НАЗВА

dialog - створює діалогові скриньки зі сценаріїв оболонки

ЗВЕДЕННЯ

dialog --clear
dialog --create-rc файл
dialog --print-maxsize
dialog загальніопції опціїскриньки

ОПИС

Програма dialog дозволяє вивід за допомогою сценаріїв оболонки різноманітних запитань або повідомлень, використовуючи діалогові скриньки. Наступні типи діалогових віконець втілено (хоча не обов'язково компільовано у програму dialog):

calendar, checklist, form, fselect, gauge, infobox, inputbox, inputmenu, menu, msgbox, password, pause, radiolist, tailbox, tailboxbg, textbox, timebox і yesno.

Ви можете помістити більш ніж одне діалогове віконце у сценарій:

 • Використайте лексему --and-widget, щоб змусити dialog перейти до наступного діалогу, хіба ви притиснули ESC або Cancel, або

 • просто додайте лексеми для наступної діалогової скриньки, створюючи ланку. Програма dialog перерве ланцюжкове сполучення коли код повернення діалогу виявиться ненульовим, тобто натиснуто або (дивіться розділ ДІАГНОСТИКА нижче).

Деякі елементи інтерфейсу, такі як контрольні переліки, писатимуть текст до виводу dialog. Звичайно, вивід надходитиме на пристрій стандартної помилки, але існують опції для зміни цього поводження: --output-fd, --stderr і --stdout. Жодного виводу не відбудеться, якщо було натиснуто клавішу Cancel (або ESC); dialog завершується негайно у цьому випадку.

ОПЦІЇ

Усі опції починаються з "--" (риски ASCII).

Сама по собі комбінація -- використовується у якості екранації, тобто коли наступна лексема на командному рядку не повинна розглядатися як опція:

dialog --title -- --Not an option

Опція --args вказує dialog здійснити перелік можливих параметрів командного рядка на стандартний пристрій помилки. Це може видатись корисним для відлагодження складних сценаріїв, що використовують -- i \fP--file\fP, оскільки командний рядок може змінюватись під час розкриття цих опцій.

Опція --file вказує dialog прочитати параметри з файла, вказаного як аргумент:

dialog --file файл_параметрів

Пробіли, не включені у подвійні лапки, вилучаються (використайте зворотній похилу для екранації поодиноких пробілів). Результат поміститься на командний рядок, заміняючи --file і наступний параметр. Інтерпретація командного рядка після цього продовжиться.

Спільні опції

--aspect " співвідношення" : Ця опція надає вам деякий контроль над розмірами скриньки під час автоматичного встановлення розмірів (тобто встановлення 0 для висоти і ширини). Вона встановлює співвідношення ширини і висоти. Без задання використовується 9, тобто 9 символів ширини для кожного рядка висоти.

--backtitle титул : Вказує титул, що буде відображено на декорації, зверху екрана.

--begin y x : Вказує положення на екрані верхнього лівого кута діалогової скриньки.

--cancel-label ланцюжок : Переважить надпис, використовуваний для кнопки скасовування; стандартно - "Cancel".

--clear : Очищує екран віджету, залишаючи лише тло екрана screen_color. Використовуйте це, коли ви комбінуєте елементи інтерфейсу за допомогою --and-widget для того, щоб очистити вміст попереднього віджету на екрані, тож його не буде видно під вмістом наступного. Сприймайте цю опцію, як протилежну --keep-window. Щоб порівняти ефекти, спробуйте наступне:

Усі три скриньки видимі, створює всхідний ефект, у послідовності 1,2,3:

dialog             --begin 2 2 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget        --begin 4 4 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget        --begin 6 6 --yesno "" 0 0

Тільки останню скриньку залишено видимою:

dialog      --clear    --begin 2 2 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget --clear    --begin 4 4 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget        --begin 6 6 --yesno "" 0 0

Усі три елементи інтерфейсу видимі, всхідний ефект, у послідовності 3,2,1:

dialog      --keep-window --begin 2 2 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget --keep-window --begin 4 4 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget        --begin 6 6 --yesno "" 0 0

Першу і третю скриньку видно, всхідний ефект, у послідовності 3,1:

dialog      --keep-window --begin 2 2 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget --clear    --begin 4 4 --yesno "" 0 0 \
  --and-widget        --begin 6 6 --yesno "" 0 0

Зауважте, що якщо ви хочете відновити початкові кольори консолі і помістити курсор на початок екрана після того, як програма dialog завершила свою дію, скористайтеся командою clear(1).

