Назва

od - виводить файли у вісімковому й інших форматах

Стисло

od [КЛЮЧІ]... [ФАЙЛИ]...
od --traditional [ФАЙЛ] [[+]ЗМІЩЕННЯ [[+] ПОМІТКА|+]_ПОМІТКА]]

Опис

Програма od виведе недвозначне представлення (стандартно - вісімкове значення байтів) ФАЙЛУ на стандартний пристрій виводу. Якщо надано більше одного файлу як аргумент, счепить їх у вказаній на командному рядкові послідовності, так, щоби вони могли служити як ввід (для іншої програми). Без вказівки ФАЙЛУ, або коли його вказано як -, читатиме зі стандартного вводу.

Всі аргументи довгих опцій обов'язкові також для коротких.

-A, --address-radix=СИСТЕМАЧИСЛЕННЯ : дозволяє вказати числову основу, згідно якій виводитимуться позиції файлу. СИСТЕМУЧИСЛЕННЯ можна вказати як одне з наступних:

d : десяткова

o : вісімкова

x : шістнадцяткова

n : жодна (не виводить позицій)

Стандартно вживається вісімкова система. :

-j, --skip-bytes=БАЙТІВ : спочатку пропустить вказану кількість байтів. Якщо БАЙТИ починаються з '0x' або '0X', число вважатиметься шістнадцятковим, якщо з '0' - вісімковим, у протилежноми випадку - десятковим. Додання літери 'b' множить БАЙТИ на 512, 'k' - на 1024, а 'm' - на 1048576.

-N, --read-bytes=БАЙТІВ : обмежить вивід до вказаної кількості байтів файлу. Число можна вказати з тими самими префіксами і суфіксами, що й для опції -j.

-s, --strings[=N] : Замість звичайного виводу, вивести "ланцюжкові константи", щонайменше N-нну кількість суміжних знаків ASCII, за якими слідує нульовий знак.

Якщо N опущено, вивести 3 знаки.

-t, --format=ТИП : Вибір формату або форматів виводу. ТИП можна вказати як один або більше символів-вказівників типу. Якщо ви вкажете більше одного вказівника типу, або використаєте цей прапорець більше одного разу, od виведе по одній копії кожного рядка, використовуючи ті типи, які ви вказали, в тій самій послідовності.

Додання кінцевої "z" до ТИПУ (-ів) додає представлення відповідних ASCII-знаків до друковних на кожному рядкові виводу.

a : іменовані знаки

c : ASCII-знаки, або екрановані послідовності

d : цілі десяткові зі знаком

f : числа з плаваючою точкою

o : вісімкові

o : вісімкові

u : беззнакові десяткові числа

x : шістнадцяткові числа

Тип a виводить "sp" для позначення пробілів, "nl" - знаків нового рядка, і "null" - для нульового байту. Тип c так само.

За винятком типів a та b, ви можете вказати кількість байтів, які можна використати для інтерпретації кожного числа цього типу даних, шляхом додання до вказівника типу десяткового цілого. Як альтернатива, можна також вказати розмір одного з вбудованих в компілятор C типу даних. Для цілих (d',o', u',x'):

C : char

S : short

I : int

L : long

Для чисел з плаваючою точкою (`f'):

F : float

D : double

L : long

-v, --output-duplicates : Вивести однакові суміжні рядки. Стандартно, якщо два або більше рядки однакові, od виводить тільки перший рядок, і зірочку замість наступної, щоб вказати повторення.

-w, --width[=БАЙТІВ] : Виведе вказану кількість байтів вводу на одному рядку виводу. Без задання опції --width, це значення рівне 16. Якщо аргумент БАЙТІВ відсутній із --width, використовуються 32 байти.

Наступні декілька опцій являються скороченнями вказівників формату. od GNU дозволяє будь-яку комбінацію скорочень і вказівників формату. Вони просто додаються.

-a : Вивести як названі символи. Тотожно -ta.

-b : Вивести як вісімкові байти. Тотожно -toC.

-c : Вивести символи ASCII або екрановані послідовності. Тотожно -tc.

-d : Вивести як беззнакові короткі десяткові. Тотожно -tu2.

-f : Вивести як числа з плаваючою точкою. Тотожно -tfF.

-h : Вивести як шістнадцяткові короткі числа. Тотожно -tx2.

-i : Вивести як короткі десяткові. Тотожно -td2.

-l : Вивести як довгі десяткові. Тотожно -td4.

-o : Вивести як короткі вісімкові. Тотожно -to2.

-x : Вивести як короткі шістнадцяткові. Тотожно -tx2.

--traditional : Приймає аргументи не-опцій, подібно до традиційного od. Синтаксис виглядає як:

   **od --traditional** [_ФАЙЛ_] [[**+**]_ЗМІЩЕННЯ_[**.**][_N_] [[<b>+</b>]<i>МІТКА</i>[<b>.</b>][<i>N</i>|<b>+</b>]<i>МІТКА</i>[<b>.</b>][<i>N</i>]]]

можна використати для вказівки щонайбільше одного файлу і необов'язкових аргументів, що вказують на зміщення і псевдо-початкову адресу, МІТКУ. Стандартно, ЗМІЩЕННЯ інтерпретовано як вісімкове число, що відповідає кількості вхідних байтів, які необхідно пропустити перед тим як розпочати форматування і вивід. За допомогою необов'язкової десяткової крапки можна вказати, розглянути ЗМІЩЕННЯ як десяткове число. Якщо не вказано десяткове число, і ЗМІЩЕННЯ починається з '0x' або '0X', воно розглядатиметься як шістнадцяткове. Якщо не вказано множник О після крапки, кількість пропущених байтів дорівнюватиме ЗМІЩЕННЮ помноженому на 512. Аргумент МІТКИ розглядається схоже до ЗМІЩЕННЯ, але вказує початкову псевдо-адресу. Псевдо-адреси відображено в дужках, і за ними слідують звичайні адреси.

--help : Виведе допомогу по вживанню програми.

--version : Виведе інформацію про версію програми.

--help : Виведе допомогу по вживанню програми.

--version : Виведе інформацію про версію програми.

Повернені значення

Статус виходу нуль вказує на вдале виконання, а ненульовий - на те, що відбулася помилка.

Автори

Написано Jim Meyering.

Вади

Надсилайте повідомлення про вади на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

Повна документація для od підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та od правильно встановлені, команда "info coreutils od" надасть повну довідку.