НАЗВА

Ion - віконний менеджер X11

ЗВІД

ion3 [опції]

ОПИС

Ion це віконний менеджер, який може розміщувати вікна подібно до черепиці, підтримує вкладки та керування з клавіатури.

ОПЦІЇ

-display машина : :дисплей.екран: Дисплей Х для керування

-conffile файл : Використовувати даний 'файл' настройки замість типового

-searchdir тека : Тека для пошуку файлів настройки та інших скриптів

-oneroot : На Х серверах з багатьма екранами(звичайними, не-Xinerama) керувати не всіма,а лише початковим екраном(кореневим вікном), який вказано у опції -display або у змінній середовища DISPLAY.

-session ім'я_сесії : Задати назву сесії. Ця опція впливає, коли робоча область та інші збережені файли, визначені(~/.ion3/session_name якщо опція задана)

-xinerama 0|1 : Якщо Ion був скомпільований з підтримкою Xinerama, ця опція дозволяє перемикати її використання. За замовчанням використовується інформація від Xinerama

-help : Показати довідку з опцій виклику

-version : Показати інформацію про версію

-about : Показати текст опису(версія, копірайт)

БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ

Ця секція є оглядом типів об'єктів, які з'являються на екрані Х керованим Ion та їх взаємозв'язку у стандартній установці. Ця інформація необхідна для розуміння дій та доступності різноманітних прив'язок клавіш, описаних нижче. Для докладнішої довідки, необхідної для написання файлів настройки нетипових прив'язок клавіш, дивіться додаткову інформацію на Веб сторінці Ion.

Об'єкти верхнього рівня, які завжди під рукою, є екранами. Вони відповідають фізичним екранам. Екрани містять робочі області та клієнтські вікна, які знаходяться у повноекранному режимі. Одночасно може бути видимим лише один з цих об'єктів.

Ion наразі підтримує два типа робочих областей: з плануванням розміщення вікон у традиційному для Ion стилі і більш звичні робочі області з плаваючими фреймами, подібні до аналогічних у PWM. Робочі області є не видимими об'єктами, а скоріше скупченнями одночасно видимих фреймів.

Так само, як і екрани, фрейми містять інші об'єкти, але, у цьому випадку, переважно клієнтські вікна. Більшу частину часу фрейми це єдиний прояв роботи Ion, видимий на екрані. Фрейми можуть мати заголовки і мають вкладку для кожного вкладеного об'єкта. Запити це коробки, які з'являються знизу фреймів чи робочих областей щоб отримати текстовий ввід для виконання дії, яка його потребує. Більшість запитів підтримують доповнення tab'ом.

ПРИВ'ЯЗКИ КЛАВІШ

Це стандартні прив'язки дій клавіш та вказівника. (Mod1) залежить від вашої системи. На ПК з XFree86 він можливо прив'язаний до лівої клавіші Alt(Alt_L). На Sun він звичайно прив'заний до diamond keys (Meta_L, Meta_R). Використовуйте xmodmap(1) для його пошуку.

Нижче ланцюжок(string) в квадратних дужках після назви групи прив'язок показує назву модулю, конфігураційний файл якого визначає ці прив'язки.

Прив'язки, які працюють всюди

Прив'язки режиму пересування/зміни розміру

Прив'язки, які керують фреймами та їх породженнями

Mod1+T : Помітити поточний об'єкт фрейму.

Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7, Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0 : Перемкнутися на n-ний об'єкт фрейму.

Mod1+K N, Mod1+K P : Перемкнутися на наступний/попередній об'єкт фрейму.

Mod1+K comma, Mod1+K period : Пересунути поточний об'єкт в фреймі вліво/вправо.

Mod1+K H, Mod1+K V : Максимізувати фрейм по горизонталі/вертикалі.

Mod1+K A : Долучити помічені об'єкти до цього фрейму.

Mod1+A : Вказати клієнтське вікно для долучення до поточного фрейму.

Mod1+M, натискання 3-ї кнопки миші : Показати контекстне меню фрейму.

Mod1+R : Перейти у режим пересування/зміни розміру фрейму.

Клацання 1-ю кнопки миші вкладці, клацання 2-ю кнопки миші на вкладці : Перемкнути фрейм для показу об'єкта, указаному на вкладці.

Пересунути границю першою кнопкою миші , перетягування Mod1+3-я кнопкою миші : Змінити розміри фрейму.

Перетягування Mod1+1-а кнопка миші : Пересунути фрейм.

Відбуксувати вкладку 1-ю кнопкою миші, відбуксувати вкладку другою кнопкою миші : Перемісити об'єкти між фреймами за допомогою перетягування і відпускання вкладки.

Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9, Mod1+0 : Перейти на n-ний об'єкт (робоча область, клієнтське вікно в повноекранному режимі) в межах поточного екрану.

Mod1+comma, Mod1+period : Перейти до наступного/попереднього об'єкта в межах поточного екрану.

Mod1+K K : Перейти до наступного активного об'єкта.

Mod1+K T : Очистити всі помітки.

Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2 : Перейти на n-тий screen на multihead setup.

Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period : Перейти на наступний/попередній екран на багатоголовій конфігурації.

Mod1+F9 : Створити нову робочу область вказаного типу.