--colors : Інтерпретувати вбудовані в dialog атрибутивні послідовності, що складаються з "\Z" із послідуючим числом від 0 до 7, що являються кодом ANSI для таких кольорів, як чорний, червоний, зелений, жовтий, синій, пурпуровий, ціановий і білий, відповідно. Додатковими атрибутами є жирний шрифт, що встановлюється літерою 'b' і скасовується 'B', інверсне зображення, встановлюване 'r' і скасовуване 'R', підкреслення, встановлюване 'u' і скасовуване 'U'. Ці коди є кумулятивними, тобто "\Zb\Z1" виведе наступний текст жирним шрифтом червоного кольору. Щоб відновити звичайні кольори, використайте "\Zn".

--cr-wrap : Інтерпретувати вбудовані нові рядки у тексті програми dialog як нові рядки на екрані. У протилежному випадку, dialog завертатиме рядки там де є потреба, щоб розмістити їх усередині скриньки. Хоча ви можете керувати розривом рядків за допомогою цієї опції, dialog всерівно заверне рядки, занадто довгі для ширини скриньки. Без --cr-wrap, ви можете форматувати текст всередині вашого сценарію, не турбуючись про те, як його буде відображено dialog.

Подивіться також опції --no-collapse і --trim.

--create-rc файл : Якщо dialog підтримує динамічну конфігурацію, цю опцію можна використати для скиду примірника конфігураційного файла до вказаного вами.

--defaultno : Обирає "No" стандартною відповіддю скриньки так/ні (yes/no). Аналогічно, робить стандартною відповіддю "Cancel" для скриньок з і . Якщо одночасно надано --nocancel або --visit-items, вони переважать, обираючи стандартною відповіддю завжди "Yes" (внутрішньо те саме, що "OK").

--default-item ланцюжок : Встановлює обраний без задання об'єкт у таблиці контрольного переліку, формі або скриньці меню. Стандартно, обирається перший об'єкт.

--exit-label ланцюжок : Встановлює надпис для кнопки виходу, типово .

--extra-button : Виводить додаткову кнопку між і .

--extra-label ланцюжок : Переважить надпис, який використовується для додаткових кнопок. Примітка: для ввідних меню, стандартним надписом є "Rename" (перейменувати).

--help : Виводить допомогу по використанню програми. Повідомлення з допомогою також з'явиться, якщо жодних опцій командного рядка не було надано dialog .

--help-button : Виведе кнопку допомоги після і , тобто у контрольних переліках, радіо-переліках і скриньках меню. Якщо одночасно надано --item-help, під час завершення, статус виходу буде тим самим, що й у випадку клавіші і текст, вказаний --item-help з'явиться як вивід dialog після позначки "HELP". У протилежному випадку, статус завершення вказуватиме на те, що було натиснуто клавішу і жодного повідомлення не з'явиться.

--help-label ланцюжок : Переважить надпис клавіші .

--help-status : Якщо було обрано кнопку допомоги, перезапише таблицю контрольного переліку, радіопереліку або форми після виводу довідки, вказаної --item-help. Це можна використовувати для відновлення стану контрольного переліку після обробки запиту допомоги.

--ignore : Ігнорує опції, яких dialog не розпізнає. Деякі відомі, такі як --icon ігноровано в любому випадку, але це кращий варіант для сумісності з іншими реалізаціями dialog .

--input-fd дескрипторфайла_ : Прочитає клавіатурний ввід зі вказаного дескриптора файла. Більшість сценаріїв dialog читають із стандартного вводу, але віконце прогресу читає з конвеєра (який завжди з'єднаний зі стандартним вводом). Деякі конфігурації не працюють належним чином, коли dialog намагається знову відкрити термінал. Скористайтеся цією опцією (з відповідною маніпуляцією дескрипторами файлів), якщо ваш сценарій має працювати у подібному середовищі.

