Назва

less - переглядач файлів

ЗВІД

less -?
less --help
less -V
less --version
less [-[+]aBcCdeEfFgGiIJmMnNqQrRsSuUVwWX]
[-b space ] [-h lines ] [-j line ] [-k keyfile ]
[-{oO} logfile ] [-p pattern ] [-P prompt ] [-t tag ]
[-T tagsfile ] [-x tab ,...] [-y lines ] [-[z] lines ]
[+[+] cmd ] [--] [ filename ]...

(для додатковий опцій з довгими іменами дивіться розділ ?ОПЦІЇ|)

Опис

Less це програма подібна до ?more(1), вона дозволяє пересуватися не тільки в кінець файлу, але й на його початок. Також, less не потребує повного завантаження вхідного файлу для його відображення, тому він стартує швидше від текстових редакторів подібних до ?vi(1). Less використовує базу termcap (або terminfo в деяких системах), так що може запускатися на різноманітних терміналах. Існує обмежена підтримка друкованих терміналів (на останній рядки що виводяться зверху екрану повинні включати карет на початку).

Команди є базованими на more і vi. Командам може передувати десяткове число, так зване N, воно описане далі. Цей номер може використовується в деяких командах, як вказано нижче.

Команди

Надалі в описах, ^X означає control-X. ESC скорочення для клавіші ESCAPE, для прикладу ESC-v означає послідовність з двох знаків, спочатку "ESCAPE", а потім "v".

h або H : Допомога: відображає список команд. Якщо ви забули всі інші команди, пам'ятайте про цю.

SPACE або ^V або f або ^F : Прокручує на N рядків до переду, якщо не вказано кількість рядків то на одне вікно (дивіться опцію -z далі). Якщо N перевищує розмір екрану, то повністю відображатиметься лиш останній екран. Застереження : деякі системи використовують ^V як спеціальний літеральний символ.

z : Подібно до SPACE, але якщо визначено N, то на новий розмір вікна.

ESC-SPACE : Подібно до SPACE, але прокручує на всю величину екрану, навіть якщо досягнуто кінця файлу в процесі відображення.

RETURN або ^N або e або ^E або j або ^J : Прокручує на N рядків до переду, якщо не вказано N то на 1 рядок. Відображається повністю до N-го рядка, навіть якщо N є більше за розмір екрану.

d або ^D : Прокручує на N рядків в перед, якщо не вказано N то на половину розміру екрану. Якщо N є вказано, то воно стає новим значенням для наступних команд d і u.

b або ^B або ESC-v : Прокручує N рядків назад, якщо не вказано N на одне вікно(див. опцію -z далі). Якщо N є більше за розмір екранy, тоді повністю відображається лиш остання сторінка.

w : Подібно до ESC-v, але якщо N є визначено, тоді воно стає новим розміром вікна.

y або ^Y або ^P або k або ^K : Прокручує назад N рядків, якщо N не вказано то на 1 рядок. Відображається повністю до N-го рядка, навіть якщо N є більше за розмір екрану. Зауваження: деякі системи використовують ^Y як спеціальний символ контролю завдань (job control character).

u або ^U : Прокручує назад на N рядків, якщо не вказано N то на половину розміру екрану. Якщо N є вказано, то воно стає новим значенням для наступних команд d і u.

ESC-) або СТРІЛКА ВПРАВО : Переміщає на N знаків вправо, default half the screen width (see the -# option). Якщо a number N is specified, it becomes the default for future RIGHTARROW and LEFTARROW commands. While the text is scrolled, it acts as though the -S option (chop lines) were in effect.

ESC-( або LEFTARROW : Прокручує horizontally left N characters, default half the screen width (see the -# option). Якщо a number N is specified, it becomes the default for future RIGHTARROW and LEFTARROW commands.

r або ^R або ^L : Освіжить екран.

R : Освіжить екран, звільняючись від будь-якого вводу у буфері. Корисно, якщо файл змінився під час його перегляду. Не скрізь працює.

F : Прокручує вперед і намагається читати далі, навіть якщо досягнуто кінця файлу. Як правило, ця команда використовується для слідкування за кінцем файлу під час його зміни і зростання. (Ця поведінка нагадує команду `tail -f'.)

g або < або ESC-< : Перемістить вас на рядок N файлу, за замовчуванням - 1 (початок файлу). (Попередження: це може виявитись повільним, якщо N є великим.)

G або > або ESC-> : Перемістить вас на рядок N файлу, за замовчуванням - кінець файлу. (Попередження: це може виявитись повільним, якщо N є великим або якщо N не вказане і стандатний ввід читається замість звичайного файлу.)

p або % : Перемістить вас на позицію що відповідатиме N процентів файлу. N повинен бути між 0 і 100.

{ : Якщо ліва фігурна дужка знаходиться на верхньому рядку, відображеному на екрані, команда { перенесе вас до відповідної правої закриваючої фігурної дужки. Рядок з закриваючою дужкою буде поміщено на останній нижній лінії екрану. Якщо існує більше ніж одна відкриваюча дужка на першому, вехньому рядку, можна використати N щоб вказати N-нну дужку.

} : Якщо права фігурна дужка знаходиться на нижньому рядку, відображеному на екрані, команда } перенесе вас до відповідної лівої, відкриваючої фігурної дужки. Рядок з відкриваючою дужкою буде поміщено на першій верній лінії екрану. Якщо існує більше ніж одна права дужка на останньому рядку, можна використати N щоб вказати N-нну дужку.

( : Подібно до {, але стосується круглих дужок.

) : Подібно до ), але стосується круглих дужок.

[ : Подібно до {, але стосується квадратних дужок.

] : Подібно до }, але стосується квадратних дужок.