F12, натискання 3-ї кнопки миші : Відкрити головне меню.

2-ї кнопки миші press : Показати меню з списком вікон.

Mod1+C : Закрити поточний об'єкт.

Mod1+L : Штовхнути поточне клієнтське вікно. Це може допомогти у випадку проблем з зміною розміру вікон деяких програм.

Mod1+Return : Перемкнути повноекранний режим поточного клієнтського вікна.

Mod1+K C : Знищити клієнта, якому належить дане клієнтське вікно.

Mod1+K Q : Надіслати наступне натискання клавіш поточному клієнтському вікну. Деякі програми можуть не дозволяти це за замовчанням.

F1 : Переглянути вказану man-сторінки.

Mod1+F1 : Показати сторінку man Ion.

F2 : Запустити емулятор термінала.

F3 : Виконати вказаний командний рядок.

Mod1+F3 : Виконати вказаний Lua код.

F4 : З'єднатися з вказаною машиною по SSH.

F5 : Відредагувати вказаний файл.

F6 : Переглянути вказаний файлч.

F9 : Перейти на чи створити нову робочу область.

Mod1+G : Перейти на вказане вікно

Escape : Відмінити режим зміни розміру.

Return : Вийти з режиму зміни розміру.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N : Збільшитися у вказаному напрямі.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B, Shift+P, Shift+N : Скоротитися у вказаному напрямі.

Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P, Mod1+N : Пересунути у вказаному напрямі.

Прив'язки для робочих областей з черепичним плануванням [mod_ionws]

Mod1+S : Розділити поточний фрейм вертикально.

Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab : Перейти до фрейму вище/нижче/справа/зліва від поточного.

Mod1+K S : Розділити поточний фрейм горизонтально.

Mod1+K X : Знищити поточний фрейм.

Прив'язки клавіш для плаваючих робочих областей та фреймів [mod_floatws]

Mod1+Tab : Переставити фокус і підняти новофокусований фрейм.

Mod1+K Tab : Переставити фокус назад і підняти новофокусований фрейм.

Mod1+P, Mod1+N : Підняти/опустити активний фрейм.

Подвійне клацання 1-ю кнопкою миші на вкладці : Перемкнути згорнений режим

Натискання 1-ї кнопки миші на вкладці, натискання 1-ї кнопки миші на границі, клацання Mod1+1-а кнопка миші : Підняти фрейм.

Клацання Mod1+3-я кнопка миші : Опустити фрейм.

Перетягування вкладки 1-ю кнопкою миші : Пересунути фрейм.

Прив'язки для блоків повідомлень та запитів [mod_query]

Escape, Control+G, Control+C : Закрити блок запиту/повідомлення, не виконуючи прив'язані дії.

Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down : Прокрутити повідомлення чи доповнення вверх/вниз.

Прив'язки для редагування вмісту запитів [mod_query]

Ці прив'язки схожі на наявні у текстовому редакторі joe(1). Вирізання, копіювання і вставка працює в більш звичний спосіб, однак прив'язки аналогічні.

Control+F, Control+B, Right, Left : Перейти на один символ вперед/назад.

Control+E, Control+A, End, Home : Перейти у початок/кінець.

Control+X, Control+Z : Пропустити одне слово вперед/назад.

Control+D, Delete : Видалити наступний символ.

BackSpace, Control+H : Видалити попередній символ.

Control+W, Control+O : Видалити одне слово вперед/назад.

Control+J : Видалити рядок до кінця.

Control+Y : Видалити увесь рядок.

Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down : Вибрати наступний/попередній (підходящий) елемент історії.

Клацання 2-ю кнопки миші, Control+K C : Вставити з буферу обміну.

Control+K B : Встановити маркер/початок виділення.

Control+K Y : Вирізати виділене.

Control+K K : Скопіювати виділене.

Control+K G : Очистити маркер/відмінити виділення.

Tab, Control+Tab, Shift+Tab : Спробувати завершити введений текст чи перемикати можливі доповнення.

Control+M, Return, KP_Enter : Закрити запит і виконати вказану дію.

Прив'язки для меню [mod_menu]

Escape, Control+G, Control+C, Left : Закрити меню.

Return, KP_Enter, Control+M, Right : Викликати поточний елемент меню.

Control+N, Control+P, Up, Down : Вибрати наступний/попередній пункт меню.

BackSpace : Очистити буфер пошуку за вводом у меню.

ФАЙЛИ ТА ТЕКИ

/etc/X11/ion3/cfg_ion.lua : Стандартний системний файл налаштування

/etc/X11/ion3/cfg_*.lua : Інші файли налаштування.

/etc/X11/ion3/look_*.lua : Файли настройки кольорової схеми

~/.ion3/ : Користувацькі файли налаштування

~/.ion3/cfg_ion.lua : Основний стандартний користувацький файл налаштування(скасовує стандартний системний)

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Домашню сторінку Ion, http://iki.fi/tuomov/ion/ Документ "Ion: Configuring and extending with Lua" на домашній сторінці Ion. /usr/share/doc/ion3/

?X(7), ?pwm3(1), ?joe(1).

АВТОР

Ion був написаний Tuomo Valkonen .