--insecure : Робить віконця введення гасел дружелюбнішими, але менш захищеними, через відображення зірочок замість кожного знака, що вводиться.

--item-help : Попри дані міток контрольних переліків, радіопереліків і скриньок меню, додати стовпчик, що виводитиметься на нижній лінії екрана для обраного у даний момент об'єкту.

--keep-window : Звично, коли dialog здійснює декілька віконець .BР tailboxbg , об'єднаних за допомогою --and-widget, попереднє віконце зникає через перезапис його новим. Користуйтеся цією опцією, щоб пригнітити цей перезапис.

Під час виходу, dialog перезаписує усі віконця, позначені --keep-window, навіть якщо вони не являються tailboxbg. Це спричиняє до перезапису їх у оберненій послідовності. Подивіться обговорення опції --clear для прикладів.

--max-input розмір : Обмежує введені ланцюжки до вказаного розміру. Якщо розмір не задано, обмеженням буде 2048 знаків.

--no-cancel :

--nocancel : Прибирає кнопку з контрольних переліків, скриньок вводу тексту і меню. Сценарій усе ще в змозі перевірити, чи користувач натиснув клавішу ESC, для скасування дії.

--no-collapse : Звично, dialog перетворює табуляцію у пробіли і переводить багатократні пробіли у єдиний для текстів, що виводяться у віконцях повідомлень тощо. Використайте цю опцію, щоб скасувати цю рису. Зауважте, що dialog продовжуватиме завертати текст, за це відповідають опції --cr-wrap і --trim.

--no-kill : Вказує dialog помістити скриньку tailboxbg у фоновий режим, виводячи її ідентифікаційний номер процесу як вивід dialog. Сигнал SIGHUP неможливий для фонових процесів.

--no-label ланцюжок : Переважить надпис, використовуваний для кнопок .

--no-shadow : Пригнічує тінь, що відображається справа і внизу кожної діалогової скриньки.

--ok-label ланцюжок : Переважить надпис, використовуваний для кнопок .

--output-fd дескриптор : Перенаправить вивід до вказаного дескриптора файла. Більшість сценаріїв dialog пишуть до стандартного пристрою помилки, але туди можна також записувати, власне, повідомлення про помилки, в залежності від вашого сценарію.

--print-maxsize : Виведе максимальний розмір діалогових скриньок, тобто розмір екрана, при виході dialog. Цю опцію можна використовувати окремо, без додаткових опцій.

--print-size : Виведе розмір кожної діалогової скриньки при виході dialog.

--print-version : Виведе версію програми. Цю опцію можна використовувати окремо.

--separate-output : Для контрольних переліків, вивід здійснюватиметься по одному рядкові, без залапковування. Це полегшує обробку виводу іншими програмами.

--separator ланцюжок :

--separate-widget ланцюжок : Вказати ланцюжок, що поділятиме вивід dialog для кожного елемента інтерфейсу. Це використовується для полегшення обробки виводу dialog з декількома елементами інтерфейсу.

--shadow : Виводить тінь зправа і знизу кожного віконця dialog.

--single-quoted : Використати одинарні лапки там, де це потрібно (і жодних, якщо - ні) для виводу контрольних переліків так само як допомоги окремих пунктів. Якщо цю опцію не встановлено, dialog використає подвійні лапки навколо кожного елемента. Це вимагає також використання зворотніх похилих, щоб зробити вивід придатним для сценаріїв оболонки.

--size-err : Перевірити отриманий розмір діалогової скриньки до спроби її використання. Вивести її розмір, якщо він перевищує екран. (Ця опція застаріла, оскільки всі виклики нових вікон перевіряються автоматично.)

--sleep секунд : Затриматись на вказану кількість секунд після обробки діалогової скриньки.

--stderr : Направити вивід до стандартного пристрою помилки. Це поводження поза вибором, оскільки curses зазвичай записує оновлення екрана до стандартного виводу.

--stdout : Направити вивід до стандартного пристрою виводу. Цю опцію передбачено для сумісності з Xdialog, проте її використання не рекомендоване у портабельних сценаріях, оскільки curses зазвичай записує оновлення екрана до стандартного виводу. Якщо ви скористаєтесь з цієї опції, dialog спробує відкрити термінал знову, щоб мати змогу писати до дисплея. Залежно від платформи та вашого середовища, це може зазнати невдачі.

