Назва

nl - нумерує рядки файлів

Стисло

nl [ОПЦІЯ]... [ФАЙЛ]...

Опис

Програма nl виведе вказані їй ФАЙЛИ на стандартний пристрій виводу, додаючи поредковий номер рядків. Без вказівки ФАЙЛІВ, або коли ФАЙЛИ вказано як -, читатиме зі стандартного пристрою вводу.

Обов'язкові аргументи довгих опцій являються так само обов'язковими і для коротких.

-b, --body-numbering=СТИЛЬ : використати вказаний СТИЛЬ для нумерації рядків (дивіться нижче щодо стилів).

-d, --section-delimiter=CC : використати CC для поділу на логічні сторінки.

-f, --footer-numbering=СТИЛЬ : використати вказаний СТИЛЬ для нумерації нижнього колонтитула сторінок (дивіться нижче щодо стилів).

-h, --header-numbering=СТИЛЬ : використати вказаний СТИЛЬ для нумерації заголовків сторінок (дивіться нижче щодо стилів).

-i, --page-increment=N : число приросту нумерації кожного рядка.

-l, --join-blank-lines=N : згупувати N-нну кількість порожніх рядків, рахуючи їх як один.

-n, --number-format=ФОРМАТ : виводити номери рядків згідно з вказаним ФОРМАТОМ (дивіться нижче щодо форматів).

-p, --no-renumber : не перезаладовувати відлік рядків із кожною логічною сторінкою.

-s, --number-separator=ЛАНЦЮЖОК : додати ЛАНЦЮЖОК після кожного номеру рядка.

-v, --first-page=N : номер першого рядка кожної логічної сторінки.

-w, --number-width=N : використати стовпчики шириною N для чисел нумерації рядків.

--help : вивести цю допомогу і закінчити роботу.

--version : вивести інформацію про версію програми і закінчити роботу.

Стандартно використовуються -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. CC - це два знаки-обмежувачі для поділу на логічні сторінки, відсутність другого знаку вважатиме його ":". Вживайте \ для позначення . СТИЛЬ може бути одним з:

a : нумерувати всі рядки

t : нумерувати тільки непорожні рядки

n : не нумерувати рядків

pРЕГ.ВИРАЗ : нумерувати тільки рядки, що збігаються з регулярним виразом. м виразом.

ФОРМАТ може бути вказано як:

ln : вирівнювання вліво, без передуючих нулів

rn : вирівнювання вправо, без передуючих нулів

rz : вирівнювання вправо, із заповненням нулями

Автор

Написано Scott Bartram і David MacKenzie.

Вади

Повідомлення про вади надсилайте на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

cat(1), ?pr(1)

Повна документація для nl підримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та nl правильно встановлені, команда "info nl" надасть повну довідку.