НАЗВА

host - знаряддя DNS-пошуку

ЗВЕДЕННЯ

host [ -aCdlnrTwv ] [ -c клас ] [ -N числокрапок ] [ -R число ] [ -t тип ] [ -W секунд] [ -4 ] [ -6 ] ім'я [ сервер_ ]

ОПИС

host - це просте знаряддя для DNS-пошуку (пошуку в базі даних сервера імен). Зазвичай використовується для перетворення імен на IP-адреси, чи навпаки. Без жодних аргументів, host виводить короткий перелік своїх опцій.

Параметр ім'я - це доменне ім'я, якого слід шукати. Так само, це може бути десятково-крапкова адреса IPv4, чи розділена двокрапками адреса IPv6, у разі чого, host здійснить зворотній пошук цієї адреси. Необов'язковий параметр сервер - це назва або IP-адреса сервера, якому host слід надіслати запит замість серверів, перелічених в /etc/resolv.conf.

Прапорець -a (all) тотожний встановленню опції -v (багатослівного режиму) і вимозі host здійснити запит типу ANY (запит усієї наявної інформації).

При використанні опції -C, host спробує вивести записи SOA зони з усіх авторитетних серверів імен даної зони. Список серверів імен означено записами NS зон.

Прапорець -c вказує зробити запит DNS вказаного класу. Його можна використати для запитів класу Hesiod або Chaosnet. Стандартним є IN (Internet).

Багатослівного виводу можна досягти використанням опцій -d або -v. Ці дві опції еквівалентні. Їх надано для оберненої сумісності. У попередніх версіях, прапорець -d вмикав відлагодження, а -v - багатослівний вивід.

Режим списку можна задати опцією -l. Це змушує host здійснити перенесення зони. При перенесенні зони, виводяться NS, PTR і записи адрес (A/AAAA). У поєднанні з опцією -a, виводяться всі записи.

Опція -i вказує, що зворотній пошук адрес IPv6 повинен користуватися доменом IP6.INT, як визначено в RFC1886. Стандартним є використання IP6.ARPA.

Опція -N задає кількість крапок, які повинні містити ім'я для того, щоб вважатися абсолютним. Стандартне значення відповідатиме вказаному твердженням ndots в /etc/resolv.conf, або 1, якщо воно відсутнє. Імена з меншою кількістю крапок вважатимуться відносними, і шукатимуться в доменах, перелічених у директиві search або domain файла /etc/resolv.conf.

Кількість повторних спроб UDP можна змінити опцією -R. Аргумент число вказує, яке число разів host повторюватиме запит, коли на нього немає відповіді. Стандартним числом є 1. Якщо число вказано як від'ємне чи нуль, кількість повторних запитів зійде до уставної 1.

Нерекурсивні запити можна зробити, якщо вказати опцію -r. Задання цієї опції обнулить біт RD (recursion desired) у запитах, зроблених host. Це значить, що іменний сервер, який отримає запит, не намагатиметься розв'язати ім'я. Опція -r дозволяє машині імітувати поводження іменного сервера, роблячи нерекурсивні пошуки та очікуючи відповіді, яка зазвичай складається з посилань на інші іменні сервери.

Без задання, машина користується UDP для запитів. Опція -t застосує TCP-з'єднання для запиту сервера імен. TCP автоматично обиратиметься для тих запитів, що вимагають цього, таких як переведення зони (AXFR).

Опція -4 робить обов'язковим використання IPv4. Опція -6 робить обов'язковим використання IPv6.

Опція -t дозволяє обрати тип запиту. Параметр тип може складатися з одного з відомих типів запиту: CNAME, NS, SOA, SIG, KEY, AXFR і так далі. Якщо тип запиту не задано, машина сама обере підходящий. Без задання, вона загляне в записи A, але якщо вказано опцію -C, запити робитимуться щодо записів SOA, і якщо ім'я складається з десятково-крапкової адреси IPv4, чи розділеної двокрапками адреси IPv6, тоді машина запитає записів PTR. Якщо обрано запит IXFR, тоді після знака рівності можна також вказати початковий серійний номер (наприклад, -t IXFR=12345678).

Часом очікування відповіді можна керувати через опції -W та -w. Опція -W змусить host чекати вказану кількість секунд, тоді як -w - до нескінченості. Якщо вказаний час очікування менший за одиницю, його буде змінено на одну секунду. Без задання, час очікування дорівнюватиме апаратному найбільшому значенню цілого (в секундах).

ФАЙЛИ

/etc/resolv.conf

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

?dig(1), ?named(8)