--tab-correct : Перетворити кожний знак табуляції на один або більше пробілів. У протилежному випадку, табуляція обробляється згідно інтерпретації бібліотеки curses.

--tab-len n : Вказує кількість пробілів, яку займатиме крок табуляції, якщо вказано опцію --tab-correct. Стандартним є 8.

--timeout секунд : Час, після якого програма завершиться з відповідним кодом помилки, якщо не отримала відповіді користувача. Цю опцію переважить використання --tailboxbg у фоновому режимі. Ліміт часу 0 ігнорується.

--title титул : Вказує ланцюжок титулу для відображення зверху діалогової скриньки.

--trim : Видалити початкові пробіли, знаки нового рядка та повторні пробіли з тексту повідомлення.

Дивіться також опції --cr-wrap і --no-collapse.

--version : Тотожно --print-version.

--visit-items : Змінити поводження табуляційного переходу в контрольних переліках, радіоскриньках, скриньках-меню та меню вводу, щоб вони включали перелік пунктів як один із станів. Призначено для візуальної помочі, коли положення курсору допомагає користувачеві.

Коли задано цей прапорець, курсор буде розміщено на списку. Стосовно пунктів списку діятимуть абревіатури (перша літера мітки). Якщо ви за допомогою табуляції перейдете до рядка з кнопками, абревіатури стосуватимуться кнопок.

--yes-label ланцюжок : Переважить ланцюжок, використовуваний для кнопки "Yes".

Параметри скриньок

Усі діалогові скриньки мають принаймні три параметри:

текст : заголовок про зміст скриньки

висота : висота діалогової скриньки

ширина : ширина діалогової скриньки

Інші параметри залежать від типу скриньки.

--calendar текст висота ширина день місяць рік : Календарна скринька, відображає місяць, день і рік в окремих віконцях з можливістю редагування. Якщо значень дня, місяця чи року бракує, або вони від'ємні, використовуватимуться поточні значення дати. Ви можете збільшувати чи зменшувати ці значення за допомогою клавіш-стрілок. Можете скористатися з клавіш vi h, j, k, l для переміщення по списку днів місяця. Користуйтеся табуляцією чи зворотньою табуляцією для переміщення між віконцями. Якщо рік вказано як 0, використовуватиметься поточна дата.

На виході, буде виведено дату, що матиме форму день/місяць/рік.

--checklist текст висота ширина висота-списку \ : [статус міток пунктів] ... Скринька контрольного переліку подібна до скриньки меню; у ній представлені чисельні пункти, що мають форму меню. Замість того, щоб обрати один пункт, кожний з них можна увімкнути чи вимкнути. Початковий стан увімкнено/вимкнено вказується статусом.

На виході, буде виведено список увімкнених пунктів. Якщо --separate-output не задано, ланцюжок буде залапковано, щоб сценаріям було легко його розділити. Подивіться опцію --single-quoted, яка змінює поводження залапковування. Відображає форму, що складається з міток та полів, розміщених у вікні з можливістю прокрутки, згідно координат наданих сценарієм. Параметри довжина-поля та довжина-вводу вказують на максимальну довжину поля. Перший визначає довжину обраних полів, тоді як останній - максимальну довжину даних, які можна ввести. .RS

--form текст вис. шир. вис.форми \ : [мітка y x пункт y x довж.поля довж.вводу] ...

- : Якщо довжина-поля дорівнює 0, це поле неможливо буде змінити і зміст поля визначатиме ширину відображення.

- : Якщо довжина-поля від'ємна, це поле неможливо буде змінити і від'ємне значення довжини-поля використовуватиметься як ширина відображення.

- : Якщо довжина-вводу дорівнює 0, вона набуде значення довжини-поля.

Користуйтеся стрілками вверх/вниз (або control/N, control/P) для переміщення між полями. Табуляцією - для переміщення між вікнами.

На виході, буде повернуто зміст полів форми, кожне поле відділене від наступного знаком нового рядка. Текст, використовуваний для заповнення полів, заборонених для редагування (коли довжина-поля дорівнює 0 чи від'ємна), не виводитиметься. .RE

--fselect шлях-до-файла висота ширина : Діалог вибору файла відображає віконце для введення тексту, де можна надрукувати назву файла (чи каталогу), а над ним два віконця з назвами каталогів і файлів.

