дужках після назви процесу.

-U : Скористатися із символів лінійної графіки UTF-8 (Юнікоду). У Linux 1.1-54 і вище, перехід до режиму UTF-8 здійснюється консольною командою echo -e '\033%8', а вихід з нього - echo -e '\033%@'.

-V : Вивести інформацію про версію програми.

-s : (Flask) Вивести ідентифікатор безпеки (SID) кожного процесу.

-x : (Flask) Вивести контекст безпеки кожного процесу.

ФАЙЛИ

/proc : місцезнаходження файлової системи процесів

АВТОРИ

Werner Almesberger werner@almesberger.net Craig Small csmall@small.dropbear.id.au

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?ps(1), ?top(1)