Аргумент шлях-до-файла має бути дійсним шляхом, у разі віконця файла та каталогу відображатимуть вміст шляху, а віконце вводу - обрану назву файла.

Користуйтеся табуляцією та клавішами-стрілками для переміщення між віконцями. Всередині віконець файла чи каталогу - стрілками вверх/униз, для прокрутки поточно-обраних файлів чи каталогів. Скористайтеся важелем пробілу, щоб скопіювати обраний вами назву у віконце вводу.

Друкування фокусує віконце вводу, додаючи символи так само як прокручуючи до найближчого збігу.

Натисніть клавішу Enter чи кнопку "OK", щоб прийняти поточне значення у віконці вводу, і вийти.

На виході, зміст віконця вводу буде направлено на вивід dialog.

--gauge текст висота ширина [процент] : Вимірювальна скринька відображає лічильник. Лічильник вказує проценти. Проценти зчитуються зі стандартного вводу, по одному цілому числу на рядок. Лічильник оновлюється, щоб відобразити нове процентне значення. Якщо зі стандартного вводу прочитано ланцюжок "XXX", тоді рядки аж до наступного "XXX" використовуватимуться як нова підказка. Вимірювальна скринька припиняє роботу, коли на стандартному вводі досягнуто EOF.

Аргумент процент визначає початковий процент, відображений лічильником. Якщо його не вказати, він дорівнюватиме нулю.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Цей елемент інтерфейсу не бере вводу, тож статус виходу завжди буде OK.

--infobox текст висота ширина : Інформаційна скринька, це по-суті скринька повідомлення. Проте, у цьому випадку, вона негайно припинить роботу, як виведе віконце з інформацією користувачеві. Екран не очищується після виходу dialog, тож повідомлення залишатиметься видимим, доки сценарій чи користувач пізніше не викличуть clear(1). Це зручно, коли ви хочете поінформувати користувача про якісь операції, яким потрібно трохи часу, щоб завершитись.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Для вводу надається тільки кнопка , але можливе повернення статусу виходу у випадку ESC.

--inputbox текст висота ширина висота-меню [ланцюжок] : Скринька вводу корисна, коли ви хочете задати питання, на яке користувач має ввести відповідь. Як аргумент, можна вказати початковий ланцюжок. Під час вводу відповіді, для виправлення помилок можуть використовуватися реверс (крок назад із стиранням), клавіша Delete і стрілки. Якщо ланцюжок вводу довший за скриньку, поле вводу прокручуватиметься горизонтально.

На виході, введений користувачем ланцюжок буде записано до виводу dialog.

--inputmenu текст висота ширина висота-меню \ : [мітка елемент] ... Скринька меню із вводом дуже подібна до звичайної скриньки меню (дивіться нижче). Існує лише кілька відмінностей між ними: .RS .IP 1. 4 Записи не розміщуються автоматично по-центру, а вирівнюються з лівого боку. .IP 2. Додаткова кнопка дозволяє редагувати поточний (підсвічений) елемент. .IP 3. Якщо ви відредагували якийсь елемент (чи елементи), dialog виведе наступне:

RENAMED мітка елемент

--menu текст висота ширина висота-меню \ : [мітка елемент] ... Як підказує назва, скринька меню програми dialog може використовуватись для представлення списку опцій, що має форму меню. Опції відображено у заданій послідовності. Кожний запис меню складається з ланцюжка мітки і елемента (або опису). Мітка позначає запис, щоб відрізнити його від інших. Елемент складається з короткого опису опції, яку цей запис представляє. Користувач може пересуватися між опціями меню за допомогою стрілок, першої літери міток і чисел 1-9. Записи при потребі прокручуються вверх-униз, якщо не вміщаються у віконце меню (параметр висота-меню).

На виході, мітка обраного пункту меню записується до виводу dialog. Якщо вказано прапорець --help-button, то буде виведено відповідний текст допомоги, коли користувач натисне кнопку .

--msgbox текст висота ширина : Скринька повідомлення дуже подібна до скриньки так/ні. Єдина відмінність між скринькою повідомлення і так/ні - це те, що перша має тільки одну кнопку . Ви можете використовувати її для відображення будь-яких повідомлень. Після прочитання повідомлення, користувач може натиснути клавішу ENTER, щоб завершити цей діалог і сценарій, який його викликав, міг продовжити свою роботу.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Для вводу надається тільки кнопка , але може повертатися також статус виходу ESC.

--pause текст висота ширина секунди : Скринька паузи виводить лічильник внизу вікна. Лічильник вказує скільки секунд залишилось до завершення паузи. Пауза закінчиться, коли вийде ліміт часу (повернений статус виходу - OK), або користувач натисне кнопку (статус виходу - CANCEL).

--passwordbox текст висота ширина [ланцюжок] : Скринька паролю нагадує скриньку вводу за винятком, що текст, введений користувачем, не відображається. Це потрібно, коли ви питаєте пароль чи іншу вразливу інформацію. Знайте, що коли ви вкажете щось у початковому ланцюжку, це зможуть побачити інші в системній таблиці процесів. Це також нерозумно - дати користувачеві пароль поза вибором без того, щоб він міг його бачити. Також подивіться опцію --insecure, якщо ви не надто переймаєтесь безпекою паролів.

На виході, введений ланцюжок буде записано до виводу dialog.

--tailbox файл висота ширина : Виводить текст вказаного файла у діалоговій скриньці, ніби команда "tail -f". Ви можете прокрутити текст управо чи вліво за допомогою стрілок чи клавіш у стилі vi &'h' і 'l'. Введення '0' відновить початкове положення тексту (скине прокрутку).

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Для вводу надається тільки кнопка , але може повертатися також статус виходу ESC.

--tailboxbg файл висота ширина : Виводить текст вказаного файла у діалоговій скриньці як фонове завдання, ніби команда "tail -f &". Ви можете прокрутити текст управо чи вліво за допомогою стрілок чи клавіш у стилі vi &'h' і 'l'. Введення '0' відновить початкове положення тексту.

Програма dialog розглядає фонові завдання як особливі, якщо на екрані знаходяться одночасно інші вікна (--and-widget). Доки ці вікна не закриють (натиснувши ), dialog здійснюватиме всі вікна tailboxbg як один процес, опитуючи про оновлення (системний виклик ?poll(2)). Ви можете скористатися з табуляції для переходу від одного вікна до іншого і негайного їхнього закриття (натиснувши клавішу ENTER). Як тільки всі не-tailboxbg вікна закрито, dialog відгалужує копію себе самого у фоновий режим і виводить ідентифікаційній номер свого процесу, якщо задано опцію --no-kill.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Для вводу надається тільки кнопка , але може повертатися також статус виходу ESC.

ЗАУВАЖЕННЯ: старші версії dialog відгалужувалися негайно, намагаючись оновлювати екран індивідуально. Попри будучи неефективним, воно також не функціонувало як слід. Деякі старі сценарії можуть не працювати як належить з опитувальною (poll) схемою.

--textbox файл висота ширина : Текстова скринька дозволяє вам вивести зміст текстового файла у вікні dialog. Це схоже на простий переглядач тексту. Користувач може пересуватися по файлу за допомогою стрілок, клавіш Page-up, Page-down, Home і End, наявних у більшості клавіатур. Якщо рядки задовгі, щоб уміститися в скриньці, можна використати ліву та праву стрілку для горизонтальної прокрутки. Замість стрілок, ви можете також користуватися клавішами h, j, k, l (у стилі vi), і B та N - замість Page-up і Page-down. '0' відновлює початкове положення тексту (скидає прокрутку). Для ще більшої зручності, надаються також клавіші vi для пошуку вперед і назад.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. Для вводу надається тільки кнопка , але може повертатися також статус виходу ESC.

--timebox текст висота ширина [година хвилина секунда] : Виведе вікно, в якому ви можете встановити годину, хвилину, секунду. Якщо значення години, хвилини та секунди не задані, використовуватимуться відповідні значення поточного часу. Ви можете зменшити або збільшити ці значення за допомогою клавіш-стрілок. Для переміщення між віконцями всередині, користуйтеся табуляцією.

На виході, ці значення буде виведено у формі година:хвилина:секунда.

--yesno текст висота ширина : Виводить діалогову скриньку yes/no (так/ні). Ланцюжок, вказаний аргументом текст, відображено всередині віконця діалогу. Якщо цей ланцюжок задовгий, щоб уміститися на одному рядку, його автоматично буде розбито на потрібну кількість рядків. Текст також може містити ланцюжок "\n" або буквальний символ нового рядка `\n' для явного керування розривом рядка. Цей діалог корисний для задання питання, на яке користувач має відповісти "так" або "ні". Скринька має кнопку і , перехід між якими здійснюється за допомогою клавіші табуляції.

На виході, нічого не записується до виводу dialog. На додаток до статусу виходу "Yes" або "No" (дивіться ДІАГНОСТИКА) може також повертатися статус ESC.

Коди виходу "Yes" і "No" збігаються з тими, що використовуються для "OK" і "Cancel"; внутрішньо між ними немає різниці.

Застарілі опції

--beep : Це прапорець використовувався для вказівки первісному cdialog, що він має подавати сигнал, коли окремі процеси вікон tailboxbg оновлювали екран.

--beep-after : Подавати сигнал, коли користувач закінчив з якимось елементом інтерфейсу, натиснувши на одну з кнопок.

КОНФІГУРАЦІЯ DIALOG

.IP 1. 4 Створіть приклад файла конфігурації, ввівши:

dialog --create-rc <файл>

При запуску, dialog визначає свої настройки наступним чином: .RS

a) : якщо встановлено змінну середовища DIALOGRC, тоді її значення вкаже назву файла конфігурації.

b) : якщо файл з (a) не знайдено, використати $HOME/.dialogrc як файл конфігурації.

c) : якщо файл (b) не знайдено, спробувати файл GLOBALRC, визначений під час компіляції, тобто /etc/dialogrc.

d) : якщо файл (c) не знайдено, використати вкомпільовані стандартні значення. .RE .IP 3. Відредагуйте приклад файла конфігурації і скопіюйте його в одне з місць, де dialog зміг би його найти (дивіться пункт 2).

СЕРЕДОВИЩЕ

DIALOGOPTS : Змінна, що утримує спільні опції для всіх інтерфейсів dialog. Більшість спільних опцій скидаються до обробки інтерфейсу. Якщо ви задасте ці опції у змінній середовища, їх буде встановлено знову після скиду. Подібно до опції --file, подвійні лапки та зворотні похилі інтерпретуються.

Опція --file не вважається спільною (тож її неможливо додати до цієї змінної середовища).

DIALOGRC : Вказує назву файла конфігурації, який ви хотіли би використовувати.

DIALOG_CANCEL :

DIALOG_ERROR :

DIALOG_ESC :

DIALOG_EXTRA :

DIALOG_HELP :

DIALOG_ITEM_HELP :

DIALOG_OK : Змінні, що дозволяють змінити код виходу для Cancel (1), помилки (-1), ESC (255), Extra (3), Help (2), поміч з --item-help (2) і OK (0).

DIALOG_TTY : Надайте цій змінній значення "1", якщо хочете забезпечити сумісність зі старшими версіями dialog, які припускали, що якщо сценарій перенаправляє стандартний вивід, то було вказано опцію --stdout.

ФАЙЛИ

$HOME/.dialogrc стандартний файл конфігурації

ПРИКЛАДИ

Вихідний код dialog містить декілька прикладів програм з використанням різних опцій скриньок і демонстрацією того як вони виглядають. Подивіться в каталог samples/.

ДІАГНОСТИКА

Статуси виходу можуть можуть переважити ті, що було вказано в змінних середовища. Стандартними значеннями є:

ВАДИ

Можуть бути.

АВТОР

Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - версія 0.3, "dialog"
Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - латка для версії 0.4
Pako (demarco_p@abramo.it) - версія 0.9a, "cdialog",
Thomas Dickey (оновлення для 0.9b і вище).

0 : якщо dialog завершилась після натиску кнопок або .

1 : якщо було натиснуто кнопки або .

2 : якщо було натиснуто кнопку .

3 : якщо було натиснуто кнопку .

-1 : якщо сталася помилка, або було натиснуто клавішу ESC.